14 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz

Kultura

DIVADLO POD PALMOVKOU

Festival otevře kontroverzní otázky

Program festivalu

Palm Off Fest 2023

13. 10. 2023

 17:00 Vernisáž výstavy TransAction

ak. malíře Teodora Buzu

Galerie ve Foyer Divadla pod Palmovkou.

Výstava bude přístupná během představení

do 20. 10. 2023. Vstup zdarma.

 19:00 Slavnostní zahájení

7. ročníku festivalu

Valeria Schulczová a kol. autorů: 24.

Velký sál Divadla pod Palmovkou

Režie: Valeria Schulczová.

Slovenské národné divadlo. Ve slovenském

jazyce s anglickými titulky. Po skončení

diskuze s tvůrci.

14. 10. 2023

 16:30 Blízké i vzdálené světy

Williama Shakespeara

Kavárna Divadla pod Palmovkou.

Setkání s překladatelem Martinem Hilským.

 Festival nabídne i inscenaci Projekt Handke aneb Spravedlnost pro Peterovy blbosti

Již 7. ročník Mezinárodního setkání

divadel (nejenom) střední Evropy

Palm Off Fest proběhne v Divadle

pod Palmovkou od 13. do 20. října

2023. Připomene nejen stalinský

teror v Moldavsku a válku na

Ukrajině očima Slováků, ale

prozkoumá i vztah umění a politiky.

Otázku Je to daleko?, která se stala podtitulem a mottem letošního ročníku, si můžeme

klást u každého představení z pestrého

výběru z Polska, Kosova, Moldavska a Slovenska, které Divadlo pod Palmovkou na

letošní ročník pozvalo. Události, jimiž

poslední rok a půl lidé v Evropě žijí, až příliš

jasně dokazují, jak je evropský prostor

křehký a s jakou razancí se Evropanů mnohdy dotýkají události, které donedávna

možná vnímali na hony vzdáleně.

Festival zahájí inscenace 24 Slovenského

národního divadla, která autorským způsobem zkoumá emoce ve slovenské společnosti vyvolané konfliktem na Ukrajině.

Diváci v rámci představení zažijí zpovědi

herců, stand-up i přímé oslovování herci,

kteří si část textů napsali sami.

Se strachem jako zastřešujícím tématem

pracuje moldavské představení Sibiřské

spisy Národního divadla Mihaie Eminesca,

pojednávající o stalinistickém teroru na

příkladu besarabských Rumunů. Teror,

který sovětský vůdce rozpoutal, znamenal

zmaření několika desítek tisíc životů

obyvatel dnešního Moldavska a s jeho

následky se tamní společnost vyrovnává

dodnes.

Vztah umění a politiky zkoumá divadelní

soubor Qendra Multimedia z kosovské

Prištiny v inscenaci Projekt Handke aneb

Spravedlnost pro Peterovy blbosti.

Kontroverzi může vyvolat i netradiční

inscenace Snadné věci, kterou do Libně

přivážejí z polského divadla Stefana Jaracze

v Olštýně charismatické, oblíbené a oceňované herečky – Irena Telesz-Burczyk a Milena Gauer pod režijní taktovkou jedné z nejuznávanějších polských režisérek mladé

generace – Anny Karasińské.

Kromě divadelního programu chystá

Palm Off Fest také bohatý doprovodný

program; přednášku Blízké i vzdálené světy

Williama Shakespeara Martina Hilského,

básníka, badatele a našeho největšího

překladatele Shakespearových her nebo výstavu akademického malíře Teodora Buzu,

původem moldavského umělce, který

představí na Palm Off Festu svou v pořadí

99. autorskou výstavu.

Festivalový týden uzavře koncert hudební skupiny Dunaj. Ředitelem festivalu

je šéf Divadla pod Palmovkou Michal Lang,

který srdečně zve na tuto výjimečnou

akci. (DPP)

 19:00 William Shakespeare:

Sen noci svatojánské

Velký sál Divadla pod Palmovkou.

Režie: Michal Lang.

V českém jazyce s anglickými titulky.

Po skončení diskuze s tvůrci

15. 10. 2023

 19:00 Petru Hadârcă, Mariana Onceanu:

Sibiřské spisy

Velký sál Divadla pod Palmovkou.

Režie: Petru Hadârcă.

Teatrul Naţional Mihai Eminescu, Kišiněv,

Moldavsko. Představení není vhodné pro

mládež do 16 let. V rumunském jazyce

s českými titulky. Po skončení diskuze s tvůrci.

16. 10. 2023

 19:00 Snadné věci

Velký sál Divadla pod Palmovkou.

Režie: Anna Karasińska.

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Olštýn,

Polsko. V polském jazyce s českými titulky.

Po skončení diskuze s tvůrci.

18. 10. 2023

 19:00 Jeton Neziraj: Projekt Handke

aneb Spravedlnost pro Peterovy blbosti

Velký sál Divadla pod Palmovkou.

Režie: Blerta Neziraj. Qendra Multimedia,

Priština, Kosovo. Představení není vhodné pro

mládež do 16 let. V anglickém jazyce s českými

titulky. Po skončení diskuze s tvůrci.

20. 10. 2023

 19:00 Koncert skupiny Dunaj