Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz 13

Školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LYČKOVO NÁMĚSTÍ

Radnice získala dotaci přes sto milionů

Městské části Praha 8 se

podařilo získat přes 100

milionů korun na dostavbu

pravého křídla ZŠ Lyčkovo

náměstí, kde vznikne

jídelna, kuchyně

a tělocvična. Dotaci od

hlavního města schválilo

zastupitelstvo metropole.

„Platné stavební povolení už

máme a získat peníze byl poslední problém, který nám

bránil začít vybírat stavební

firmu. Celkem by stavba měla

stát zhruba 250 milionů, další

peníze máme přislíbené v následujících letech,“ říká Matěj

Fichtner (ANO), místostarosta

Prahy 8 pro školství. „Dostavbu

ZŠ Lyčkovo náměstí intenzivně

řešíme už od minulého volebního období. Velký dík patří

řediteli školy Janu Kordovi,

který spolu se zástupci radnice

neúnavně bojoval za kvalitní

zázemí pro své žáky. Společně

jsme se museli vypořádat

s námitkami některých okolních bytových domů, které byly

 Peníze půjdou na dostavbu pravého křídla karlínské školy

podávány v rámci povolovacích

procesů stavebních úprav

a ohrožovaly realizaci dostavby

školy,“ připomíná Tomáš Slabihoudek, radní Prahy 8 a zastupitel hlavního města. U této

základní školy je naplánovaná

přístavba ještě levého křídla, ve

kterém vznikne osm až dvanáct

nových tříd. V tuto chvíli probíhá projektování.

Základní škola Lyčkovo náměstí je velmi oblíbená a při

letošním zápisu musela řešit

výrazný převis prvňáčků. Dokonce hrozilo, že se bude muset

losovat. Radnice změnila spádovou oblast školy, aby ulice

s novou výstavbou patřily pod

školy, které nejsou tak vytížené.

To ale samo o sobě samozřejmě

není řešení a nebude to stačit.

Městská část pracuje na tom,

aby v této základní škole vznikly

nové třídy a zájemci mohli

nastoupit právě sem. Jednu

novou třídu plánujeme v bývalé

poště na Karlínském náměstí

a druhá vznikne v prostorech

bývalé Karlínské pivnice na

adrese Březinova 513/2. Definitivním řešením nedostatku

školských kapacit v této oblasti

bude ale až nová základní škola,

která vyroste na Rohanském

ostrově.

Tím však investice do škol

a školek v osmém obvodu teprve začínají. I Praha 8 se potýká

s nedostatkem kapacit zejména

v základním školství, který je

důsledkem demografického

vývoje a podceněním investic

do nových staveb a přístaveb

v minulých letech. „V Praze 8

máme spočítané, že do základního školství musí putovat

investice za více než dvě miliardy korun, a je jasné, že samotná

městská část tento deficit bez

finanční pomoci hlavního města

a státu nezvládne. Právě investice do školství se musejí stát

v příštích letech celoměstskou

prioritou. Budeme apelovat na

koalici, aby si to uvědomila.

V této situaci není možné, aby

šla většina investic do dopravních staveb,“ dodává Matěj

Fichtner. (TK)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICKÁ

Žáci absolvovali

adaptační kurz

Na začátku října se žáci šestých

ročníků zúčastnili adaptačního

kurzu v kempu Zátiší Hamr na

Jezeře. Cílem kurzu bylo poznat

vlastnosti jednotlivých žáků

a také dynamiku tříd. Zároveň

bylo důležité, aby utvořené

kolektivy přijaly nové žáky

a aby se třídy adaptovaly.

V pondělí ráno nás vyzvedl

autobus u školy a za téměř

letního počasí jsme vyrazili. Po

příjezdu jsme se ubytovali

v krásných chatičkách, zopakovali si pravidla slušného chování a fungování mimo školu. Pak

jsme se již společně vydali na

oběd. Po krátkém odpočinku

následovaly první takzvané

ledolamky, čili aktivity, které

mají podpořit spolupráci mezi

žáky. Volné chvíle trávily děti na

hřišti, jelikož nám počasí opravdu přálo.

Úterý jsme začali vydatnou

snídaní, po které nás čekaly

sportovní aktivity (přehazovaná,

basketbal) v menších týmech,

ale také aktivity podporující

spolupráci a rozvoj vědomostí,

například kvíz, „rourovanou“ či

„klávesnice“. K obědu jsme si

dali skvělé špagety a následoval

polední klid na chatkách. Odpoledne jsme ještě dohrávali sportovní soutěže a vrhli se na další

tmelící aktivity v režii učitelek

Lucie North a Dity Tomkové.

Poslední večer jsme trávili vymýšlením krátkých scének a po

večeři následovalo vyhlášení

nejlepších týmů jak ve sportov-

 V kempu Zátiší si žáci užili spoustu legrace

ních, tak v ostatních aktivitách,

a to jak v rámci jednotlivých tříd,

tak napříč třídami.

Středeční ráno jsme trávili

balením, úklidem chatek a poslední chvíle před odjezdem

jsme se bavili přehlídkou scének

ze známých pohádek. Hodně

jsme se při tom nasmáli. Pak už

bylo na čase vrátit se domů.

Unavení, ale spokojení jsme

dojeli šťastně do Prahy a odvážíme si, i přes mírné zádrhely,

krásné a úsměvné zážitky.

Barbora Bejvlová, ZŠ Hovorčovická