Praha 8 se dlouhodobě potýká s nedostatkem strážníků. Město se snaží situaci řešit nábory a motivačními prvky, ale mnoho zájemců o práci strážníka bohužel nesplní vstupní požadavky a tento podstav se někdy odráží na snížení počtu míst nebo prodloužení intervalů pochůzek. 

Radnice opravuje objekt strážníků v Balabánově ulici

Jedním z dalších motivačních prvků pro osmičkové strážníky by mohlo být moderní a nové zázemí. „Rekonstrukce budovy městské policie v Balabánově ulici znamená zlepšení podmínek pro práci našich strážníků, protože byly doslova katastrofické a nedůstojné. Budova po rekonstrukci bude vybavena moderními technologiemi a nabídne lepší pracovní podmínky, aby strážníci mohli plnit své úkoly efektivněji a s větším komfortem. Zlepšení pracovních podmínek může být pro některé zájemce o tuto profesi motivačním faktorem, a tím pádem by se mohl zvýšit zájem o tuto pozici,“ sdělil místostarosta Radomír Nepil (ANO). Nová budova by měla sloužit strážníkům a veřejnosti již v druhé půlce letošního roku a je financovaná s podpory pražského magistrátu.

 

V rukách vedení městské policie

Praha 8 je jednou z nejrušnějších městských částí v metropoli, a proto je důležité, aby měla dostatečný počet strážníků, kteří budou schopni zajistit bezpečnost obyvatel. Bohužel stav nejen kolem Florence, Palmovky či Ládví přes pravidelné hlídky městské policie a preventivní akce policie ČR není ideální. „Letos požádám o možnost znovuzavedení mobilních služeben, které v minulosti vedení městské policie zrušilo přes nesouhlas radnice Prahy 8,“ říká místostarosta Jiří Vítek (Patrioti). Mobilní služebny se často používají k řešení krátkodobých bezpečnostních situací a k řešení problémů, které vyžadují rychlou a flexibilní reakci. Jde v některých případech o větší vozidlo, které strážníkům umožnuje potřebnými nástroji a technologiemi, aby mohli vykonávat svou práci efektivně se základním vybavením pro několikahodinovou preventivní činnost. Jistým řešením je nahradit strážníky asistenty prevence kriminality na problematických místech, kteří se osvědčili v jiných městech.

 

Řešit opuštěné budovy

Zatímco v minulých letech se podařilo úspěšně po dohodě s majiteli odstranit nebo zrekonstruovat několik rizikových budov, třeba na Dlážděnce, OC Odra nebo desítky let opuštěnou budovu v ulici Hejtmánkova, tak objekty především v ulici Třeboradická, jesle Písečná nebo vila v ulici Čimická jsou slovy místostarosty Vítka doslova vředy v jinak klidných čtvrtích. „Třeboradická je problém, který se táhne téměř patnáct let. Tento začarovaný kruh soukromého objektu, kdy občané se odvolávají proti výstavbě zdravotního centra s byty pro lékaře, které má navýšit nejen hmotu, ale také potřebu parkovacích míst, není v rukách radnice, odvolání většinou skončí na stavebním úřadě hlavního města. A když se vrátí do Prahy 8, kolečko odvolání a připomínek jede dokola, bohužel se situace dostala do stavu, kdy stejní občané, kteří podepisují petici proti výstavbě, podepisují petici, aby Praha 8 okamžitě řešila katastrofální stav věci,“ popisuje místostarosta Vítek. Podle něj samospráva podává stížnosti na špatné zabezpečení budovy. V tomto případě je klíčem rozhodnutí hlavního města, popřípadě soudu. Dalším problematickým objektem je vila v Čimické ulici, kde dochází k častým požárům. Jde o soukromý majetek, kdy největším hráčem je soud, Praha 8 není účastníkem žádného řízení ani soudního řízení, komunikace s majiteli objektu není prakticky žádná. Potenciální odkup těchto problematických budov by přišel na desítky a možná i stovky milionů korun, což je pro radnici nereálné. „Přesto jsem některé majitele požádal o jednání v této věci ve víře, že by pomohlo hlavní město, bohužel tam, kde není budova vázaná exekucí či soudním sporem, jsem dostal odpověď, že zájem o prodej budovy není,“ dodal Vítek.

Zastupitel Vítězslav Novák (SPD a Trikolora) vítá, že strážníci budou mít moderní a kvalitní zázemí, podle něj stará budova dávno nesplňovala standard 21. století. "Zavedení asistentů prevence z řad proškolených občanů v SPD považujeme za správnou věc, věříme, že by pomohli a zlepšili bezpečnost v ulicích Prahy 8. Dlouhodobě opuštěné budovy jsou bohužel téma, které nemáme jak kompetentně řešit. Pokud nezačnou majitelé myslet i na kvalitu života v sousedství své nemovitosti, nic se nezmění," sdělil Novák.

Cílem odboru stavebního řádu je zajistit, aby stavby a jiné konstrukce v Praze byly postaveny v souladu se stavebním řádem a byly bezpečné a funkční. To pomáhá chránit veřejné zdraví, bezpečnost a životní prostředí. 

Městská policie

V Praze ji zřizuje magistrát hlavního města. Primátor hlavního města Prahy nebo pověřený člen zastupitelstva řídí městskou policii prostřednictvím jejího ředitele. 

Občané se mají na strážníky obracet zejména v případech rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, nedovoleného záboru veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení, prodeje či podání alkoholických nápojů mladistvým, narušování občanského soužití, drobné krádeže, úmyslného ničení či poškozování majetku, porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku, výskytu či založení černých skládek, výskytu vraků motorových vozidel, poškozování majetku formou graffiti, závad nebo havárií na veřejně prospěšných zařízeních (rozvody plynu, vody, elektřiny apod.), při zjištění či páchání trestné činnosti či veškerých dalších skutečností, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů. 

(tk)