Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

Martin Štěrba

zastupitel

MČ Praha 8

Martin Jedlička

předseda

zastupitelského klubu

www.praha8.cz 11

Jiří Vítek

místostarosta

MČ Praha 8

Vítězslav Novák

předseda

zastupitelského klubu

PIRÁTI

TOP 09 A STAN

PATRIOTI

SPD A TRIKOLORA

Programové

prohlášení je jako

paní Colombová

Plníme sliby,

koalice funguje

jako tým

Pozitivní

kompromis

pro Prahu 8

Od voleb uběhl rok, jsme tím

pádem ve čtvrtině volebního

období. Je proto zvláštní, že

koalice ODS, ANO, TOP 09,

STAN a Patriotů nepředstavila

své programové prohlášení. Dá

se říct, že ten dokument je jako

paní Colombová – mluví se

o něm, ale nikdo ho neviděl. Na

základě čeho tedy rada pracuje?

Jaký je její plán a vize? Co chce

v tomto volebním období dokázat? Nebo nám neexistencí

programového prohlášení

koalice chce říct, že vlastně

žádný plán a vizi nemá?

Koalice jede na setrvačnost,

dělá to, co musí dělat, a s novinkami, které by zlepšily život

v naší městské části, až na

výjimky nepřichází.

S Piráty, byť jsme v opozici,

bereme věci do vlastních rukou

a snažíme se plnit náš program.

Se Zdeňkem Hřibem na magistrátu třeba pracujeme na rozvoji

tramvajových tratí – do roku

2026 začne stavba tratě z Kobylis do Bohnic k OC Krakov, od

vozovny v Kobylisích přes Chabry do Zdib, a připravuje se také

trať z Podbaby přes Troju do

Bohnic a z Ďáblic přes Letňany

do Čakovic. Pavel Franc z našeho

klubu zase aktivně pracuje na

tom, aby se Praha 8 připojila

k Cityvizoru a my všichni jsme

mohli sledovat, jak městská část

hospodaří. Zapojujeme se též do

proměny Palmovky či do zlepšení životního prostředí.

Praha 8 má na víc. Nejde ani

tak o programové prohlášení, ale

o absenci vize, jakou by si rada

přála osmičku. Já si Prahu 8

představuji jako moderní a rozvíjející se. Takovou, kde budeme chtít trávit volný čas, kde

nebude na ulicích nepořádek,

kde do většího obchodu dojdeme pěšky, kde budeme moci

komunikovat s úřadem přes

internet, a takovou, kde budeme přemýšlet, jak to udělat a ne

proč to nejde udělat.

Po roce od komunálních voleb si

dovolím konstatovat, že koalice

v Praze 8 plní své programové

priority. Mám z toho radost,

protože spolupráce v Radě MČ

nám umožňuje plnit sliby, které

jsme dali občanům. Namátkou

například toto:

 Neobtěžujeme občany Prahy 8

zbytečnou redukcí dopravy.

Odmítli jsme plošné omezení

rychlosti na 30 km/h. Snížená

rychlost má být tam, kde to

dává smysl kvůli bezpečnosti.

 Připravujeme bezpečné přechody u škol. Pro 13 křižovatek už máme na TSK stavební

povolení. První z nich v křižovatce U Školské zahrady-Náhorní už se staví.

 Bojujeme za obyvatele sídliště

Ďáblice. Odmítáme demolici

Včel a stavbu výškových budov. Pracujeme na obnově

náměstí Ládví, kde se teď

opravuje fontána, připravujeme kvalitnější farmářské trhy

a obnovu Žabáka.

 V oblasti územního rozvoje

úzce spolupracujeme s místostarostou pro územní rozvoj.

Podíleli jsme se na přípravě

studie Invalidovny a chceme

společně připravit revitalizaci

celého náměstí Ládví.

 Jednáme s hl. m. Prahou

o řešení lepší průjezdnosti

ulice Zenklova. Jsou zde nutné

stavební úpravy.

 Připravujeme nová parkovací

místa. V ulici Hanouškova je

už místní obyvatelé používají.

