4

Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz

Zpravodajství

RADNICE

Zastupitelé řekli ano kluzištím,

řešili i školu v Chabařovické

Zářijové jednání

zastupitelstva osmého

obvodu mělo na programu

několik bodů, které

si zaslouží pozornost

občanů Prahy 8.

Týkaly se školství,

územního rozvoje

i sociální oblasti.

SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

Především občany ďáblického

sídliště bude zajímat, že zastupitelstvo nesouhlasí s demolicí

objektů okrskového centra

občanské vybavenosti (takzvaných Včel) v Tanvaldské ulici.

Zapsaná územní studie sídliště

Ďáblice deklaruje, že okrskové

centrum Střelničná má i nadále

sloužit jako centrum obchodů,

služeb a komunitního života.

Zastupitelé v usnesení žádají

majitele dotyčných objektů

a pozemků (CPI Reality, a.s.),

aby se držel zpracované a zapsané územní studie. Dále žádají

hlavní město Praha, aby zahrnulo objekty do kontribucí v rámci

připravované výstavby. Předkladatelem usnesení byl zastupitel

Martin Štěrba (Piráti).

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

CHABAŘOVICKÁ

Místostarosta Prahy 8 pro školství Matěj Fichtner (ANO) představil řešení vycházející ze

zájmu hlavního města o objekt

pro umístění veřejné střední

školy. O tento postup má zájem

i vedení městské části. Sídliště

Ďáblice bude moci nabídnout

celé spektrum školství od mateřských škol až po střední

školu, která na něm dosud

chybí. Volné prostory budou

pronajímány stávajícím zájemcům, včetně Základní školy

německo-českého porozumění.

Radnice Prahy 8 je připravena

s nimi uzavřít nové smlouvy na

další dva roky, tedy až do roku

2028. Toto řešení podpořila

výrazná většina zastupitelů.

 Občané mohou opět počítat s možností veřejného bruslení

STUDIE SÍDLIŠTĚ

INVALIDOVNA

Zastupitelstvo odsouhlasilo

i koordinační koncepční studii

sídliště Invalidovna s regulačními prvky. MČ Praha 8 ji v minulém roce zadala, a iniciovala tím

dialog mezi všemi aktéry v lokalitě. Výsledkem práce krajinářů,

urbanistů, dopravních expertů,

sociologů je, i díky široké občanské participaci, obsáhlý

koncepční dokument, který

popisuje a rozpracovává tato

témata:

 ochranu hodnot v území

(přírodních, společenských,

kulturních, urbanistických

a dalších)

Od kontaktního centra

si slibujeme

koordinaci informací,

ale i pomoc našemu

bytovému

a sociálnímu odboru.

 koncepci budoucího možného

rozvoje území

 nabídku volnočasových aktivit

pro rodiny s dětmi, teenagery,

ale i seniory

 sídlištní zeleň a péči o ni

 kultivaci a využití veřejného

prostoru

 prostupnost územím pro pěší

a zklidnění automobilové

dopravy

 zajištění nabídky obchodů

a služeb, například v rámci tzv.

aktivních parterů.

Studii předložil místostarosta

Radomír Nepil (ANO). Na jejím

vzniku spolupracoval i Tomáš

Hřebík (TOP 09 + STAN), místostarosta pro strategický

rozvoj.

KONTAKTNÍ CENTRUM

PRO BYDLENÍ

Na kontaktní centrum pro

bydlení se budou moci obrátit

všichni, kteří řeší problém

s bydlením. „Zapojíme se tak

do projektu hlavního města

Prahy, které bude plně hradit

náklady na poradce v tomto

centru. To by mělo být schopno

na jednom místě poskytnout

všechny dostupné informace

o možnostech řešení jednotlivých situací, do kterých se

mohou lidé v souvislosti s bydlením dostat,“ říká místostarosta Radomír Nepil.

Poradce bude zároveň znát

programy a možnosti podpory,

které v hlavním městě existují.

Tento pracovník by měl být

jakýmsi rozcestníkem a pomocníkem, bude mít v malíku předpisy, dávkové systémy, vyřídí

nutnou administrativu, ale bude

mít i přehled a kontakty na

neziskové organizace, které

poskytují pomoc v bytové

a sociální nouzi.

„Od kontaktního centra si

slibujeme koordinaci informací,

ale i pomoc našemu bytovému

a sociálnímu odboru. A v neposlední řadě, nemáme co ztratit.

Nás to skoro nic stát nebude,

a může se ukázat, že hodně

pomůžeme občanům. Díky

zastupitelům za podporu,“

dodal místostarosta Nepil.

NÁVRAT TRHŮ NA LÁDVÍ

Místostarosta Tomáš Hřebík

pracuje na návratu trhů na

Ládví. Pozemek náměstí se

v létě po pětileté výpůjčce vrátil

do správy hlavního města. Bylo

tedy potřeba pro budoucí trhy

zajistit souhlas TSK, ten už nyní

městská část získala. Začalo se

proto jednat s možnými provozovateli. Radnice chce mít nad

trhy větší kontrolu než dříve

a dohlížet zejména na kvalitu

nabízeného zboží a celkový

vzhled stánků tak, aby tržiště

působilo hezky.

MOBILNÍ KLUZIŠTĚ

Zastupitelé schválili smlouvy

o zajištění provozu tří mobilních

kluzišť v zimních měsících

v areálu koupaliště Ládví

a u Löwitova mlýna. Na bohnickém sídlišti se bruslení přesune

ze ZŠ Glowackého k OC Krakov.

Občané mohou jednání zastupitelstva zhlédnout na stránkách www.praha8.cz v sekci

Volené orgány. (TK)