Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz 13

Kultura

FOTOSOUTĚŽ

Jak zachytit sochy v Praze 8?

Druhé kolo fotosoutěže

bylo věnováno sochařské

výzdobě Prahy 8.

Organizátoři soutěže

oceňují, že za pomoci

soutěžících mohli

obnovit fotografické

sbírky o nevšední záběry

venkovních instalací.

Poděkování patří všem zúčastněným, ovšem vyhrát může

jen jeden. V kategorii profi foto

zvítězila Kateřina Kobesová

s domovní sochou u tramvajové zastávky Divadlo pod Palmovkou. Z mobilních snímků

porota vybrala Ďáblický brutalismus od Vito Hilla. Vítězům

gratulujeme k poukázce v

 Kateřina Kobesová – Domovní socha

 Vito Hill – Ďáblický brutalismus

hodnotě 500 Kč na tisk fotografií u partnera soutěže FotoŠkoda, o které se bude hrát

i v dalším kole fotografické

soutěže Praha 8 ve dne v noci,

již opět na volné téma. (LJ)

Fotografie zasílejte na

vystavy@praha8.cz.

Pravidla a více

informací o soutěži

naskenujete

pomocí QR kódu.

BOTANICKÁ ZAHRADA

Pozoruhodný svět dýní a tykví

Podzim je v plném proudu. Na zahrádkách

i na polích právě dozrávají dýně nejrůznějších tvarů a barev a farmáři se předhánějí,

kdo urve letošní rekord. Velikost však není

všechno. Tykve jsou totiž rekordmanky

i v dalších ohledech a mnohé z nich zaujmou určitě i jinak než stržením váhy.

Čeleď tykvovitých je obrovská, botanicky

rozmanitá a rozhodně si zaslouží naši pozornost. Zahrnuje přes 120 rodů a více než

tisíc druhů, z nichž některé patří mezi

významné užitkové rostliny. Velkou část

z nich představují dýně, skupina rostlin, do

níž patří zástupci rodu tykev (Cucurbita),

ale i příslušníci dalších rodů této čeledi.

Běžně používaný pojem „dýně“ je sice vžitý,

ale botanicky nesprávný, slučuje zástupce

několika různých rodů.

Tykvovité rostliny obývají celý svět

s výjimkou nejchladnějších oblastí. Nejznámější zástupce, tykev obecná (Cucurbita pepo), pochází z Mexika, kde se pěstovala již před více než deseti tisíci let. Od té

doby byla prošlechtěna do nepřeberného

množství kultivarů. Odvozeny jsou od ní

stovky odrůd zeleninových dýní včetně

tykví špagetových a olejných, ale i oblíbené patisony a cukety. Ke kulinářským

účelům se pěstují i kultivary tykví muškátových (Cucurbita moschata), které mívají

tmavší dužninu díky zvláště vysokému

obsahu karotenů, anebo tykví obrovských

(Cucurbita maxima). Mezi ně patří odrůdy

 V Botanické zahradě můžete obdivovat

tykvovité rostliny celého světa

s obrovskými, ba úplně největšími plody

v rostlinné říši – vážit totiž mohou až

jednu tunu. Na druhou stranu byl z tykve

obrovské vyšlechtěn i kultivar hokkaido,

který je sice poměrně drobný, zato však

velmi oblíbený.

Kromě příslušníků rodu tykev se pro jedlé

plody pěstují i jiné „dýně“ – tykvovité rostliny z rodu Benincasa, Trichosanthes a Lagenaria. První ze jmenovaných se přezdívá

„vosková tykev“. Na povrchu plodů má

silnou vrstvu vosku, která brání jejich vysychání a zvyšuje dobu skladovatelnosti až na

celý rok. Trichosanthes zase nosí přiléhavé

přízvisko „hadí tykev“. Její velmi dlouhé

a tenké plody bývají často bizarně stočené

a připomínají hady. Ozdobou zahrádek

mohou být i snadno pěstovatelné lagenárie

neboli kalebasy s rozmanitě tvarovanými,

často gigantickými plody. Ty jsou poživatelné jen ve velmi mladém stádiu. Vydlabané

plody lagenárií se v tropech celého světa

používají k výrobě roztodivných předmětů

denní potřeby, zvláště kuchyňských nádob

a hudebních nástrojů. Na Papui-Nové Guineji

se z plodů lagenárií zhotovuje jednoduché

pánské spodní prádlo.

Největší tykvovitá rostlina světa se jmenuje Dendrosicyos socotrana. Dorůstá

výšky až šesti metrů a vyskytuje se výhradně na ostrově Sokotra. Je to vzácná sukulentní rostlina, která vodu pro období sucha

zadržuje v dřevnatém stonku. Celou přehlídku dýní můžete obdivovat i v trojské

botanické zahradě během výstavy dýní

a některé zvláštní druhy i ve skleníku Fata

Morgana.

Klára Lorencová, www.botanicka.cz