10 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz

Fórum

Jak Rada

MČ Praha 8

plní své

programové

prohlášení

a v čem by se

měla nejvíc

zlepšit?

TENTO MĚSÍC

SE PTÁ:

8ŽIJE,

PRAHA SOBĚ

V této rubrice najdete

názory zástupců stran

zvolených

do Zastupitelstva

MČ Praha 8.

Každý měsíc postupně

jedna z nich vybere

otázku, na kterou

odpovídají i ostatní.

Ondřej Gros

starosta

MČ Praha 8

Radomír Nepil

místostarosta

MČ Praha 8

Michal Trník

zastupitel MČ Praha 8,

zakladatel spolku

Holešovičky pro lidi

ODS

ANO

V koalici

spolupracujeme

bez větších

problémů

Rozvoj s rozumem Bez programu.

Bez ambicí.

Skládat účty ani ne po roce není

lehké. Sami se často střílíme „do Bez občanů.

Programové prohlášení není

vzhledem k velmi turbulentnímu vývoji ekonomické situace

a dlouhému skládání nového

vedení hlavního města ještě

definitivně vycizelováno, nicméně priority, které jsme si

vytyčili při skládání koalice,

jsou postupně naplňovány

a budou naplňovány i nadále.

Jako lídr vítězné strany v loňských volbách však chci trvat na

tom, aby sliby v připravovaném

programovém prohlášení byly

maximálně realistické a střízlivé. Do loňských voleb jsme totiž

šli s tím, že nebudeme stavět

vzdušné zámky a slibovat bombastické projekty či nereálná

řešení.

Vážím si toho, že současná

koaliční rada je schopna vzájemné dohody a spolupráce.

A je třeba podotknout, že to

v situaci, kdy je koalice fakticky

složena z pěti subjektů, nemusí

být vždy samozřejmost. Stačí se

podívat do jiných městských

částí, kde již proběhla mnohá

politická či personální

zemětřesení.

Programové prohlášení bude

zcela jistě vycházet z toho, co

naši „osmičku“ nejvíce trápí,

kde je potřeba zapracovat – ať je

to kapacita škol, bezpečnost

a rozvoj v některých lokalitách,

zapojení investorů do budování

infrastruktury a tak dále. Jsem

přesvědčen, že během tří let,

které zbývají do dalších komunálních voleb, zvládneme většinu těchto oblastí posunout

k lepšímu. A to, co funguje,

neměnit a udržet v dostatečné

kvalitě.

Určitě nás ještě nečekají lehké

roky, všichni víme, že je situace

v Evropě napjatá, že celý kontinent bojuje s nezvykle vysokou

inflací, že se lidé cítí nejistě. Ale

zároveň si myslím, že všechno

nakonec společně zvládneme.

kolene“ hustou pavučinou

byrokratických procesů, které

musíme překonat, než vidíme

výsledek a můžeme odpovědně

říci, co se povedlo a co ne. Ale

směle do toho!

V naší gesci je územní rozvoj.

Slíbili jsme, že se budeme vždy

snažit o vyrovnanou dohodu

s investory, aby projekty byly

přijatelné pro všechny. A to se

daří. Připravili jsme aktualizaci

pravidel spolupráce s investory,

aby bylo naprosto jasné, jakou

částkou mají přispět na veřejnou infrastrukturu, když u nás

chtějí stavět.

Aby byl rozvoj ku prospěchu

všech, musíme ho mít pod

kontrolou. To lze dosáhnout

územními a koncepčními studiemi, které koordinují jednotlivé

záměry a jsou participovány

s místními. Je to běh na dlouhou trať, ale vyplatí se. Povedené studie jsou dokončené pro

sídliště Ďáblice a Invalidovnu.

Radost nám pokazila žádost

o demolici okrskového centra

vybavenosti od společnosti CPI,

my se ale jen tak nedáme a budeme tomu bránit.

Čerstvou novinkou je, že

u nás vznikne Kontaktní centrum pro bydlení. Na jednom

místě se tak občané dozvědí, jak

řešit problémy s bydlením.

Poradce bude platit magistrát.

Velmi dobrou zprávou ze

školství je, že se nám podařilo

od hlavního města získat dotaci

103 milionů na dostavbu jídelny, kuchyně a tělocvičny pro ZŠ

Lyčkovo náměstí! Tím to ale

nekončí. Pro navýšení kapacit

škol a školek potřebujeme více

než 2,5 miliardy, takže „ne­

usneme na vavřínech“.

Programové prohlášení rady

bývá často papírem, ale důležitá

je práce a tu děláme.

8ŽIJE A PRAHA SOBĚ

Stejně tak jako ODS Prahy 8 před

volbami nepředstavila žádný

volební program, současná

koalice ODS, ANO, TOP 09, STAN

a Patrioti za celý rok od voleb

nepřišla s programovým prohlášením. Pokud ho nemáte, tak ho

vlastně nemůžete porušit. Jak

chytré!

Plnění bez programového

prohlášení? Je to trochu jako

s pokusem postavit dům bez

základů. A i když nám chybí,

pokusím se za 8žije & PRAHA

SOBĚ alespoň zhodnotit práci

koalice ve vybraných oblastech

a na konkrétních příkladech.

Transparentnost: Proč občanům

říkat vše, když můžete vybírat?

Příkladem budiž třaskavé zastupitelstvo 17. 5., na němž se sešly

tři občanské petice a desítky

naštvaných občanů. Koalice

o těchto peticích nejenže neinformovala, ale navrhla zrušit dosud

fungující doslovný zápis ze

zasedání zastupitelstva.

Komunikace s občany: Příspěvky na sociálních sítích kritizující

koalici jsou mazány. Časopis

Osmička poslední dobou zveřejňuje texty, jež dávají prostor

pouze koaličním stranám. Někteří

radní komunikují přímo s občany

s nechutí (výpověď nájmu ZŠ

v budově v Chabařovické), s prodlevou (volání po přechodu na

rohu Podlipného a Lindnerovy)

nebo vůbec (zastavená stavba

hřiště v Parku Dlážděnka). Péče

o veřejný prostor a zeleň: Ládví

nevzkvétá. Pítko v parku Dlážděnka dva roky nefunguje. Z ulice

Srbova se stalo vrakoviště. Palmovka a metro Kobylisy jsou

ostudou. Tráva a plevel v parku

Hercovka jsou nad ramena. V ulici

Přádova vytlačila auta chodce

z chodníku. A takto bychom mohli

pokračovat. Bez základu nepostavíme dům. Možná zemljanku. Bez

programového prohlášení se dá

žít. Rezignujeme ale na vizi rozvoje MČ P8, která má velký, nicméně

nenaplněný potenciál.