OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2017

www.praha8.cz

„HŘBITOV BLÁZNŮ“

Unikátní místo míří

do správy MČ Prahy 8

n Bohnický hřbitov je známý

svou jedinečnou a mystickou

atmosférou, která je unikátní

i na poměry České republiky.

Dlouhodobě je však ve velmi

špatném stavu. Městská část

Praha 8 začala intenzivně

podnikat konkrétní kroky

k tomu, aby hřbitov získala do

své správy a mohla dále výrazně

zlepšovat jeho stav.

Hřbitov vznikl pro potřeby

Psychiatrické nemocnice

Bohnice, a proto se mu přezdívá

hřbitov bláznů. Postupně

chátral, ale k záchraně a zlepšení

jeho stavu přispěli někteří

občané vedení místním patriotem Jiřím Vítkem, který

se o hřbitov dlouhodobě stará.

Další nezbytná zlepšení hřbitova

však již nebyla v silách samotných občanů. Byla nezbytná

institucionální podpora, proto se

do věci vložila MČ Praha 8.

Během řady jednání na úrovni

hl. m. Prahy a Ministerstva

zdravotnictví dosáhla MČ Praha

8 toho, že hřbitov postupně

přešel ze správy Psychiatrické

nemocnice Bohnice až pod Úřad

pro zastupování státu ve věcech

majetkových, který dále řešil

všechny nezbytné právní kroky.

V září již byla městská část

vyzvána k vlastnímu přímému

jednání o převodu do správy

městské části Praha 8, čímž došlo

k výraznému posunu celkových

jednání. „Každý návštěvník

Bohnického hřbitova je především v noci pohlcen neuvěřitelně

mystickou atmosférou tohoto

místa. Je tak jistě velmi dobrou

zprávou, že jsme se výrazně

přiblížili tomu, že ho získáme

do své správy a budeme ho moci

STAVBA VELKÉ ROZHLEDNY V TROJI

Projektu by již mělo být

brzy definitivně zabráněno

Rada hl. m. Prahy schválila 26. září 2017

odkup pozemku parc. č. 1304/1 u ulice

K Pazderkám z rukou investora do

vlastnictví hl. m. Prahy. Odkupem dojde

k zabránění výstavby tolik kritizovaného

a kontroverzního centra s velkou rozhlednou. Občané a radnice vedená starostou

Romanem Petrusem si tak budou moci

konečně oddychnout.

Projekt tzv. Ekocentra s parkovištěm

a 34 metrů vysokou rozhlednou v místě

stávajícího veřejně přístupného dubového

lesa na pozemku parc. č. 1304/1 v k. ú.

Troja byl občany a radnicí od počátku

vnímán velmi negativně, neboť by výrazně

zhoršoval kvalitu místního bydlení.

Radnice MČ Praha 8 vedená panem

starostou Romanem Petrusem proto od

počátku dělala vše proto, aby k realizace

záměru nedošlo. Významně v tomto

spolupracovala s občany, spolkem Proti

plotu a hl. m. Prahou.

Jednání byla vedena v několik variantách, přičemž byla nakonec prosazena

varianta přímého odkupu, následně byly

dohadovány konkrétní podmínky přímého

odkupu pozemku a 13. června došlo na

Výboru pro správu majetku a majetkové

podíly ZHMP ke schválení úplatného

nabytí pozemku parc. č. 1304/1.

OSMIČKA radí spoluobčanům

Ahoj,

kam jdeš?

Pospíchám do bankomatu

a pak na úřad požádat

o nový pas.

8

To si můžeš ušetřit cestu,

na Osmičce můžeš správní

poplatky hradit platební

kartou.

8

haf!

9

následně opravit,“ uvedl starosta

Prahy 8 Roman Petrus.

Městská část Praha 8 zachová

Bohnický hřbitov jako veřejné

pohřebiště, ale už zde nebudou

probíhat nové pohřby kvůli

nejasně definovaným místům

pohřbených a udržení celkové

piety. „Hřbitov bláznů je

i významnou plochou zeleně,

která však není na řadě míst

v optimálním stavu a v zásadě

kvalitativně kopíruje stav řady

stavebních objektů. Chceme

proto stabilizovat zdejší vzrostlé

stromy a provést dílčí dosadby

zeleně, které dotvoří jedinečný

charakter tohoto místa,“

doplňuje předseda komise pro

životní prostředí Vít Céza.

Plánuje se také stabilizace

obvodových zdí a kaple.

Na hřbitově by posléze měly

pravidelně probíhat komentované prohlídky pro veřejnost. (maž)

Materiál byl dnes jednomyslně schválen

i Radou hl. m. Prahy, čímž se výrazně

přiblížilo konečné a úspěšné vyřešení této

kauzy. „Podpořili jsme úsilí městské části

Prahy 8 a místních občanů, aby nebyla

zmenšena rozloha stávajícího veřejně

přístupného dubového lesa. Chceme totiž

zachovat přírodní charakter této lokality,“

uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy

Petr Dolínek.

Starosta Roman Petrus k tomu sděluje:

„Tento projekt byl ukázkovým příkladem

negativních investorských záměrů, jejichž

cílem je pouze zisk bez ohledu na kvalitu

života obyvatel. Významně jsme se proto

postavili proti jeho realizaci a jsem moc

rád, že už se nacházíme těsně před jeho

definitivním úspěšným vyřešením.“

Odkup těchto pozemků by měl být

definitivně schválen 2. listopadu 2017

na jednání Zastupitelstva hlavního města

Prahy.

(pep)

„Placení platební kartou”

Skvělé, a jestli tam nebude

fronta, tak stihnu ještě

upéct dětem koláč.

Takže pro příště si zapamatuj

adresu www.praha8.cz/rezervace,

dopředu si zarezervuješ termín

návštěvy a budeš odbavena na čas.

díky!

8

haf!

Ilustrace: Roman Kliský, Scénář: Milan Hejkrlík