Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz

FLORENC

Oprava unikátních hodin

finišuje, vrátí se ještě letos

Dvanáctimetrové sloupové

hodiny ukazující čas

v Praze a dalších světových

metropolích byly dlouhá

léta dominantou

kruhového náměstíčka

u vstupu do stanice metra

Florenc. V roce 2020 se

musela celá pětitunová

plastika z dílny sochaře

Rudolfa Svobody

z bezpečnostních důvodů

odinstalovat.

Podepsal se na ní nejen zub

času, ale především dlouhodobě

zatékající dešťová voda, která

způsobila rozsáhlou korozi

ocelových sloupů. Kompletní

renovace celé plastiky, jež

zahrnuje zhotovení nové ocelové konstrukce, obnovu kulových hodin a ukazatele světových časů, včetně terénní

úpravy náměstíčka, jde právě do

finiše. Pokud vše půjde podle

plánu, plastika času se na svoje

místo na Florenci vrátí na sklonku podzimu.

Technologie hlavního města

Prahy (THMP) se původně

chystaly u plastiky obnovit jen

nefunkční hodinový stroj. Po

provedení sond a statických

posudků se však zjistilo, že celá

ocelová konstrukce z 80. let

minulého století je v natolik

špatném stavu, že bude nutné ji

z bezpečnostních důvodů sejmout a rekonstruovat celou.

Oprava by byla s ohledem na

rozsah poškození neekonomická a jako finální řešení bylo

zvoleno zhotovení repliky s tím,

že u kulových pozlacených

hodin a tabule se světovými

časy bude provedena obnova.

„Nová konstrukce se právě

zhotovuje v dílnách zámečnické

firmy Jan Lang v Jaroměřicích

nad Rokytnou na Vysočině.

Rozměrově i tvarově kopíruje

originál, a tak bude na první

pohled k nerozeznání od původního sochařského díla,“ upřesnil

Tomáš Novotný, místopředseda

5

KRÁTCE

Staňte se pohádkovou

čtecí babičkou

Nezisková organizace Mezi-námi, která se zaměřuje na mezigenerační aktivity, hledá pohádkovou čtecí babičku pro čtení

do mateřské školy Kotlaska a do

pobočky knihovny Starý mlýn

v Libni. Počítá se s docházkou

jednou týdně. V případě zájmu

pište na e- mail eva.mencikova@mezi-nami.cz nebo volejte

na 605 785 020.

Rekonstrukce

náměstí Na Stráži

V průběhu října proběhne

oprava vozovky v ulici náměstí

Na Stráži. Stavba se uskuteční

ve čtyřech etapách, a to od 2.

října do 31. října 2023. V souvislosti s tím dojde k omezení

vedení autobusových linek číslo

201, 911 a 166. Podrobné informace se dozvíte na webových

stránkácz www.praha8.cz

v sekci Doprava. (RED)

Ředitel Miroslav

Koranda zemřel

 Hodiny z Florence zmizely před třemi lety

představenstva THMP. Úpravy

se podle něj dotknou i její vnitřní části. „Replika bude mít

uvnitř moderní elektro zapojení

a rozvaděč, což umožní vzdálený dohled nad oběma hodinami. Z dispečinku THMP tak

bude možné monitorovat, zda

se u hodin nevyskytla nějaká

porucha, a bezprostředně zahájit její odstranění,“ vysvětlil.

Po finálním spasování bude

konstrukce opatřena povrchovou úpravou a převezena na

místo instalace do Prahy. V rámci kompletní renovace již byla

repasována a odzkoušena tabule

s časy v desítce světových

metropolí i kulové pozlacené

hodiny, které mají svoje místo

v horní části plastiky.

„K Florenci a osmé městské

části tyto unikátní hodiny neodmyslitelně patří od roku 1985.

Když sem byla plastika instalována, stanice metra se tehdy

ještě jmenovala Sokolovská.

Mám radost, že se podařilo najít

řešení, jak je opravit a vrátit na

svoje místo,“ řekl Tomáš Hřebík,

místostarosta pro strategický

rozvoj (TOP 09 + STAN).

Souběžně s výrobou repliky

probíhají přípravné práce i na

Florenci, kam se hodiny již brzy

vrátí. „V průběhu září se v tomto

prostoru postupně odstraňuje

dočasný asfaltový povrch, připraví se elektrické přípojky a základ

pro osazení ocelové konstrukce

hodin. Finální úpravou pak bude

pokládka nové dlažby na náměstíčku, kde se počítá se změnou spádování, aby se zabránilo

shromažďování vody u plastiky,“

dodal Tomáš Slabihoudek, radní

pro dopravu (TOP 09 + STAN).

Před uvedením do provozu

bude ocelová konstrukce opatřena ještě antigraffiti nátěrem,

který by měl přispět k prodloužení její životnosti. (TK)

S velkým zármutkem jsme přijali

zprávu, že zemřel Miroslav

Koranda, dlouholetý ředitel ZŠ

Dolákova. Řídil také ZŠ Glowackého. V minulosti byl také

zastupitelem osmé městské

části. Ředitel Koranda byl

vzácným člověkem s dokonalou

kombinací manažerských

dovedností, lidskosti i přísnosti

zároveň, ale především férového přístupu. Dokázal nejen

skvěle řídit a organizovat své

školy, ale především toto vše

dokázal propojit s rovným

a spravedlivým přístupem, který

vnímali jak žáci, tak i zaměstnanci školy. Byl zkušeným

pedagogem i charismatickým

člověkem, který měl svému

okolí stále co říct. I proto bez

nadsázky lze konstatovat, že

nás opustil respektovaný doyen

pedagogického sboru Prahy 8.

Vzpomínáme. (RED)