18 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC–SRPEN 2023 

www.praha8.cz

Kultura

SOKOL LIBEŇ

Když nejmenší zažijí okamžiky slávy

V libeňském Sokole již desítky let připravují ty

nejmenší sportovce, když už od dvou let zkouší, co vše

se dá dělat s míčem, jak správně provádět kotoul či jak

běhat rychle, aby měl rodič problém je dohonit.

Někteří malí sportovci touží už

i po účasti na prvních závodech, kde mohou poměřit své

síly s jinými dětmi. Na podzim

se mohou děti účastnit závodů

v Míčovém trojboji, kdy hází

na cíl, kopou do brány či střílí

na koš. Na jaře pak se předškolní děti mohou poprvé

účastnit gymnastických závodů. Pokouší se předvést bezchybné provedení sestavy na

žíněnce či lavičce. Také musí

prokázat dovednost ladně

skákat přes švihadlo, a to

leckdy není jen tak poručit

svým rukám i nohám, aby se

při pohybu dobře koordinovaly, a zároveň aby pohyby

vydaly zcela ladné bez známek

té ukrutné dřiny, která za

bezchybným provedením je.

V létě pak malé sportovce

čekají atletické závody, které

se nekonají nikde jinde než na

atletickém oválu Juliska, kde

když mají děti štěstí, mohou

po svých závodech vidět

trénovat některé

z olympioniků.

Často jim však ještě nedochází, kde se vůbec nacházejí. Je

pro ně důležité, aby ze závodů

odešly s medailí na krku, a často

je jedno, jestli bude zlatá či

čokoládová.

V Sokole Libeň vedou ty

nejmenší cvičence z oddílů

rodiče a dětí či předškolních

dětí k tomu si umět závodění

užít, a když to cinkne, jak je to

jen bonus. A že letos těch bonusů na závodech bylo opravdu

hodně. Zvláště předškolním

dětem často na krku visela

medaile s jedničkou. Určitě

v Libni roste další generace

sportovců, která si cvičení

Děti z libeňského Sokola si soutěžení na Julisce užily

v Sokole užívá a oceňuje jeho

všestrannost, kdy jednou se

trénuje na gymnastiku a jindy

na atletiku.

A pro ty co mají rádi čísla, tak

celkem se letos jednalo pro

oddíl předškolních dětí o pětici

zlatých medailí, ať v individuálních závodech či družstvech.

Prostě dobrý oddíl.

Dana Cejpková

KRÁTCE

Osmikvítek

slaví úspěch

Dětský pěvecký sbor Osmikvítek

a komorní sbor Helianthus se

mohou radovat z úspěchu na

nedávné soutěži Svátky písní

Olomouc 2023, kde oba sbory

získaly stříbrné pásmo. V rámci

této prestižní události se před

odbornou porotou představilo

více než padesát pěveckých

souborů. Osmikvítek zaujal porotu

zejména písní „Clap your hands“ se

skvělou choreografií a nadšeným

výkonem. Komorní sbor Helianthus, který tvoří členky dětského pěveckého sboru Osmikvítek,

se specializuje na náročnější

repertoár soudobé hudby, se

kterým také soutěžil. Zde porota

ocenila hlavně skladbu „Prší“

vtipně doplněnou choreografií

s deštníky. Jde o ocenění vynikající

hudební kvality a vytrvalou práci

pod vedením sbormistryně Ivy

Hennové.

Senioři mají divadlo

 Akce se konala za finanční podpory hl. m. Prahy, MČ Praha 8

a Pivovaru Ládví Cobolis 

FOTO: JAN HROMÁDKO

Festival se povedl

Třetí ročník festivalu „Slyším Vidím

Chutnám svět“ nabídl návštěvníkům před KD Ládví možnost

okusit nejrůznější autentické

pokrmy a nápoje z celého světa,

poslechnout si stejně rozmanitou

hudbu a využít i nabídku doprovodného programu pro celou

rodinu. Atmosféru podpořilo

pouliční divadlo Živa Poppy, stejně

jako precizně připravené prezen-

tace nejrůznějších zemí v podání

Meridian International School

Prague. Nechyběl ani pěvecký

workshop nebo lekce bollywoodských tanců. Na pódiu se vystřídaly nejrůznější kapely, po celé

odpoledne hrál DJ Gruu. Na

dětském dni se organizačně

podílela Osmička pro rodinu,

Městská knihovna (pobočka Ládví)

a SIMI (Sdružení pro integraci

a migraci).

Rezidence a Centrum RoSa

v Kobylisích ve svých prostorách

otvírá vůbec první komorní divadlo tohoto typu v tuzemsku.

Divadlo SEN vzniklo v suterénu

objektu během jednoho roku, kdy

se podařilo vybudovat moderní

scénu otevřenou mnoha projektům, nejen pro seniory. Kapacitu

má padesát lidí a chlubit se může

také bezbariérovým přístupem.

Patronem otevření ojedinělého

multifunkčního prostoru se stal

divadelní, filmový a televizní herec

Martin Hofmann. Centrum RoSa

má vlastní divadelní soubor.

Necelých deset jeho členů vede

herečka Dana Poláková. Divadlo

SEN ale nebude sloužit jen místním hercům. V plánu je mnoho

akcí, které budou otevřené také

veřejnosti. Pravidelný program

najdou zájemci na webových

stránkách www.rezidencerosa.

cz a www.centrumrosa.cz.