10 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz

Fórum

Jakými

opatřeními

hodláte

učinit

Prahu 8

atraktivnější

pro rodiny

s dětmi?

TENTO MĚSÍC

SE PTAJÍ:

PIRÁTI

V této rubrice najdete

názory zástupců stran

zvolených

do Zastupitelstva

MČ Praha 8.

Každý měsíc postupně

jedna z nich vybere

otázku, na kterou

odpovídají i ostatní.

Ondřej Gros

starosta

MČ Praha 8

Jana Solomonová

radní

MČ Praha 8

Ilona Tůmová

zastupitelka

MČ Praha 8

ODS

ANO

8ŽIJE A PRAHA SOBĚ

„Osmička“ je pro

děti téměř ideální

Ke „klubíkům“

chceme přidat

dětské skupiny

5 tipů, kde začít

Naše městská část má vzhledem

k dětem několik velkých výhod.

Jednou z nich je její rozmanitost

a poloha. A tak oplývá nadprůměrným množstvím zeleně.

K tomu, aby rodič mohl vést

své děti ke sportu, jsou zde

téměř ideální podmínky. Jen

samotná městská část Praha 8

obhospodařuje více než padesát

dětských hřišť a sportovišť.

V zimě jsou pak v provozu tři

kluziště.

Praha 8 je také působištěm

desítek sportovních klubů,

z nichž některé patří dokonce ke

špičce v naší republice. Namátkou zmíním například softbalový klub Joudrs či Basket Slovanka. Máme zde však i jeden

z nejstarších fotbalových klubů

české historie Meteor či jeho

dlouholetého rivala Admiru.

Zapomenout pak jistě nesmím

na areál Beach klubu Ládví, kde

se nehraje pouze volejbal, ale

provozují se i další sporty, kam

mají možnost chodit naše

ratolesti.

A právě v klubech, které

dlouhodobě podporujeme, se

s radostí prohání tisíce dětí.

Důležité podle mého názoru je

hlavně to, že možností je u nás

opravdu nepřeberně.

Počet dětí, které navštěvují

naše školy, se dlouhodobě

zvyšuje. To je samo o sobě

důkazem, že je „osmička“ pro

výchovu dětí přitažlivá. Jako

otec sedmileté dcery, která

navštěvuje základní školu, vím,

že téměř každý den, kdy nemá

kroužek či trénink, můžeme

vyrazit na kolo či brusle nebo

jen do pár kroků vzdáleného

Velkého mlýna, kde letos zahájila činnost pobočka městské

knihovny.

Jako hlavní cíl v budoucnu

pak vidím to, abychom byli

schopni zvýšit kapacitu škol,

postavili novou školu Rohan

a udrželi stávající nabídku pro

volnočasové aktivity dětí

a mládeže.

Praha 8 má unikátní organizaci

Osmička pro rodinu, která se

právě této otázce věnuje. Jiné

městské části se zaměřují především na pomoc znevýhodněným rodinám, což je samozřejmě potřeba a tomu se ani my

nevyhýbáme. Podporu a přátelské místo ale uvítají i ti rodiče,

které se s nesnázemi nepotýkají.

Rodičovská dovolená přináší

zásadní změny v životě a někdy

i sociální izolaci.

Osmička pro rodinu je ideálním místem, kde mohou dospěláci navázat nová přátelství

a děti se mohou potkávat se

svými vrstevníky dřív, než se

stanou součástí kolektivu

v předškolních zařízeních. Naše

3 klubíky mají krásně vybavené

herny a zároveň nabízejí smysluplnou náplň. Letos otevíráme

angličtinu pro nejmenší, děti se

mohou zabavit ve výtvarných

dílnách, zacvičit si nebo zazpívat, rodiče zase využít třeba

hodiny pilates s hlídáním.

Začínáme také s cyklem přednášek o nástrahách digitálního

světa, do kterého se dnes už děti

prakticky rodí. O prázdninách

jsme pořádali tři tematické

cykly táborů pro předškolní

děti, příští léto to určitě

zopakujeme.

Aktuálně řešíme, jak usnadnit

rodičům návrat do práce. Zejména pro umístění dětí mladších tří let připravujeme dětské

skupiny. Pracujeme na rekonstrukci prostor městské části

a snažíme se využít i evropské

dotace. Máme ambici některé

skupiny sami provozovat, nebráníme se ale ani vytvoření

podmínek pro spolky či

organizace.

Není těžké zjistit, co potřebují

rodiny s dětmi od radnice.

Dobré školky a školy s dostatečnou kapacitou, dostupná hřiště

pro všechny věkové skupiny,

bezpečné přechody a ulice

u škol, občanskou vybavenost

včetně služeb, lékařské péče

a kulturního vyžití a kultivovaný čistý veřejný prostor s udržovanou zelení. To je základ dobré

péče o svěřenou městskou část.

A pokud bychom u nás toto

měli, je naše čtvrť atraktivní

dost. Bohužel, některé školy

nemají kapacity, jiné mají špatnou pověst, další možná dostane výpověď z nájmu, přechody

u škol se namalují, až když

přijdou rodiče protestovat na

zastupitelstvo. Možná máme

laťku nastavenou už tak nízko,

že pouhé normální fungování

a práci radních oceňujeme jako

mimořádný výkon.

Kde je tedy ta atraktivita? Nabízím něco málo z našeho programu, kroky to nejsou složité

a příslušní radní mohou začít už

teď.

 Digitální zápisy do školek

a centrální evidence dětí

zrychlí a zefektivní registraci.

 Zřízení lesních školek a dětských skupin nabídne rodičům

větší pestrost i zařazení dětí

mladších 3 let.

 Znovuobnovení hřiště v parku

Dlážděnka a zprovoznění

pítka, po kterém rodiče volají.

 Oživení skomírající nabídky

kulturního domu Ládví a Krakov – programy pro děti uvítají

všechny rodiny, co nyní dojíždí za divadlem a koncerty

jinam.

 Podpora spolkového života

a aktivních lidí může být

pomocí mikrograntů cestou

k zvelebování veřejného

prostoru.

Zatím jsme hodně daleko od

atraktivní městské části, ale

potenciál, který tady máme,

můžeme postupnými kroky

rozvíjet. Stačí chtít.