6

Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz

Doprava a veřejný prostor / Inzerce

KOMUNIKACE

Opravy rozbitých chodníků jsou v běhu

Radnice Prahy 8 nechává

postupně opravovat pěší

cesty v havarijním stavu.

Místní občané například

nedávno upozornili na

chodník v dělicím pásu

ulice Lodžská u křižovatky

Lodžská-Těšínská. Kvůli

starému překopu byl

špatně schůdný pro hůře

pohyblivé chodce, ale díky

rychlé reakci TSK Praha,

která ho má ve správě, se

ho podařilo poměrně

rychle opravit.

Nového povrchu se také dočkal

chodník do jídelny Základní

školy Burešova na sídliště Ďáblice, jehož položení provedla

městská část. Na konci září se

 Nová podoba dělicího pásu v Lodžské ulici

rovněž vyměnil starý chodník

za zámkovou dlažbu v ulici

Střelničná blízko podchodu do

metra Ládví i rozbitá část chodníku v ulici Náhorní. V současnosti se dokončuje nový chodník v ulici Hanouškova

v návaznosti na rozsáhlou

 Do jídelny ZŠ Burešova lze jít po novém chodníku

opravu vozovky, kterou realizovala městská část. „Díky podnětům obyvatel se nyní chystáme

vytvořit i pár nových dlážděných zkratek. Jde například

o náhradu vyšlapaných cestiček

kolem areálů Burešovy a Chabařovické,“ nastiňuje plány před-

seda komise pro dopravu Martin

Jedlička (TOP 09 + STAN).

Pokud víte ještě o nějakém

chodníku, který potřebuje

nutně opravu, nebo máte návrh,

kde by se mohla vybudovat

nová cesta, napište na e-mail:

martin.jedlicka@praha8.cz. (TK)

 Ve Střelničné ulici je nová zámková dlažba

KOBYLISY

U základní školy vznikla bezpečná křižovatka

V polovině října se dokončila

úprava křižovatky ulic U Školské

zahrady a Náhorní. Ta byla

vytipována studií „Bezpečné

cesty do škol“, kterou zpracoval

spolek Pěšky městem s místní

školou a městskou částí jako

nejkritičtější místo celé oblasti.

Kvůli absenci dobře umístěných

přechodů a špatným rozhledovým podmínkám zde docházelo

k tomu, že děti často přecházely

neorganizovaně v celé délce

ulice, navíc mezi zaparkovanými

auty. Tato nevyhovující situace

se však po úpravě změnila.

„Vznikl zde jeden nový přechod přes ulici Náhorní a přechod v ulici U Školské zahrady

získal lepší rozhledy i díky

protiparkovacím sloupkům,

které se tam doplnily. Celá

křižovatka se navíc zvýšila nad

úroveň vozovek, aby přijíždějící

řidiči zpomalili. V ulici Náhorní

jsme také přesunuli parkovací

pruh na druhou stranu vozovky.

Díky tomu mají chodci lepší

rozhled a parkovací kapacita se

zvýšila o tři místa,“ vysvětluje

radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN). (TK)

 Úprava křižovatky přinesla i dobré rozhledové podmínky