4

Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz

Zpravodajství

ČESTNÁ OBČANSTVÍ

Čtyři osobnosti převzaly ocenění

Čestná občanství městské

části Praha 8 převzaly

v obřadní síni Libeňského

zámku čtyři osobnosti.

Jednalo se o Miloslavu

Starou, Johna Boka,

Václava Špaleho a Marii

D’Ambrozovou.

„Udílením čestných občanství

chceme oceňovat osobnosti,

které se zvlášť významným

způsobem zasloužily jak o celospolečenský přínos, tak o rozvoj, prospěch a dobré jméno

osmé městské části. Jde o projev

úcty za celoživotní dílo a práci,“ říká starosta Prahy 8 Ondřej

Gros (ODS) s tím, že ho těší, že

se tato tradice v Praze 8 ujala.

Prvním čestným občanem

Prahy 8 se stal lékař z Nemocnice Na Bulovce Josef Hercz už

v roce 2005. Poté nastala mnohaletá pauza a na udílení se

navázalo až v roce 2016. Od té

doby se jedná o každoroční

ocenění.

 Slavnostní akt se opět konal v Libeňském zámku

Čestné občanství městské

části Praha 8 uděluje Zastupitelstvo městské části na základě

§ 10 odst. (2) a ve smyslu § 89

odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

o hl. m. Praze jako projev úcty

a ocenění za hrdinství, osobní

statečnost, celoživotní zásluhy

a mimořádné umělecké výkony.

„Velmi si vážím toho, že při

slavnostním aktu byla obřadní síň Libeňského zámku

zcela zaplněna. Viděl jsem

rodiny oceněných, sousedy,

přátele, kolegy i zastupitele.

Přesně takto má vypadat

projev úcty lidem, kteří své

životy zasvětili pomoci druhým. Všem za to děkuji,“ zakončil slavnostní večer starosta Gros. (MŠ)

KRÁTCE

Charitativní projekt

Srdce osmičky je tu

Srdce osmičky, které plní přání klientům sociálních služeb Prahy 8, se letos koná již počtvrté.

Dárcovský projekt, za kterým stojí místostarostka

Vladimíra Ludková (ODS), představí přání

již 1. listopadu na internetové stránce

www.srdceosmicky.cz. Přání budou postupně

doplňována v průběhu celého konání. Více

informací na uvedených internetových stránkách.

Vznikne Kontaktní místo

pro bydlení

Na Kontaktní místo pro bydlení se budou moci

obrátit všichni, kteří řeší problém s bydlením.

Praha 8 se tak zapojí do projektu hl. města

Prahy, který bude plně hradit náklady na porad-

ce v tomto centru. „Pracovník centra by měl být

schopen na jednom místě poskytnout všechny

dostupné informace o možnostech řešení

jednotlivých situací, do kterých se mohou lidé

v souvislosti s bydlením dostat. Poradce bude

zároveň znát programy a možnosti podpory,

které existují na hlavním městě. Zkrátka tento

pracovník by měl být takovým rozcestníkem

a pomocníkem, který bude mít v malíku předpisy, dávkové systémy, bude umět vyřídit nutnou

administrativu, ale třeba bude mít i přehled

a kontakty na neziskové organizace, které

poskytují pomoc v bytové a sociální nouzi,“ říká

místostarosta Radomír Nepil (ANO).

Hudba v kostele

V kostele svatého Cyrila a Metoděje v Karlíně se

v neděli 5. listopadu od 10.30 hodin koná

hudební setkání. Účinkují Lenka Harigelová,

Romana Kohoutová, Barbora Harigelová, Stella

Růžičková, Andrea Doležalová, Ingrid Růžičková a Pavel Marek.

Senioři soutěžili v pétanque

Pétanque klub SKP Kulové Osma ve spolupráci

s Odborem kultury a sportu MČ Praha 8 uspo-

řádal 8. října v areálu ZŠ Glowackého turnaj

seniorů nad 60 let. Soutěž byla hrazena z dotace Obec přátelská rodině od MPSV. I přes

počáteční nepřízeň počasí se sešlo celkem 32

účastníků. Bojovalo se ve dvoučlenných družstvech. Zvítězil tým BOROVICE (Eliška a Oldřich

Borovičkovi), na druhém místě se umístil tým

JUPITER (Jaroslav a Eva Pastorkovi) a bronz

bral tým TORNÁDO (Yvetta Chmelařová a Eva

Štěpánová).

Pneumatiky

do sběrných dvorů zdarma

Hlavní město Praha navázalo spolupráci se

společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž

základě tato společnost v souladu s pověřením

uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního

města Prahy veřejná místa zpětného odběru

odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo

odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech hlavního města zpoplatněno,

nově tam mohou občané a další koneční uživatelé odevzdávat odpadní pneumatiky ke

zpětnému odběru zcela zdarma. (TK)