Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz

3

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

vstupujeme do listopadu, kdy oslavíme

34 let od revoluce, která změnila náš

svět jednoznačně k lepšímu. Zpět ke

svobodě, zpět k osobní zodpovědnosti.

S obavami však vnímám čím dál větší

tendence rozhazovat veřejné peníze ve

snaze „pomoci“ občanům. Jsem přesvědčen, že pomáhat musíme jen těm, kteří se

dostali do složité situace bez svého

zavinění.

Od covidové krize, kdy se pochopitelně

a pouze částečně kompenzovaly ztráty

způsobené vynuceným nouzovým stavem, jsme se překlopili do energetické

krize, kdy se za cenu desítek miliard

zabránilo kolapsu celé společnosti. Potud je to pochopitelné.

Ale dnes je třeba mít odvahu a říct: už

dost rozdávačné a dotační ekonomice.

Stát, kraj či obec nemůže stát na rozdávání peněz kdekomu, občanům či

firmám, aby to bylo populární. Jinak

z obřích dluhů nikdy nevybředneme.

Proto Praha 8 nemá žádné dlouhodobé

závazky, lidově řečeno dluhy. Neplatí

všem dětem ve školách a školkách bez

ohledu na sociální situaci obědy, protože

se má pomáhat pouze prokazatelně

nejslabším. A to se samozřejmě děje a je

to tak správné.

FOTO MĚSÍCE

Blesky

nad Krakovem

Rozdávat z cizího, a to každý veřejný

rozpočet je, považuji za nejjednodušší

a nejvíc populistické. Vždyť to budou

muset platit až ti po nás.

I v letošním říjnu se ukázalo, že se svět

stává čím dál nebezpečnějším místem,

důkazem je útok palestinských teroristů

na civilní obyvatele Izraele. Neuvěřitelná

brutalita těchto zvěrstev vzbuzuje odpor

každého člověka, který má úctu k lidskému životu. I proto mi doslova vyrazily

dech cynické reakce některých ultralevicových spoluobčanů, kteří dokonce kandidovali v loňských obecních volbách.

Alespoň menším zadostiučiněním pak je,

že je voliči do zastupitelstva zaslouženě

nepustili.

Vše, co se dnes děje relativně blízko od

naší země, by nás mělo vést k přemýšlení

o tom, že si zde žijeme až neuvěřitelně

bezpečně, ale zároveň k tomu, abychom si

uvědomili, že to není samozřejmé. Že i my

musíme být připraveni se bránit nepřátelům. A nemysleme si, že s nimi bude

nějaká dohoda možná. Historické zkušenosti z let 1938 až 1939 a 1968 máme.

Skončeme však tento editorial optimističtěji. Jelikož už nám nastává předposlední měsíc roku, mílovými kroky se blíží

Vánoce. Advent, rozsvěcení stromů, pros-

tě vánoční atmosféra tu je za pár týdnů.

Opět se bude bruslit na třech kluzištích,

která zahájí provoz již před koncem měsíce. A bude to i čas na charitativní akce,

například již skoro tradiční Srdce osmičky, která zahajuje již 1. listopadu.

Klidný listopad vám přeje

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

Vážení čtenáři, na tomto místě pravidelně zveřejňujeme

nejlepší fotografii, které nám v dobré kvalitě zasíláte na e-mail:

vystavy@praha8.cz. Připište název díla a jméno autora.

Zaslané snímky zařadíme

letošní rok do fotosoutěže

Praha 8 ve dne v noci.

Ze snímku by mělo být patrno, že se týká Prahy 8.

Témata jsou čistě na vás.

Autor: Jan Květoň