Osmička

ČERVENEC–SRPEN 2023

ZDARMA

Z P R AV O D A J M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 8

www.praha8.cz

ŠTVANICKÁ LÁVKA VE FINIŠI

Do otevření spojnice Karlína

a Holešovic chybí několik dnů

str. 7

ZDRAVOTNICTVÍ

ÚZEMNÍ ROZVOJ

ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ

Libeňský babybox zachránil

prvního novorozence

Magistrát zveřejnil studii

sídliště Ďáblice

Radnice chystá projekty

pro zvýšení kapacit

str. 5

str. 14

str. 22