2

Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz

Inzerce

MČ Praha 8, společnost Velký mlýn a studio Alta vás zvou na

VSTUP

!

Z DA R M A

DUŠIČKOVÝ VEČER

v zámku a podzámčí

Kdy: sobota 4. listopadu 2023 ... od 17:00 do 21:00

Kde: Libeňský zámek, Velký „Löwitův“ mlýn

a Zámecký pivovar

... vstup do areálu zámku z ulice U Libeňského zámku,

Velký mlýn a pivovar jsou v ulici U českých loděnic 40 –

všechny tři areály jsou propojeny

Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.

Městská část

Praha 8

Spirála

DDM Praha 8

Městská část

Praha 8

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 8

a místostarostka Vladimíra Ludková

Vás srdečně zvou na

Podvečery pro rodinu o rodině

TÉMA:

POMOC, MÉ DÍTĚ MÁ ÚZKOSTI!

Přednáší :

Mgr. Kateřina Macháčková a Mgr. Tomáš Majtán (Neposeda z. ú.)

19. října od 17:30 do cca 19:00

U Českých loděnic 40/6, Praha 8, Velký mlýn

PŘIJĎTE SDÍLET SVÉ ZKUŠENOSTI A OBAVY,

DOZVĚDĚT SE NOVÉ POZNATKY.

Rodina = vztahy, emoce, pečování, radost i starost. Podvečery nabízí setkání s odborníky na

témata dnešní mezigenerační rodiny, témata péče o děti, o rodiče, sám o sebe.

Přijďte rovnou, bez nutnosti rezervace. Dáte si s námi čaj nebo kávu a zjistíte, že v tom nejste sami.

Informace na tel: 601 263 294 (odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 8)

PROHLÍDKY ZÁMKU,

MLÝNA A PIVOVARU

SE STRAŠIDLY

... poslední prohlídka

začíná ve 20:30

TVOŘIVÉ DÍLNY

PRO DĚTI

... na zámeckém nádvoří