Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

Andrea Vildová

učitelka a členka

Pirátské strany

Hana Novotná

zastupitelka

MČ Praha 8

www.praha8.cz 11

Jiří Vítek

místostarosta

MČ Praha 8

Václav Musílek

zastupitel

MČ Praha 8

PIRÁTI

TOP 09 A STAN

PATRIOTI

Modernizace

dětských hřišť

by Praze 8 slušela

Prioritou je

bezpečné

a podnětné

prostředí

Udržet balanc stojí Stačí málo, mít

neskutečně peněz rodinu v úctě

Mladé rodiny s dětmi potřebují

hlavně místa, kde trávit příjemný čas na čerstvém vzduchu.

A jako máma dvou malých dětí

vím, že takových je na Praze 8

jako šafránu.

Mnohdy přes 10 let staré herní

soustavy, které na hřištích Prahy 8 máme k dispozici, naše děti

sice dostatečně zabaví, ale už

dávno nejsou tak atraktivní jako

dřív. Jsem ráda, že radnice letos

vyčistila a natřela některé herní

prvky. K větší výměně a oživení

novými prvky však nedošlo.

Nevznikají žádná nová hřiště,

spíše ubývají, třeba to na Dlážděnce. Některá hřiště v Libni

mohou být dokonce nebezpečná, nejednou jsem zaznamenala

rodiče sepisující stížnost na

zvláštní průlez u tobogánu.

Zvířátka dřevěných hřišť v Čimickém a Ďáblickém háji se pomalu

rozpadají, skluzavka praská

a z vláčku se uvolňují prkna.

Přitom mnohdy stačí jen

málo. Batolatům by určitě

udělala radost houpačka. Těch

je v Praze 8 zoufale málo. Je

škoda, že ani zázemí hřišť není

moc příjemné. V teplých měsících jsou hřiště rozpálená a není

se kde před sluncem schovat,

absence toalet vede ke znečišťování jejich okolí a schází nám až

na pár výjimek i pítko nebo

fontánka na mytí rukou.

Pro dobré příklady nemusíme

chodit daleko. Hřiště ve Stromovce nebo u Holešovické

tržnice mají k dispozici toaletu

a pitnou vodu. Na Střížkově teď

vybudovali kromě zajímavých

prolézaček, vodních prvků

a trampolíny i workoutové hřiše

na posilování, fontánu, kiosek

a posezení pro piknik. Skvělé

jsou také veřejné grily na

Parukářce.

Praha 8 je jedna největších

městských částí a není snadné

vyhovět všem. Modernizace

a péče o veřejná hřiště a parky

by určitě Praze 8 slušela.

Velké množství obyvatel žije

v naší městské části už po několik

generací. Zároveň se k nám zejména v posledních letech stěhuje více mladých rodin s dětmi.

Dalo by se usuzovat, že Praha 8 je

pro rodiny atraktivní. Naší prací

a cílem je, aby byly rodiny s dětmi

podporovány v oblastech, které

můžeme ovlivnit, a aby zde děti

našly bezpečné a podnětné

prostředí k růstu.

Aktivně podporujeme zřizování dětských skupin – reagujeme

tak na vysokou poptávku od

rodičů, kteří v rámci slaďování

rodinného a pracovního života potřebují pro své malé děti

zajistit kvalitní péči. Podnikáme

konkrétní kroky – vyhledáváme

vhodné prostory, komunikujeme

s komerčním i neziskovým

sektorem a připravujeme žádosti o dotace. Zvyšujeme kapacity

základních škol v lokalitách, kde

je to potřeba, a intenzivně připravujeme výstavbu velkokapacitní školy na Rohanském ostrově.

Máme vlastní zavedenou

organizaci Osmička pro rodinu,

která je v celopražském měřítku

unikátní. Zaměřuje se na podporu rodin s dětmi, provozuje tři

rodinné kluby, organizuje

množství pravidelných aktivit (cvičení, výtvarka, angličtina

a další) a nabízí i poradenství pro pečující osoby.

Věnujeme se i bezpečnosti dětí – ve spolupráci s BESIP přidáváme nebo upravujeme přechody pro chodce na

celém území Prahy 8. Postupně

odstraňujeme bariéry v provozu, aby byl veřejný prostor

přívětivější i pro kočárky.