Ještě zde opravíme chodníky

a vysadíme 18 nových stromů.

 Pracujeme na kvalitnější

cyklostezce A2 Povltavská.

 Zahájili jsme přípravu solárních elektráren na budovách

několika škol, které se právě

dokončují. Prosadili jsme nové

hřiště v MŠ Lešenská. Samozřejmě podporujeme navýšení

kapacit škol, které připravuje

místostarosta pro školství.

Nejprve bych rád vysvětlil, co je

to programové prohlášení koalice. Jde o souhrn společných

programových cílů, tedy každá

strana v koalici do tohoto prohlášení zakomponuje své priority a cíle a celá koalice se dohodne, že je bude dodržovat. Je to

věc dohody pouze koalice, která

vede radnici. Opozice má v drtivé většině jiný program, takže

jediné, co může, je kontrolovat,

aby vše bylo dle jednacího řádu

a vše bylo transparentní.

Za Patrioty je ve společném

programu mnoho věcí z minulého období, které se buď dokončují, nebo hlídají. Výstavba nové

školy na Rohanském ostrově,

kterou jsem odstartoval jako

radní pro územní rozvoj a dnes

jednoznačně podporuji kroky

nového radního. Podpora výstavby házenkářské haly v Ďáblicích. Žádné placené modré

zóny v Bohnicích a Čimicích,

žádné zastavování výměníků

apod. Podpora moderního

rozvoje školství, moderní rozvoj

Libně a nutná revitalizace Palmovky, mládežnický sport, kde

jsem jako radní udržel jeho

relativně vysokou podporu.

Pokračovat v takovém hospodaření Prahy 8, kdy se nám

podařilo dostat ji z finančního

maléru a díky úsporám stabilizovat rozpočet. Podařilo se nám

převést nepovedený projekt

Nové Palmovky na hlavní město, a tím ukončit dlouholetý

problém. Mnoho věcí je navázáno na spolupráci s hlavním

městem, ať jde o bezpečnost

a fungování městské policie,

nebo o kvalitu vozovek, ale i to

se díky kolegům z koalice výrazně zlepšuje.

Samozřejmě neexistuje ideální stav, ale při vzpomínce na pět

let zpět mohu říci, že situace je

podstatně pozitivnější.

PRAHA SOBĚ

musí obstruovat

i tradiční rubriku

Osmičky!

Nedávno proběhlo od voleb

teprve 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha 8. Za tu dobu se

náš klub, který je součástí teprve první volební období, dostatečně seznámil se všemi politickými kluby. Právě PRAHA SOBĚ

se předvedli jako experti v pokládání dotazů, většinou dávno

zodpovězených na výborech

a komisích, které vedou k průtahům jednání zastupitelstva. Já

samozřejmě chápu, že je to

jejich zažitý způsob politického

boje, sebeprezentace a propagace mezi fanoušky. Ostatně

stejně tak se vlastně chová

i jejich hlavní franšízant na

magistrátu hlavního města, ale

buďme proboha pružnější na

jednání ZMČ.

Koalice nám od voleb programové prohlášení nepředložila,

ale potřebujeme prázdná hesla?

Viděl někdo někdy v praxi

realizované programové prohlášení na parlamentní úrovni? Já

tedy ne, pro mě je důležité, že

naše městská část funguje,

a jsem rád, že naslouchá podnětům od občanů. Náš klub nemá

žádné problémy v komunikaci

s radou a podněty našich voličů

jsou obratem řešeny.

Avšak existují oblasti, ve

kterých by se rada mohla zlepšit. Za náš klub bychom uvítali

včasnou dostupnost podkladů

pro jednání, které jsou často

přidávány až na poslední chvíli.

Rád bych na závěr připomenul všem našim čtenářům, že

nejvyšším orgánem naší městské části je zastupitelstvo,

a proto byste neměli váhat nás

kontaktovat s vašimi podněty.

Klub SPD a TRIKOLORA pro

Osmičku je tu pro vás.