Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz 15

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICKÁ

Zahraniční exkurze

mířila do Itálie

Čtyřicítka žáků druhého

stupně si užila babího léta

při poznávání italských

měst Florencie a Řím.

V pondělí jsme se v podvečerních hodinách vydali na cestu

pohodlným autobusem a ten

nás druhý den v brzkých ranních hodinách vysadil poblíž

Florencie. Během chvilky jsme

se dopravili místní tramvají do

centra skvostu italské renesance, kde nás čekaly nejznámější

památky Piazza della Signoria

s palácem Palazzo Vecchio

s kopií proslulé Michelangelovy

sochy Davida a lodžií Loggia dei

Lanzi, Piazza del Duomo a honosný dóm Santa Maria del

Fiore známý Brunelleschiho

kopulí, se zvonicí, baptisteriem

a slavnými bronzovými dveřmi

nebo kaple Medicejských. Odpolední volný čas jsme strávili

poblíž slavného mostu Ponte

Vecchio a nezapomněli si pohladit Il Porcellino, šťastného

kance, bronzovou sochu zobrazující pokorného divočáka.

Ten je symbolem štěstí města

Florencie. Unaveni, ale nabiti

dojmy jsme se vydali na ubytování do hotelu La Pineta Dei

Liberti v blízkosti Říma a těšili se

na vydatný spánek poblíž moře.

Ve středu po snídani jsme se

vypravili do hlavního města

Itálie, do Říma. Tamní metro

nás dovezlo do centra a my

mohli navštívit papežský stát

Vatikán a společně si projít

složitý komplex Vatikánských

muzeí včetně Sixtinské kaple.

V horkém slunci jsme si prohlédli také světoznámé náměstí

Piazza San Pietro připomínající

svým sloupovím otevřenou

náruč Ježíše Krista a odpoledne

se procházkou dostali k řece

Tibeře a pevnosti Castel Sant‘Angelo, která byla původně vybudovaná římským císařem Hadriánem jako rodinné mauzoleum. Čtvrteční ráno již bylo ve

znamení loučení s hotelem a po

snídani jsme pokračovali v pro-

 Mezi slavnými památkami nechyběla ani návštěva římského Kolosea

hlídce Říma. Čekal na nás největší amfiteátr Římské říše, překrásné Koloseum, centrum

politického dění Forum Romanum, symbol moci starověkého

Říma Kapitol, či jeden z nejvýznamnějších římských svatostánků Pantheon.

Uchváceni monumentálností

antických památek a unaveni

italským žhavým počasím jsme

si odpočinuli v okolí náměstí

Piazza Navona, kde mnozí

ochutnali římskou zmrzlinu,

nebo si objednali výbornou

pizzu.

Po obědě jsme obdivovali

křišťálovou hladinu kašny

Fontana di Trevi nebo Španělské

schody na náměstí Piazza di

Spagna. Během poznávání Říma

nám byla v tamních kašnách

vždy k dispozici výborná ledová

voda a kolem nás usměvaví

Italové. Ani skupinu našich

výletníků dobrá nálada neopouštěla, přestože jsme strávili

neplánovaně delší čas při čekání

na metro, které nás nakonec

přeci jen šťastně a včas dovezlo

na okraj Říma, kde parkoval náš

autobus s milými řidiči a my se

mohli ve večerních hodinách

vydat na cestu zpět do České

republiky.

Arrivederci, Italia!

Dita Tomková, ZŠ Hovorčovická

EXKURZE

Výlet do

středověké

vesnice

Botanicus

V MŠ Štěpničná se věnují polytechnice

Na podporu environmentálního a polytechnického vzdělávání dětí bylo

v Mateřské škole Štěpničná vystavěno z investičních a strukturálních fondů

EU a za nemalého finančního přispění MČ Praha 8 venkovní polytechnické

zázemí s vybavením pro „malé kutily“, včetně pěstitelských záhonů a smyslové cesty. Děti si tak mohou vyzkoušet svoji zručnost nejen ve venkovní

učebně, ale i při sázení sezonní zeleniny či si ověřit svoji zdatnost při chůzi,

a to zdoláváním nejrozmanitějších povrchů. Mateřské škole, která se mohla

již dříve pochlubit rozsáhlou, dobře vybavenou a udržovanou školní zahradou, tak přibyly další atraktivní prvky pro pobyt dětí venku, který je tak

důležitý pro dnešní děti i vzhledem k tomu, že přispívá k jejich zdravému

vývoji. Výstavba tohoto polytechnického zázemí navazovala na projektové

dny s polytechnikou, které MŠ již v minulosti několikrát absolvovala a u dětí

měla velký úspěch.

Romana Fuchsová, ředitelka MŠ

Žáci 7. A a 7. B se vypravili na

výlet do středověké vesnice

Botanicus v Ostré, aby se dozvěděli něco více o životě obyvatel

ve středověku. V rámci prohlídky areálu je čekal interaktivní

výklad o středověké společnosti, postavení obyvatel i fungování města jako takového, který

byl posléze doplněn o návštěvu

zdejších zahrad s výkladem

o místní flóře. V druhé polovině

dopoledne pak měli žáci možnost si jednotlivá řemesla za

předem směněné groše vyzkoušet, a tak zjistili, že výroba

svíčky, mýdla či provazu nebyla

zase tak jednoduchá. Většina

žáků si nenechala ujít možnost

 Nechybělo ani rýžování zlata

zastřílet si z luku, jiní si zkoušeli

rýžovat zlato, vyrobit papír či

vyrazit minci na památku.

Skvělé dopoledne bylo nakonec

završeno obědem v místní

hodovně.

Simona Sárköziová, ZŠ Hovorčovická