Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / BŘEZEN 2023 

www.praha8.cz

5

VOLBY

V Praze 8

jasně zvítězil

Petr Pavel

Klání o prezidentský post v osmém městském obvodu jednoznačně ovládl Petr

Pavel. Ve druhém kole získal při vysoké

volební účasti skoro 74 procent hlasů,

jeho rival Andrej Babiš přes 26 procent.

Petr Pavel dominoval už v kole prvním,

kde mu hlas dala necelá polovina občanů

Prahy 8. (RED)

 Rozestavěná budova na Palmovce během roku 2025 ožije

LIBEŇ

Agentura pro kosmický

program míří na Palmovku

Výsledky voleb

v MČ Praha 8 (v %)

1. KOLO

Pavel Fischer

Jaroslav Bašta

Objekt Nová Palmovka se oficiálně stane sídlem Agentury Evropské unie

pro Kosmický program (EUSPA), která rozšiřuje v České republice svou

působnost a potřebuje získat nové prostory.

Vláda a EUSPA podepsaly společné memorandum o podpoře stěhování agentury do budovy Nové Palmovky, která byla dlouhodobě

bez využití. Při podpisu byly též představeny

architektonické vizualizace podoby vnějšku

a vnitřku budovy. Hotovo má být v roce 2025.

„Aplikace systémů družicové navigace,

telekomunikace a pozorování Země využívají stamiliony Evropanů každý den. Kromě

využití v dopravě je tu i zemědělství, energetika či nakládání s přírodními zdroji.

EUSPA tak nabízí České republice, našim

firmám, výzkumným pracovištím i běžným

občanům obrovské příležitosti. Proto jsem

rád, že agentura posiluje svoji přítomnost

v České republice a právě podepsané me-

morandum je toho důkazem,“ uvedl ministr

dopravy Martin Kupka (ODS), který za

kosmické aktivity v ČR odpovídá.

Agentura se na Palmovku přestěhuje

z Holešovic. Celkový budoucí přínos pro

HDP České republiky do roku 2027 je odhadován na devět miliard.

V důsledku rozšíření působnosti EUSPA

se postupně zvyšuje i počet pracovníků

agentury, externích odborníků a konzultantů, kteří v agentuře působí, a to až na 550

v roce 2027. K úkolům EUSPA patří zejména bezpečnostní akreditace družicových

systémů, rozvoj trhu a využití dat a služeb

Kosmického programu EU a také podpora

podnikání v této oblasti. (RED)

7,51

2,78

Petr Pavel

49,10

Tomáš Zima 0,54

Danuše Nerudová

14,27

Andrej Babiš

22,44

Karel Diviš 1,12

Marek Hilšer

2,19

Účast: 69,49

2. KOLO

73,69

Petr Pavel

Andrej Babiš

26,31

Účast: 71,64

OMLUVA

Vážení voliči,

jménem celé volební komise okrsku 8090 se vám velmi

omlouvám za nešťastné pochybení, ke kterému došlo po sečtení

vašich hlasů při zpracování zápisu ve druhém kole

prezidentských voleb 2023.

Omylem jsme výsledek kandidáta pana Petra Pavla připsali

kandidátu panu Andreji Babišovi a naopak. Chybu jsme zaznamenali až druhý den odpoledne, kdy již nebylo možné stihnout

a využít zákonnou 24hodinovou lhůtu na opravu.

Vážíme si velmi vaší vysoké účasti v těchto volbách,

o to víc nás pochybení mrzí.

S úctou předseda volební komise 8090 a její členové.