Podporujeme kulturní a komunitní život – ať už se jedná

o různé festivaly, trhy nebo

preventivní akce, jakou byl

například nedávný Den dopravní bezpečnosti, na který zavítalo přes dva tisíce dětí.

Vážení sousedé, mohu zde jistě

velmi rozsáhle psát o tom, jak

by mělo vypadat ideální město

pro rodiny s dětmi. Kvalitní

školky, školy, sportoviště, komunitní centra, bazény, kluziště, velké množství dětských

hřišť. To vše zde najdete.

Avšak jako v každé oblasti

existují rezervy a vnitřní dluh.

Každá mince má dvě strany,

tedy projekt a udržitelnost.

Nejprve bych chtěl zdůraznit, že

město je tu nejen pro mladé

rodiny s dětmi, ale také pro

střední generaci a seniory. Nelze

tedy směřovat veškeré zdroje

pouze na rozvoj volnočasových

aktivit pro mladé rodiny.

Snaha oproti minulým letům

je evidentní. Nebudu vám lhát,

zde nastupuje druhá strana

mince. Dnes stojí více peněz

udržovat kvalitní dětské hřiště

v provozu kvůli narůstajícímu

vandalismu, než naopak stavba

dětských hřišť nových. Zastřešené dětské hřiště vydrželo jen

jeden den, než byla plachta

ukradena, grilovací místa by se

musela stavět v tanku, aby je

někdo nerozkopal. Nerezignujeme a přizpůsobujeme se.

Bohužel pocitová bezpečnost

se zhoršuje. Hlavní město neřeší

koncepčně bezdomovectví, přes

naši stálou žádost. Současná

legislativa je bezzubá a malé

skupiny bezdomovců dokážou

znepříjemňovat život mnohem

větší komunitě. Investice do

moderních vzdělávacích zařízení v základním školství je,

dovolím si říci, na velmi dobré

úrovni. Naše mateřské i základní školy patří mezi ty nejlepší

v hlavním městě. Katastrofální

na samotnou správu je majetková roztříštěnost, ten seká jedno,

druhý zase u silnice tohle, kus

chodníku je hlavního města, kus

Prahy 8, zastávky dopravního

podniku. Ale to chce pořádnou

změnu, tam by to mělo začít.

SPD A TRIKOLORA

Především bychom měli mnohem více dávat najevo, že chceme, aby se u nás děti rodily. A to

hlavně v úplných, ekonomicky

aktivních rodinách, které jsou

zárukou toho, že se o své potomky zvládnou samy postarat.

My bychom jim měli především

nepřekážet a také neházet

rodičům klacky pod nohy.

Například hloupými nápady,

jako je zakazování vozit děti do

školy či školky autem.

Náš národ pomalu vymírá,

více lidí za rok odejde, než se

narodí. A spoléhání se na migraci není nic, co bychom vzhledem ke zkušenostem jiných

zemí měli podporovat.

Stát ani město by se také

neměly aktivisticky tvářit, že

děti jsou jejich majetkem. Otec

a matka, kteří pečují o své děti,

musí vědět, že si jich vážíme

a že rodina je pro nás jedním ze

základních stavebních kamenů

společnosti. Ale o způsobu

výchovy svých dětí rozhodují

především oni.

Bohužel právě například

v pirátském podání to vypadá,

že v centru jejich zájmu jsou

mnohem více různé sexuální

menšiny, všechny ty LGBTQ+,

jejich pochody hrdosti a požadavky na uzavírání manželství,

které nemůže plnit svou základní funkci atd. K tomu patří

popírání základních biologických daností člověka, nad nimiž

každý jen trochu soudný člověk

nevěřícně kroutí hlavou. Ptá se

také někdo, jak se cítí rodiče,

když slyší z mainstreamových

médií pomatené ekoaktivisty,

kteří odmítají mít děti, aby

nezatěžovali planetu?

Prahu 8 učiníme atraktivnější

pro rodiny s dětmi mimo jiné

tím, že tyto pomatenosti nebudeme podporovat, či dokonce

financovat, jak se mnohde

v Praze děje. I kdyby „osmička“

měla zůstat ostrůvkem pozitivní

deviace v moři šílenství současných bořitelů normálního světa.