Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz 31

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

V tajence najdete dokončení citátu Denise Diderota, francouzského

osvíceneckého spisovatele a filozofa, od jehož narození v říjnu uplyne

310 let. Zabýval se mnoha vědními obory – filosofií, estetikou, teologií,

matematikou či fyzikou. Volný čas je…

Sudoku

Správné znění tajenky z minulého čísla, citát Françoise

de La Rochefoucaulda: Ten, kdo opravdově miluje,

skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.

Výherci, kteří získávají po dvou volných vstupenkách na lezeckou

stěnu HUDY Boulder Karlín, jsou:

 Terezie Boková, Libeň

 Jiří Sázavský, Karlín

 Miroslav Sušienka, Kobylisy

10

 Jitka Blažková, Střížkov

 Vladislav Seidl, Bohnice

výherců obdrží po

dvou vstupenkách

do Botanické zahrady.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 10. října 2023 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 182 00 Praha 8.

Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní kontakt.