Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC–SRPEN 2023 

www.praha8.cz

9

Životní prostředí

ZELEŇ

Radnice nepodceňuje novou výsadbu

 O letních prázdninách by se měl opravit

chodník v Pohnertově ulici

 Náhradní výsadba u Bytového domu Invalidovna

Péče o zeleň především ve

městech patří mezi

nejcitlivější témata. Nikdo

z nás asi nemá radost

z toho, když se kácí strom

nebo likviduje jakákoli

zelená plocha. Nicméně

i tato oblast má svá

pravidla.

Například nemocná dřevina

ohrožující zdraví a majetek lidí

zkrátka musí zmizet. S tím, že

by měla být nahrazena novou,

zdravou. Vzpomeňme si, jak

nemocný strom před lety ve

Zlíně bohužel zabil dvě děti.

„Radnice rovněž dbá nejen na

vlastní výsadbu, ale i na to, aby

investoři při výstavbě kácené

dřeviny nahradili. Příkladů

z Prahy 8 je celá řada,“ konstatoval starosta Ondřej Gros (ODS).

Třeba při výstavbě Bytového

domu Invalidovna byla náhradou za kácené dřeviny letos

v únoru 2023 provedena náhradní výsadba 20 kusů dřevin

rodu muchovníku na rostlém

terénu (15 ks) a na konstrukci (5

ks), dále místo krášlí devět

jinanů dvoulaločných, sedm

platanů javorolistých a tři střemchy obecné. Dalším příkladem

může být revitalizace pozemků

na Švábkách. Na nich se nově

objevily čtyři javory, stejný počet

 Na žádost občanů se ozelenila i Lešenská ulice

 Vnitroblok ulic Na Rokytce a Pivovarnická

zdobí tři nové jírovce

ořešáků, tři hrušně, tři jabloně

a jedna katalpa. Podobně je na

tom i developerských projekt

River City Prague – Landscaping.

Do začátku prázdnin by měla

vzniknout luční louka u ulice Na

Draháni, kde se počítá s barevnou směsí osiva do sucha.

Chceme občany také informo-

 U projektu River City Prague rostou nové stromy

vat, že koncem června dojde ke

kácení topolu vlašského na

pozemku u fotbalového hřiště

FK Meteor. Důvodem je silně

narušený zdravotní stav. V úrovni 120 cm nad zemí došlo

k vylomení jedné hlavní větve,

místo je vyhnilé. Na dřevině

byla zaznamenána centrální

dutina s několika otvory. Stabilita stromu je tak neúnosně

snížena. Na stejném pozemku

dojde začátkem července k bezpečnostnímu a zdravotnímu

řezu dřevin, konkrétně ve svahu

nad parkovištěm automobilů.

Od 29. června do 2. července je

nutné vozy přeparkovat. (TK)