Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz

5

VEDENÍ MĚSTA

Primátor navštívil osmý obvod

Slíbené návštěvy

primátora Bohuslava

Svobody v pražských

městských částech

pokračovaly v městské

části Praha 8.

Primátor navštívil v doprovodu

starosty Ondřeje Grose (ODS),

radní pro kulturu Jany Solomonové (ANO), radního pro dopravu

Tomáše Slabihoudka (TOP 09)

a dalších představitelů osmičkové

reprezentace nově otevřené

kulturní centrum a knihovnu

Velký mlýn. Bohuslav Svoboda

ocenil citlivou rekonstrukci

prostoru, aktivity, které nabízí,

a otevřenost veřejnosti. „Už

dlouho jsem neviděl tak příjemné

a inspirativní místo, kde si může

odpočinout každý – od batolat,

po seniory,“ řekl primátor. Politici

se také snažili najít cestu, jak

udělat Prahu 8 bezpečnější, jak

 Bohuslav Svoboda si pochvaloval nové kulturní centrum Velký mlýn

podpořit kulturu a jak vypadá

rozvoj bydlení i možnosti volnočasových aktivit.

„Pana primátora jsme v Praze

8 rádi uvítali, probrali jsme

všechno možné, jak problémy,

tak pozitiva naší městské části.

A očekáváme od pana primátora dobrou spolupráci, pomoc

v některých věcech a samozřejmě jsme si také řekli, v čem si

můžeme být vzájemně pro-

spěšní,“ zhodnotil starosta

městské části Praha 8 Ondřej

Gros. „Z oblasti dopravní jsme

probírali potřebu dalších investic do infrastruktury, oprav

chodníků, obnovy celých ulic či

bezpečných přechodů pro

chodce,“ doplňuje Tomáš

Slabihoudek, radní pro dopravu (TOP 09 + STAN).

Primátor rovněž navštívil

zrekonstruovanou přístavbu

budovy v Balabánově ulici

v Kobylisích, kde dlouhodobě

sídlí Obvodní ředitelství pro

Prahu 8 Městské policie hl. m.

Prahy a která je svěřená do

správy městské části Praha 8.

„Nejčastěji řešíme oznámení od

občanů, přestupky v dopravě

a podobně. Jsme v mírném

podstavu, ale zároveň jsme moc

rádi, že máme funkční prostory,

kde můžeme plnohodnotně

pracovat,“ doplnil ředitel strážníků Prahy 8 Luděk Vaníček. (MŠ)

BRUSLENÍ

Tři kluziště se již brzy otevřou

Radnice Prahy 8 vybrala provozovatele tří mobilních kluzišť

pro letošní sezónu. Zájemci

uspěli ve výběrovém řízení.

V areálu koupaliště Ládví bude

mít kluziště ve správě opět

společnost Anelis. Další dvě

kluziště bude provozovat firma

V.L. 2001.

Nově se jedno kluziště přesune z areálu ZŠ Glowackého na

prostranství u KD Krakov. Původní lokalita příliš nevyhovovala, jelikož bylo nutné pokaždé

odstranit oplocení hřiště s umělou trávou, která používáním

kluziště značně trpěla. Z výše

uvedených důvodů bude třeba

provést rekonstrukci hřiště

s umělou trávou tak, aby bylo

možné na sportoviště bezpečně

pustit nejen žáky základní školy,

ale i další zájemce. V budoucnu

by se mohlo kluziště do areálu

vrátit, předcházet tomu ale

musí právě revitalizace celého

sportovního areálu u školy.

Poslední kluziště vznikne opět

u zrekonstruovaného Velkého

mlýna u Libeňského zámku.

Kluziště výborně doplní tento

prostor a nabídne další volnočasovou aktvitu. „Je dobře, že se

v Praze 8 bude pokračovat

v zimním bruslení, u jehož zrodu

jsem před šesti lety stál. Děti už

dnes nemohou vzhledem ke

klimatickým podmínkám řádit

na rybnících a venkovní bruslení

na umělém povrchu je jednou

z možností, jak je přitáhnout

k pohybu,“ říká místostarosta

Radomír Nepil (ANO).

Kluziště by měla být v provozu minimálně tři měsíce v rozmezí mezi 1. listopadem

a 31. březnem. Vstupné činí

pro dospělého maximálně

120 korun, pro děti 50 korun.

„Městská část jejich provoz

finančně podpoří tak, aby je

mohly zdarma využívat naše

školy a školky, a to včetně výpůjčky bruslí. V tuto chvíli

 Kluziště si v Praze 8 našla značnou oblibu

zjišťujeme zájem škol o to, aby

se do výuky dětí na ledě zapojili

i profesionální trenéři bruslení

a hokeje,“ dodává Jana Solomonová (ANO), radní pro sport

a kulturu. (MŠ)