6

Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz

Zpravodajství

VELKÝ MLÝN

ROZHOVOR

U Rokytky vzniká Kulturní

nová folková scéna Velkého

Proměna libeňského

Velkého (Löwitova) mlýna

na současné kulturní

centrum nebyla vůbec

snadná. „Od nápadu

k otevření Velkého mlýna

uběhly více než dva roky,“

říká místopředseda spolku

Velký mlýn Pavel

Kocourek.

Libeň se začátkem října

dočká nové hudební

scény. Při křtu projektu

Folková mlýnice se do

Velkého mlýna sjedou

muzikanti z různých

koutů Česka, včetně

interpretů, kteří kdysi

prošli nejstarším českým

festivalem Porta.

 Jak se zrodil nápad vybudovat

kulturní centrum Velký mlýn?

Tento nový prostor pro koncerty

písničkářů, folkové a country

hudby a příbuzných žánrů, jako

jsou country vibes, irská hudba

a nadžánrové projekty, otevírá

dveře pro širokou škálu hudebních a kulturních událostí.

Navazuje na bluegrassový

festival DoModra, který pod

Libeňským zámkem v červenci

pořádala radnice Prahy 8.

Produkce Folkové mlýnice

bude střídat samostatná vystoupení zajímavých interpretů

a skupin, stejně jako akce, které

 Slavnostní otevření Velkého mlýna se konalo začátkem září

spojí několik umělců v různých

aktivitách, jako jsou například

ohlasy festivalu Porta. Budou

také představovány nové tváře

na YouTube a internetu. Propagace Folkové mlýnice je připravena ve spolupráci s médii,

která budou nejen partnery této

scény, ale i dalších akcí v rámci

Velkého mlýna. V záměru jsou

křty hudebních alb a knih

v knihovně, různé workshopy i venkovní koncerty.

„Křest nového projektu se

koná 4. října. Zveme zajímavé

osobnosti z oblasti folkové

a country hudby, partnery

a všechny, kteří se chtějí jenom

přijít podívat, nebo přidat svoji

písničku s kytarou při křtu sálu.

Zahajovací večer bude moderovaný, navazující pravidelné

středy budou probíhat dle konkrétních interpretů nebo skupin,“

uvedl místopředseda spolku

Velký mlýn Pavel Kocourek. (TK)

Program Velkého mlýna

3. 10.

 Komentovaná prohlídka

s autorem výstavy fotografií

Petrem Janem Juračkou (17.00)

 Knižní kavárna – představení

nakladatelství v ČR

nad dobrou kávou:

Argo & Albatros (19.00)

4. 10.

11. 10.

 Pohádková babička čte dětem

(15.00)

 Virtuální realita ve mlýně

(15.00)

 Přednáška Radoslava „Radara“

Groha o lezení a prvovýstupech

na nejvyšší hory světa (17.00)

 Folková mlýnice – křest nové

folkové scény (20.00)

 Deskovky ve mlýně (14.00)

 Přednáška Libora

Hrozy o výchově a tipech

pro zlepšení lezení (17.00)

12. 10.

18. 10.

 Trénování paměti s lektorkou

Evou Odehnalovou (16.00)

 Koncert v rámci Folkové

mlýnice (18.00)

19. 10.

 Pomoc, mé dítě má úzkosti!

Z cyklu přednášek Podvečery

o rodině pro rodinu (17.30)

25. 10.

 Koncert v rámci

Folkové mlýnice (18.00)

 Swap knih (13.00)

 Koncert v rámci Folkové

mlýnice (18.00)

5. 10.

14. 10.

31. 10.

 Dva rybáři a zlatý poklad

– divadelní představení

pro děti (17.00)

 Křest knihy Ester Staré:

Supermáňa a dílna pro děti

(15.00)

 Strašidelná dílnička

pro děti (15.00)

Změna programu vyhrazena.

Před těmi dvěma roky jsme se

sešli s místostarostou Prahy 8

Jiřím Vítkem. Přišli jsme za ním

se záměrem vytvořit pro Libeň

menší kulturní centrum a hledali

jsme vhodný prostor a naštěstí

nás oslovil právě Lövitův Mlýn.

Vedení radnice Prahy 8 patří

poděkování, že nám vyšlo vstříc.

 Předpokládám, že zmíněné

patřilo spíše mezi jednodušší

záležitosti…

To máte pravdu. Než jsme mohli

začít s realizací, bylo třeba sepsat

smluvní dokumentaci, získat

finanční prostředky na rekonstrukci a vypracovat projektovou

dokumentaci. Celý administrativní proces byl složitější, než

jsme očekávali, a mnohé věci

jsme neznali. Trvalo téměř rok,

než jsme získali všechna potřebná povolení. Mezitím jsme se

seznamovali s prostorami Velkého mlýna, prováděli úklid a připravovali vše na stavební práce.

Od samotného nápadu k otevření uplynulo více než dva roky.

Založili jsme neziskovou

organizaci Spolek Velký mlýn,

která sdružuje naše aktivity.

Spolek má za partnery Městskou

knihovnu v Praze a Rádio Junior

Českého rozhlasu.

 Práce ve Velkém mlýnu

nekončí. Co váš ještě čeká?

Co se týká oprav a zpřístupňování objektu, máme stále mnoho před sebou. Mlýn má například krásné půdní prostory