Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz 19

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KROUŽEK PP

Již třetí úklid veřejného

prostranství klienty

Kontaktního centra

Progressive a Komunitního

centra Jako doma se koná

2. října v okolí Bulovky

a Palmovky. Ženy, které

využívají podpory obou

organizací (často se jedná

o ženy bez přístřeší),

projdou mezi 11. až 14.

hodinou vytipovaná místa.

za námi

příměstské

Klienti sociálních služeb pomáhají Letní

kempy jsou

Akce se konají za podpory ÚMČ

Praha 8, který zajišťuje svoz

sesbíraného odpadu.

Do sběru odpadků se obě

organizace zapojí opakovaně za

poslední půlrok. První úklid

proběhl 26. dubna, a to jako

připomenutí Dne země. Do akce

se zapojila jedenáctka žen, těm

se povedlo odpadem naplnit 46

velkých pytlů. Na tento úspěšný

úklid navázala druhá úklidová

akcí, která se v červenci uskutečnila v okolí Bulovky.

Úklid lokality v místě sídla

organizací je jeden z důvodů

konání podobných akcí. Tím

dalším a možná i důležitějším je

socioterapeutický rozměr, který

vychází ze společné práce,

 Ženy při úklidových akcích naplní odpadem desítky pytlů

možnost vracet podporu pomoci jiným.

Kontaktní centrum Progressive je nízkoprahová služba pracující s uživateli návykových

látek, kteří většinou nejsou

v kontaktu s jinými sociálními či

zdravotnickými službami.

V současnosti, vzhledem k uzavření nízkoprahového kontaktního centra, se dočasně pracuje

terénní formou. Progressive se

řídí principy anonymity, dostupnosti a důvěrnosti a všechny služby poskytuje bezplatně.

Posláním Komunitního centra

Jako doma je destigmatizace

a sociální integrace žen a trans

osob v sociální tísni, především

bez domova. Cílem je, aby tyto

osoby měly možnost důstojně

bydlet, žily ve společnosti, kde

mají rovný přístup k příležitostem a ke zdrojům. Hlavní roli

hrají partnerství a participace,

empowerment, vytváření bezpečného prostředí, genderová

citlivost, spolupráce lidí s domovem a bez domova, trauma-citlivý přístup a sebeřízení. (TK)

PRVNÍ POMOC PEČUJÍCÍM

Jak se nesesypat z péče o blízkého

Pomáháte svým blízkým splnit

jejich přání zůstat po zbytek

života v domácím prostředí?

Jste na začátku a rozhodujete

se, jak pomoc zajistit? Víte, na

jakou finanční podporu máte

nárok? Dovedete si představit,

co vás čeká po propuštění vašeho blízkého z nemocnice nebo

léčebny dlouhodobě nemocných? Zaskočí vás jejich nepřiměřené reakce? Ztrácí zájem

o své koníčky? Dochází u nich

ke změnám nálady a chování,

uzavírají se do sebe? Mají problémy s udržováním chodu

domácnosti? Vrací se neustále

do minulosti?

Jestliže jste alespoň na jednu

otázku odpověděli ano, tak patří

následující setkání patří právě

vám. Beseda se uskuteční

2. listopadu 2023 od 16 hodin

v Burešově ulici 1151/12 v Centru aktivizačních programů

v organizaci Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8, I. patro

zasedací místnost.

Účastníci setkání získají nejen

informace, ale mohou si domluvit individuální schůzky v domácím prostředí. Pod vedením

Rodinného průvodce a ve spolupráci s multidisciplinárním

týmem odborníků (ergoterapeut, právník, nutriční terapeut,

fyzioterapeut, sociální pracovník, psychoterapeut, klinický

farmaceut, trenér paměti a další)

získají pomoc a skutečnou

podporu při řešení péče o blízké.

Projekt První pomoc pečujícím

realizuje organizace A DOMA z.

s. a je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR. Díky této dotaci

je setkání pro účastníky zdarma.

Kapacita je omezena, proto je

na akci nutná registrace.

Každá problematická situace

má své řešení. Neváhejte se

přihlásit, a to prostřednictvím

telefonu 702 031 753 či formuláře na webových stránkách

www.a-doma.cz.

Prázdniny jsou u konce a s nimi

i období táborů a letních kempů. V Ďáblicích, Letňanech

Dolních Chabrech a také ve

středočeských Měšicích pořádal

pro děti své příměstské kempy

spolek Kroužek PP.

„Oproti předešlým letům se

letos na naše letní kempy hlásilo

opravdu hodně zájemců. Celkem

se jich zúčastnilo více než 170

dětí. Každý turnus má svoje

téma nebo zaměření. Letos to

bylo osm turnusů – měli jsme

taneční, knižní, florbalový a hobby horsingový kemp, potom dva

kempy se psy a dva detektivní,“

pochvaluje si ředitelka spolku

Marie Žovincová.

Kroužek PP se snaží o respektující přístup k dětem. „Víme, že

každý je jiný, a tak děti neporovnáváme mezi sebou. Záleží nám

hlavně na tom, aby děti získávaly pozitivní vztah k různým

volnočasovým aktivitám a byly

co nejvíce spokojené ve skupině

i samy se sebou. Zároveň chceme děti na letních kempech

nejen zabavit, ale také rozvíjet.

Proto jsou přirozenou součástí

programu například i hry zaměřené na emoční inteligenci nebo

finanční gramotnost,“ uvedla

ředitelka. Její spolek ale funguje

nejen v létě. Letos otevírá na

17 základních školách kroužky,

jejichž zaměření bude z velké

části podobné, jako tomu bylo

v kempech. (RED)

 Tématem dvou letních kempů

byli psi