22 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz

Zdravotní a sociální péče–CAP

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

Program na říjen 2023

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Burešova

CAP Mazurská

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit

v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit

v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

Centrum aktivizačních programů

Praha 8, Burešova 1151/12

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

Centrum aktivizačních programů

Praha 8, Mazurská 484/2

 tel.: 283 881 848  e-mail: cap@sospraha8.cz

 www.sospraha8.cz  www.facebook.com/cappraha8

 tel.: 283 024 118  e-mail: cap@sospraha8.cz

 www.sospraha8.cz  www.facebook.com/cappraha8

SPECIÁLNÍ:

STŘEDA

 Nordic Walking pro méně zdatné v pondělí a pro zdatné ve čtvrtek –

L. Čipera. Informace na webu: klus-osmicka.webnode.cz

 9:00–9:50  Školička PC

a internetu pro mírně pokročilé

(vede Ing. V. Košťál) –11. 10. a 25. 10.

ČTVRTEK

 Pravidelné čtvrteční turistické

výlety – RNDr. M. Štulc.

Informace v kanceláři CAP

 9:00–11:00  Školička PC konzultační metodou – Mgr. K. Černý.

(Objednání v kanceláři CAP)

 6. 10. od 10:00  Kroužek

šikovných rukou

s Mgr. M. Neckářovou – s sebou

si vezměte slabší háček

 20. 10. od 8:30  Patchwork

s Mgr. S. Kyselovou

(materiál zajištěn)

 23. 10. od 9:00  Tvořivá dílnička

s J. Chybovou

 24. 10. od 13:30  Dušičkové

tvoření s Mgr. Vladimírou

Ludkovou

 25. 10. od 13:30  Vycházka

po Praze s průvodkyní

JUDr. H. Barešovou – přihlášení

telefonicky nutné

 9:00–9:50  Školička PC – práce

se soubory (vede J. Votrubová) –

4. 10. a 18. 10.

 10:00–10:50  Školička PC

– práce se soubory

(vede J. Votrubová) – 4. 10. a 18. 10.

 14:00–15:00  Přenos fotek

z mobilu do PC (vede Ing. L. Joska)

– 11. 10. a 25. 10.

SPECIÁLNÍ PROGRAM:

 10. 10. od 14:00  Zuzana Švabinská – historická přednáška

s H. Kohoutovou

 25. 10. od 14:00  Duchovní

beseda s katechetkou

Mgr. B. Tranovou

 2. 10. od 9:00  Zdravý pohyb

ve zralém věku – workshop

o pohybu a dlouhověkosti

(přednáší Mgr. K. Macháčková)

 17. 10. od 13:30  Tvořivá dílnička

s P. Limanovskou

 31. 10. od 13:30  Tvořivá dílnička

s J. Vávrovou

 3. 10. od 11:00  Pozitivní

myšlení (přednáší L. Francírková)

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

CAP

Centrum aktivizačních programů

Křižíkova Praha 8, Křižíkova 48

 4. 10. od 13:30  Klubové setkání

– společenské hry

 5. 10. od 8:00  Patchworková

dílnička (vede Mgr. S. Kyselová)

– materiál zajištěn

 tel.: 720 535 422, 724 879 513  e-mail: cap@sospraha8.cz

 www.sospraha8.cz  www.facebook.com/cappraha8

 5. 10. od 17:00  Muzikoterapie

– hudební a výtvarné dovednosti

(vede Adriana Rohde Kabele)

PONDĚLÍ

 6. 10. od 11:00  Výtvarná

dílnička – malování akrylovými

barvami (vede A. Gaislerová)

 14:00–14:45  Veselé židle

(vede J. Borská)

PÁTEK

 9:00–9:45  Cvičení na židlích

(vede J. Hodinová)

SPECIÁLNÍ PROGRAM

 5. 10. od 9:00  Trénink paměti

a reminescence (vede K. Cingrošová)

 10. 10. od 10:00  Povídání

a písně – Požitkářství a kila navíc

s Mgr. Lukášem Tremlem

 17. 10. od 11:00  Pozitivní

myšlení (vede L. Francírková)

 18. 10. od 10:00  Poetické

hlavylámání (vede J. Hodinová)

 19. 10. od 9:00  Trénink paměti

a reminescence (vede K.

Cingrošová)

 23. 10. od 10:00  Reminiscenční

setkání: Babí léto

s Mgr. V. Ludkovou

 24. 10. od 10:00  Papírové

tvoření (vede J. Chybová)

 25. 10. od 10:00  Malování

s Ingrid Vostrou: Barvy podzimu

 11. 10. od 10:00  Malování

s Ingrid Vostrou: Řecká keramika

inspiruje

 27. 10. od 10:00  Výtvarná

dílnička – malování akrylovými

barvami (vede A. Gaislerová)

 13. 10. od 10:00  Výtvarná

dílnička – malování akrylovými

barvami (vede A. Gaislerová)

 31. 10. od 10:00  Povídání

a písně – O mostech

s Mgr. Lukášem Tremlem

 9. 10. od 9:00  Právnická

přednáška – telefonické nabídky,

ohrožení účtů a nová úprava

reklamací

(přednáší JUDr. Z. Kohoutová)

 9. 10. od 13:30  Přednáška

o Brazílii

(přednáší RNDr. B. Trnková)

 10. 10. od 11:00  Trénink paměti

(vede PhDr. Z. Pavlíková)

 11. 10. od 13:30  Bingo –

společenská hra

(vede I. Košťálová a J. Hrubá)

 12. 10. od 9:30  Poradenský

servis – Jak sepsat závěť,

darování a dědictví (konzultant

JUDr. Z. Kohoutová) – pouze pro

objednané klienty

 13. 10. od 10:30  Dušičkové

tvoření s Mgr. V. Ludková

 16. 10 od 9:00  Zdravý pohyb

ve zralém věku – workshop

o pohybu a dlouhověkosti

(přednáší Mgr. K. Macháčková)

 16. 10. od 13:30  Zuzana

Švabinská – historická přednáška

(přednáší H. Kohoutová)

 18. 10. od 13:30  Klubové

setkání – společenské hry

 19. 10. od 9:30  Korálková

dílnička (vede Ing. B. Rošická)

 19. 10. od 9:30  Háčkování

a pletení (vede J. Novotná)

 20. 10. od 11:00  Výtvarná

dílnička – malování akrylovými

barvami (vede A. Gaislerová)

 23. 10. od 9:00  Malování

mandal (vede D. Kovaříková)

 23. 10. od 13:30  Posezení

s harmonikou

(hraje a zpívá V. Kyselová)

 24. 10. od 11:00  Trénink paměti

(vede PhDr. Z. Pavlíková)

 25. 10. od 13:30  Bingo –

společenská hra

(vede I. Košťálová a J. Hrubá)

 26. 10. od 10:00  Qulling

(vede J. Hrubá)

 26. 10. od 17:00  Muzikoterapie

– hudební a výtvarné dovednosti

(vede Adriana Rohde Kabele)

 27. 10. od 11:00  Floristika

pro potěšení (vede J. Huňková)

 30. 10. od 9:00  Zdravý pohyb

ve zralém věku – workshop

o pohybu a dlouhověkosti

(přednáší Mgr. K. Macháčková)

Zájemci o kurzy se mohou hlásit

v kanceláři CAP Mazurská buď

osobně nebo telefonicky na

tel. č. 283 024 118. Dále je nutné

se vždy přihlásit na všechny

dílničky a přednášky!