16

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2017

www.praha8.cz

Historie

NOVÁ LIBEŇSKÁ SYNAGOGA SLAVÍ 171. „NAROZENINY“

Modlitebna, skladiště

i kulturní centrum

n Na křižovatce Palmovka

majestátně shlíží na okolní

dění Nová libeňská synagoga. 23. listopadu slaví své

narozeniny – ten den byl

v roce 1846 položen její

základní kámen.

Není tajemstvím, že první

historická zpráva o židovském

osídlení v Libni pochází už

z roku 1561. Tehdy se spolumajitel Libně – rytíř Albrecht

Bryknar, královský prokurátor,

ujal Židů vysídlených z Prahy

a dovolil jim usadit se zde.

Koncem 16. století žilo v Libni

více obyvatel židovského

vyznání než křesťanů! Majitel

Libně Jan Hartvík v roce 1656

udělil libeňským Židům

privilegium vlastní samosprávy.

V 18. století tady vznikla

samostatná židovská obec. Měla

radnici, školu – a synagogu.

V Koželužské ulici ji vystavěli

v roce 1592, přestavby se

dočkala roku 1770.

NOVÁ LIBEŇSKÁ SYNAGOGA na snímku z přelomu 19. a 20. století.

Velkou hrozbou byla blízkost

Vltavy: Povodeň v roce 1823

synagogu poškodila natolik, že se

už nemohla stát místem bohoslužeb. Po řádění vodního živlu

v roce 1845 získala židovská

obec vhodný pozemek na vyvýšeném (!) místě v Ludmilině ulici.

Tak se zde 23. listopadu 1846

SOUČASNÝ VZHLED interiéru Nové libeňské synagogy. Foto: Vladimír Slabý

odehrála velká sláva při položení

základního kamene k nové

synagóze. Mezi četnými hosty

vynikal arcivévoda Štěpán.

V letech 1843–1847 byl místodržícím v Čechách. Na novou

synagogu významně finančně

přispěl. (To ještě nevěděl, že

zemře ve věku pouhých 49 let na

těžké plicní onemocnění.)

Přesto svatostánek v novorománském slohu s orientálními

prvky se dočkal slavnostního

vysvěcení až v roce 1858.

Historik Jaroslav Kopš upřesňuje: „Za libeňskou synagogu při

jejím vzniku bylo zaplaceno

7369 zlatých a 52 krejcarů.

Stavbu finančně podpořil

libeňský průmyslník Dornitzer,

majitel kartounky.“

Bohoslužby pro obyvatele

židovského vyznání se zde

konaly až do 2. světové války.

Tak alejí s nízkými stromy, která

vedla ke vchodu, tenkrát

cupitával i malý Arnošt Lustig.

Čekal ho vnitřek kopírující

interiér křesťanského kostela.

Uspořádání se orientuje na

Jeruzalém.

Katastrofu znamenala

německá okupace. V roce 1941

němečtí „nadlidé“ v tzv. protektorátu synagogy pro věřící

uzavřeli. Proměnili je ve sklad

majetku, který zkonfiskovali

svým židovským obětem.

Obyvatele libeňského ghea

zdecimovali! Mnozí z nich

umírali krutou smrtí daleko od

svých, od domova!

Po skončení válečných hrůz se

jich do milované Libně příliš

nevrátilo. Proto se ani nevyplatilo konat bohoslužby. Synagoga

se stala skladištěm ovoce,

později dekorací blízkého

Divadla S. K. Neumanna (dnešní

Divadlo pod Palmovkou), kde se

tehdy jako kulisák činil i „pábitel“ Bohumil Hrabal. Ten tu

v uvolněném ovzduší 60. let

20. století mohl pořádat

filozofické debaty. Ve stejné době

synagoze několikrát hrozila

demolice! Přežila výstavbu

metra v 80. letech 20. století.

Tzv. sametová revoluce

přinesla vyklizení synagogy

a částečnou opravu. Začala se

využívat ke kulturním účelům.

Hlavně se zde několikrát konaly

bohoslužby. V roce 1994 se

libeňská synagoga vrátila

do vlastnictví Židovské obce

v Praze. Na besedy sem mj.

docházel libeňský patriot Arnošt

Lustig.

Plánuje se multifunkční

využití libeňské synagogy (dnes

též zvané Synagoga na Palmovce). Kulturní akce tady pořádá

umělecké sdružení Serpens.

Slouží i České unii židovské

mládeže. Naštěstí se pod klenbu

svatostánku stále častěji vracejí

modlitby, kvůli kterým se v listopadu před 171 lety začala rodit.

MILAN KOUKAL

STALO SE (NEJEN) V PRAZE 8...

1. 11. 1860 } Společnost

Karlínských omnibusů získala

koncesi k pravidelné dopravě

mezi Karlínem a Smíchovem.

2. 11. 1984 } Odhalen pomník

k stému kilometru rekonstrukcí

tramvajových tratí na

Palmovce.

3. 11. 1956 } Otevřena hvězdárna v Ďáblicích na východním

okraji vrchu Ládví.

4. 11. 1866 } Vysvěcena o svátku sv. Karla Boromejského kaple s pseudogotickou kazatelnou

v Karlíně v dnešní Křižíkově

a Vítkově ulici.

9. 11. 1999 } V Libni byla

slavnostně odhalena Hrabalova

zeď.

21. 11. 1967 } Bohnická léčebna

omezila kazajky a ty se časem

staly muzeálním předmětem.

5. 11. 1882 } Libeňský hřbitov

slavnostně otevřen a vysvěcen

a hned se koná první pohřeb

dělníka Františka Dvořáka.

12. 11. 1903 } Výbor Městské

rady rozhodl zakoupit velkostatek Bohnice o rozloze 303 hektarů a vybudovat zde pavilonovým způsobem moderní

léčebný ústav pro choromyslné.

23. 11. 1846 } Položen základní

kámen Libeňské synagogy

za přítomnosti arcivévody

Štěpána.

6. 11. 1913 } Založení loutkového divadla Jiskra.

15. 11. 1957 } V Kobylisích

otevřeno Klicperovo divadlo.

30. 11. 1967 } Vydán zákon

o hlavním městě Praze.

Ku Praze 8 připojeny

Dolní Chabry a Ďáblice.