Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz 23

Zdravotní a sociální péče / Inzerce

ZIMNÍ

Kluby

seniorů

 Info: www.sospraha8.cz  Tel: 283 881 848

 Křižíkova 50, úterý a čtvrtek od 13:30 do 16:30

 Bulovka 10

 Burešova 12, pondělí a středa 13:30 do 16:30

Zveme vás k pravidelnému

setkávání s vrstevníky

v příjemném domácím prostředí

našich klubů, kde je možné si při

kávě popovídat, zahrát

společenské hry, zazpívat si

a účastnit se pravidelně

pořádaných kulturních programů,

dílniček a přednášek na různá

témata.

 Hudební odpoledne

s Ivou Jungrovou

„Zpívání s kytarou“ od 14:00

2. 11.  KS Burešova

 Smíšený pěvecký sbor Gabriel

od 18:00

15. 11.  KS Burešova

 Hudební odpoledne

s paní Miluší Beranovou od 14:00

13. 11.  KS Burešova

 MEZI NÁMI – mezigenerační

setkání od 13:30

15. 11.  KS Burešova

 Hudební vystoupení

„Iva Jungrová Band“ od 18:30

16. 11.  KS Burešova

 Hudební odpoledne

s Mgr. Václavem Vomáčkou

„Máme rádi zvířata“

od 14:00

20. 11.  KS Burešova

21. 11.  KS Křižíkova

23. 11.  KS Bulovka

 Bingo – společenská hra

od 14:00

27. 11.  KS Burešova

 Vystoupení Tanečního kroužku

a Dramaticko-recitačního

kroužku Burešova od 14:00

29. 11.  KS Burešova

SOUTĚŽ

Darujte

krevní plazmu

na poliklinice

Prosek

a zapojte se

do soutěže

o zajímavé

ceny

POLIKLINIKA PROSEK

Více informací na

www.aplazma.cz

nebo na čísle

+420 720 750 777

PLACENÁ INZERCE

ŘÍJEN - LISTOPAD 2023

26.10. OD 14:00

TANEČNÍ INSPIRACE

KONCERT ANNY PAULOVÉ, KLARINET & JIŘÍHO LUKEŠE, AKORDEON

(KOSTEL SV. VÁCLAVA)

7.11. OD 16:30

ZEMĚ ÚDIVŮ II

PŘEDNÁŠKA O JAPONSKU S JAPANOLOGEM MARTINEM VAČKÁŘEM

(DIVADLO ZA PLOTEM)

16.11. OD 14:00 (1)

NĚŽNĚ KE SVĚTLU

KONCERT MULTIINSTRUMENTALISTŮ IRENY A VOJTĚCHA HAVLOVÝCH

(KOSTEL SV. VÁCLAVA)

Více informací: www.babileto.bohnice.cz