Osmička

ŘÍJEN 2023

ZDARMA

Z P R AV O D A J M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 8

www.praha8.cz

FESTIVAL POD PALMOVKOU

Do Libně míří mezinárodní

setkání divadel

str. 14

KULTURA

DOPRAVA

SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

Velký mlýn otevírá

folkovou scénu

Přístřešky na zastávkách

září novotou

Radnice nechce bourání,

hájí zájmy občanů

str. 6

str. 8

str. 17