8

Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz

Doprava

MOBILIÁŘ

Nové přístřešky

zdobí zastávky

Zastávkou Kobylisy byla dokončena výměna

55 přístřešků na zastávkách MHD na území Prahy 8.

Hlavní město tak postupně sjednocuje mobiliář na celém

svém území – celkem by v Praze mělo být vyměněno

690 zastávek, které budou doplněny jednotnými

velkokapacitními odpadkovými koši.

 Nový přístřešek získala i zastávka Karlínské náměstí

„Nové přístřešky na zastávkách

vypadají velmi dobře, osobně

mě zaujal i jeden důležitý detail,

a tím jsou tečky o průměru

přibližně pěti centimetrů, které

jsou vyobrazeny na jejich

sklech. Nejde o prvoplánovou

designovou záležitost, ale o značení, které usnadňuje slabozrakým a nevidomým spoluobčanům orientaci v prostoru,“

informuje Tomáš Slabihoudek

(TOP 09 + STAN), radní pro

dopravu. Zmíněné značení bylo

použito po konzultaci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České

republiky, z. s.

ně roku 2021. Vedení hlavního

města rozhodlo o tom, že ji

neprodlouží, ani nebude hledat

jiného soukromého provozovatele a pořídí vlastní mobiliář.

Podoba nových zastávek byla

vybrána v designové soutěži, ve

které uspělo studio Olgoj Chorchoj. Porota ocenila zejména

designovou čistotu mobiliáře

z tmavě šedého hliníku.

„Městský mobiliář byl často

přehlíženou, ale velice důležitou složkou města, na kterou se

zapomínalo. Kromě toho, že

poskytuje pohodlí svým uživatelům, by měl být reprezentativní a snadno udržovatelný.

Umístění teček na zastávkách

má ještě jeden nezamýšlený

pozitivní důsledek – dochází

k mnohem méně úrazům

ptactva. Pracovníci ze Záchranné stanice hl. m. Prahy pro

volně žijící živočichy, která

dočasně sídlí v Praze 8 na

Střížkově, si nové přístřešky

velmi pochvalují. Ptáci totiž

kroužky registrují mnohem

lépe než dříve vyobrazované

obrysy dravců a díky tomu

ubylo ptačích pacientů.

Většinu přístřešků na zastávkách v metropoli provozovala

francouzská firma JCDecaux,

které skončila smlouva v polovi-

Všechny tyto atributy nové

zastávkové přístřešky splňují,“

uvedl náměstek primátora pro

dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

V Praze jsou užívány ještě

i další přístřešky, které má však

ve správě Dopravní podnik hl.

města Prahy. Jedná se o přístřešky původního typu, takzvané

drátosklo. Ty v současné době

zatím měněny nejsou. „Praha 8

proto již požádala hlavní město

Prahu, aby se v další fázi zaměřilo i na výměnu těchto, mnohdy velmi zdevastovaných,

přístřešků,“ dodal předseda

komise pro dopravu Martin

Jedlička (TOP 09 + STAN). (TK)

KRÁTCE

Oprava fontány pokračuje

Obyvatelé sídliště Ďáblice mohou každý den

sledovat, jak se na Ládví opravuje fontána

uprostřed náměstí. V průběhu září postupně

shodila „starý kabát“ tvořený žulovými deskami a v současnosti se do ní zabudovávají

moderní technologie. Díky nim bude snadnější její údržba i ochrana proti vandalismu. Dojde

také k nasvícení vodních trysek.

Rekonstrukce plynovodů

Hanouškova ulice: více parkovacích míst

Rekonstrukce Hanouškovy ulice skončila v posledním červencovém týdnu. Práce probíhaly od

letošního května a během nich došlo ke kompletní výměně živičného povrchu vozovky, opravě

a vybudování nových kanalizačních vpustí, přeložení inženýrských sítí a posunutí sloupů veřejného osvětlení. Proměny ještě dozná okolí. Vymění se původní sodíkové lampy za nové úsporné

LED zdroje a zrekonstruuje se přilehlý chodník u bytového domu. „V rámci rekonstrukce vzniklo

zhruba 30 nových legálních parkovacích míst pro místní obyvatele a nový prostor pro nádoby

separovaného odpadu. V rámci projektu bude také ve vhodném vegetačním období vysazeno

18 nových stromů jako náhrada za dřeviny odstraněné během rekonstrukce,“ řekl Martin Jedlička,

předseda komise pro dopravu (TOP 09 + STAN). (TK)

Do 2. listopadu 2023 potrvá další část rekonstrukce plynovodů v částech ulic Ořechová,

Javorová, Březová, Kaštanová a Modřínová. V souvislosti s touto stavbou bude docházet k postupným, částečným nebo úplným

uzavírkám dotčených ulic pro veškerou

dopravu s výjimkou vozidel IZS. Těm bude

vjezd povolen. Vjezd pro rezidenty bude

umožněn po domluvě se stavbou. Důvodem

takto rozsáhlé stavby je rekonstrukce stávající

plynovodní sítě, která již vzhledem ke svému

stáří a technickému stavu vyžaduje úpravy,

aby byla i nadále zajištěna bezpečná dodávka

plynu do všech dotčených nemovitostí. (TK)