26 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz

Inzerce

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Městská část Praha 8,

odbor kultury, sportu,

mládeže a památkové péče

si dovoluje srdečně pozvat

rodiče dětí narozených

v letech 2023 a 2024 na

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

Vítání

občánků

Prahy 8

25. a 26. března 2024

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání

občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná

k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce

Akce městské části) nejpozději do 25. února 2024

na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,

tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými

opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Úřad městské části Praha 8

odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

pořádá tradiční

MČ Praha 8, společnost Velký mlýn a studio Alta

vás zvou na

DUŠIČKOVÝ VEČER

v zámku

a podzámčí

Kdy: sobota 4. listopadu 2023

... od 17:00 do 21:00

ční jarma

o

rk

n

á

V

chráněných dílen

Kde: Libeňský zámek, Velký „Löwitův“ mlýn

a Zámecký pivovar

... vstup do areálu zámku z ulice U Libeňského zámku,

Velký mlýn a pivovar jsou v ulici U českých loděnic 40 –

všechny tři areály jsou propojeny

PROHLÍDKY ZÁMKU, MLÝNA A PIVOVARU SE STRAŠIDLY

... poslední prohlídka začíná ve 20:30

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI

středa 22. listopadu 2023

10:00 - 16:00 hod.

... na zámeckém nádvoří

Foyer „Bílého domu“ U Meteoru 6,

Praha 8 - Libeň

Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.

Informace na tel. 222 805 104, 606 613 390

nebo na e-mailu vladislava.wildtova@praha8.cz

www.praha8.cz

Spirála

DDM Praha 8

inz_dusicky_na_zamku_2311_A4.indd 1

21.09.2023 11:34

Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.

VSTUP

ZDARMA!