14 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz

Školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROHAN

Radnice se s vítězem soutěže nedohodla

Městská část Praha 8 se

nedohodla na pokračování

spolupráce s vítězem

architektonické soutěže

o návrh nové školy na

Rohanském ostrově. Jeho

nabídku na zpracování

kompletní projektové

dokumentace včetně

zajištění patřičných

povolení a autorského

dozoru v rámci jednacího

řízení bez uveřejnění

nemohla radnice

akceptovat.

Pokud by tak její představitelé

učinili, nejednali by jako veřejný

zadavatel s péčí řádného hospodáře. „Uděláme maximum,

abychom postavili základní

školu na Rohanském ostrově

včas a s rozpočtem, který máme

k dispozici. Jsem přesvědčen, že

se nám to podaří. Pokud u miliardové stavby podceníte přípravu a počáteční fáze, naberete

zpoždění v době realizace

a stavba se prodraží. Nemohli

jsme udělat chybu už na začátku, nechat se zatlačit do kouta

a přijmout nabídku, jejíž cena

není obvyklá,“ vysvětlil místostarosta pro územní rozvoj

Radomír Nepil (ANO).

DLOUHÉ VYJEDNÁVÁNÍ

Městská část udělala vše proto,

aby se s vítězem architektonické soutěže o návrh nové školy

na Rohanském ostrově – brněnským ateliérem AXXI – dohodla. V únoru zahájila dle pravidel

soutěže jednací řízení bez

uveřejnění, které během pěti

měsíců třikrát prodloužila

vzhledem k tomu, že vyjednávání o smlouvě, zárukách

a odpovědnosti i ceně zakázky

byla velmi složitá. Na obou

stranách došlo ke kompromisům a vítěz zakázky nakonec

akceptoval s výhradami podobu smlouvy a podal nabídku.

Za vypracování projektové

dokumentace požadoval celkovou odměnu 69,5 milionu

korun a z toho za dopracování

již odměněného návrhu stavby

 Vítězný návrh z dílny brněnského ateliéru AXXI

 Na druhém místě se umístila společnost IGLOO ARCHITEKTI

ze Soutěže o návrh (studie

projektu) 16 milionů korun.

Projektový manažer FETTERS

management, kterého městská

část pověřila odborným řízením

projektu Základní školy Rohan,

následně jednoznačně doporučil nepřijetí nabídky vzhledem

k neadekvátním finančním

požadavkům na základě porovnání s konkrétními obdobnými

projekty na území hlavního

města Prahy. Městská část si

proto nechala vyhotovit posud-

O ZŠ Rohan

ZŠ Rohan má sloužit 810 žákům

prvního a druhého stupně.

Škola je dimenzována na maximální počet 918 žáků pro případ

potřeby udělení výjimky z počtu

žáků ve třídách. Investiční

náklady na školu dle vítězného

návrhu vzešlého z architektonické soutěže se předpokládají ve výši 979 milionů korun bez

DPH.

ky od znalce, společnosti PKF

APOGEO Esteem, která posuzovala cenu, a právní kancelář

Wilsons zadala zhodnocení

toho, zda smluvní podmínky

odpovídají tržnímu standardu

(vítěz nabídky považoval

smluvní podmínky, na kterých

městská část trvala, za příliš

tvrdé).

CENA NEBYLA OBVYKLÁ

Právní posudek potvrdil, že

smluvní požadavky městské

části nevybočují ze standardu

trhu a nezakládá důvody pro

navýšení ceny. Znalkyně společnosti PKF APOGEO Esteem

označila cenu projektové dokumentace projektu ZŠ Rohan ve

výši 69,5 milionu korun za

nadhodnocenou a stejně tak

posuzovanou cenu studie projektu ZŠ Rohan ve výši 16 milionů nelze podle ní považovat za

obvyklou. Posudek srovnával

ceny projektových dokumentací

a studií u několika projektů

a studií základních škol v Praze.

Například u Základní školy

Elektra, která je pro obdobný

počet dětí, vyšla projektová

dokumentace radnici Prahy 9

na 18,8 milionu, u smíchovské

ZŠ v Cibulkách byla cena

22,3 milionu, u ZŠ Smíchov City

38,4 milionu korun a u ZŠ Komořany vyšla cena projektové

dokumentace na 48,5 milionu.

Za těchto podmínek nemůže

městská část dál pokračovat ve

spolupráci s vítězem architektonické soutěže a ignorovat zcela

jednoznačné závěry odpovědných odborných poradců.

„Městská část hodila architektonickou soutěž za zhruba čtyři

miliony do koše, ztratila dva

roky příprav v době, kdy v Karlíně je akutní nedostatek míst na

ZŠ Lyčkovo náměstí a kdy ceny

stavebních materiálů a prací

každoročně stoupají o mnoho

procent. Už jen kvůli inflaci

jsme tak přišli o miliony,“ tvrdí

zastupitelka Vladislava Vojtíšková (8žije a Praha sobě).

ŘEŠENÍ EXISTUJE

„V žádném případě nechceme

ohrozit stavbu školy. Sami nejlépe víme, jak moc ji potřebujeme

a jak moc šibeniční termín nad

námi visí. Na druhou stranu

nemůžeme jít do stavby doslova

za každou cenu. Dle pravidel

soutěže o návrh nyní zahájíme

jednání s druhým a třetím v pořadí umístěným uchazečem

v architektonické soutěži. Pokud

i s nimi nenalezneme dohodu,

budeme hledat jinou co nejrychlejší cestu k nové škole. Možnosti existují a neobáváme se, že

bychom nedokázali nalézt řešení

a výstavba školy byla ohrožena,“ konstatoval místostarosta

Nepil.

Podle zastupitele Vítězslava

Nováka (SPD a Trikolora) se

výstavba této, tak potřebné

školy, bohužel protáhne, bude

osloven další uchazeč z architektonické soutěže a veškerá

jednání se povedou znovu.

Věříme, že již úspěšně, a tak

potřebná škola doplní síť vzdělávacích zařízení naší městské

části. Náš klub podpoří vše, co

povede k urychlení dostavby,“

sdělil. (TK)