Osmička

LISTOPAD 2023

ZDARMA

Z P R AV O D A J M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 8

www.praha8.cz

STRAŠIDLA MÍŘÍ NA ZÁMEK

Tradiční Dušičkový večer

opět pobaví děti i dospělé

str. 17

SPORT

DOPRAVA

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Praha 8 opět otevře tři

veřejná kluziště

Obnova chodníků

pokračuje i na podzim

Porota vybrala budoucí

podobu Rohanského parku

str. 5

str. 6

str. 12