16 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz

FOTA: PAVLÍNA LINDOVÁ

Kultura / Inzerce

 Lidé se sešli i v Karlíně v Thámově ulici

 Akce v ulici U Slovanky spojila desítky

sousedů včetně tamních fyzikálních ústavů

 V Křižíkově ulici si zájemci zahráli

stolní fotbal

ZAŽÍT MĚSTO JINAK

Sousedským slavnostem přálo počasí

Již po osmnácté se letos

proměnily ulice, náměstí,

dvorky a vnitrobloky po

celé republice v místa

sousedského setkávání.

Ani Praha 8 nebyla

výjimkou, akcí se za

krásného počasí zúčastnily

stovky lidí.

Vedle aktivit v rámci Zažít

město jinak se konaly také

urbanistické participativní akce

pro všechny věkové kategorie,

které pořádal spolek Arnika

ve spolupráci se spolkem Krásné Kobylisy a Architekty bez

hranic.

Účastníci si mohli prohlédnout historicky zajímavá místa

i území, jež by mohla doznat

změny. Na nich se buď představily již plánované projekty

(dětský dopravní park v ulici

Kaňkovského, Žabák u koupaliště), nebo proběhla participace

 Kreativní workshop si užily hlavně děti

v odlehčené formě komiksových bublin, kde lidé vymýšleli,

jak s prostorem naložit (hlavně

u centrálního hřiště vedle jídelny ZŠ Burešova). Většinu účastníků tvořili dospělí. Participace

se však zúčastnili také děti

a jejich rodiče. Procházka skon-

čila v DYI prostoru Úl, kde bylo

možné se zúčastnit kreativního

workshopu, jehož cílem bylo

zejména podnícení fantazie

dětí. Na velkorozměrný 3D plán

sídliště se dal doplňovat městský mobiliář, zeleň, herní prvky,

dinosauři, nebo domalovat

cokoliv dalšího. Nenásilnou

formou byly tak děti vedeny

k přemýšlení o prostoru, kde

žijí. Zajímavé bylo pozorovat

„souboj“ těch, kteří dokreslovali

parkoviště mezi paneláky,

a těch, kteří tato parkoviště

přemalovávali nazeleno. (TK)

HORY

Lezectví přitahuje stále více zájemců

Výstavní podzim Prahy 8 zaměřený na

lezectví je v plném proudu a do konce

listopadu je v budově úřadu osmého

obvodu k vidění částečně interaktivní

výstava LEZU! nebo ve Velkém Löwitově

mlýně výstava fotografií Petra Jana

Juračky.

Účastníci vernisáže LEZU! si mohli vyzkoušet tzv. slack rack, obdobu slackline,

a zjistit, že držení balancu není nic jednoduchého. Rovněž přednášky ve Velkém mlýně

měly úspěch a posluchači se nechali provést

po vrcholcích nejvyšších hor světa s Radoslavem Grohem a P. J. Juračkou. Libor Hroza

v mlýně přednášel o úskalích ve výchově

lezců a rozpovídal se i o zážitcích s našimi

nejlepšími lezci.

Poslední doprovodný program výstav je

připraven na 1. listopadu 2023 od 17 hodin

ve Velkém mlýně, kde proběhne přednáška

P. J. Juračky k jeho nové knize Něha Himálaje a jeden šťastný návštěvník může knihu

s podpisem autora vyhrát. Přednáška bude

opět pro návštěvníky zdarma a lze se těšit

nejen na zajímavý výklad z cest autora, ale

rovněž na představení slackline a slack rack

a vyzkoušet si balanční dovednosti na tzv.

lajně. (LJ)

 Přednášky o horolezectví

ve Velkém mlýně lákají