Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC–SRPEN 2023 

www.praha8.cz 37

Inzerce

VSTUP

A

Z DA R M

VÝZVA

MČ Praha 8 vás zve na

KONCERT SWINGOVÝCH MELODIÍ

POD ŠIRÝM NEBEM

ý

n

l

p

r

e

č

e

V

ů

n

e

e

r

g

r

e

ev

Milí přátelé,

vám, kteří se zabýváte výtvarnou činností, nabízíme možnost

prezentovat vlastní volnou tvorbu na XIX. ročníku výstavy nazvané

„Salon výtvarníků“

hraje

pátek 6. října

až úterý 31. října 2023

Grabova vila

PETR SOVIČ

& GOLDEN BIG BAND PRAGUE

sobota 19. srpna od 19:00

Prostranství před Velkým Löwitovým mlýnem pod

Libeňským zámkem, U Českých loděnic 40/6

Více

inform

o orches ací

www.gb tru na

bp.cz

Prezentace na „Salonu výtvarníků“ není omezena

tématy ani technikou, ale fotografie nepřijímáme.

Pokud budete mít zájem, můžete se blíže informovat u paní Vladislavy Wildtové, odbor kultury,

sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ Praha 8

(tel. 222 805 104, 606 613 390 nebo e-mail:

vladislava.wildtova@praha8.cz).

Exponáty budeme vybírat v Grabově vile,

Na Košince 1 (kde se výstava bude konat)

v tyto dny:

pondělí 25. 9. 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,30 hodin

úterý 26. 9. 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,30 hodin

středa 27. 9. 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,30 hodin

Pořadatelé si vyhrazují právo některé práce

nevystavit. Výstava je určena široké veřejnosti.

Mgr. Vladimír Slabý

vedoucí odboru kultury

Z akce bude pořízen audio a video záznam, který může být zveřejněn.

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Vítání

občánků

Prahy 8

30. a 31. října 2023

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání

občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná

k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce

Akce městské části) nejpozději do 1. října 2023

na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,

tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými

opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

Městská část Praha 8,

odbor kultury, sportu,

mládeže a památkové péče

si dovoluje srdečně pozvat

rodiče dětí narozených

v letech 2022 a 2023 na