12

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2017

www.praha8.cz

Průzkum

DRUHÁ SONDA DO VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ OBČANŮ PRAHY 8

Kde pracujeme, léčíme

se a odpočíváme?

n Časopis Osmička ve spolupráci s výzkumným projektem Phoenix research on-line

pokračuje v unikátní každoměsíční sondě do veřejného mínění a postojů občanů Prahy 8.

Každý měsíc, vždy na jiné téma, k jinému problému a odlišné oblasti života na osmičce

s cílem lépe a detailněji poznat radosti a strasti života v naší městské části, zjistit, na co jsme

pyšní, co chceme změnit, zlepšit, nebo naopak zachovat a podpořit.

dentů, kteří žijí na území

městské části Praha 8. Ti rovněž

museli spadat do kategorií dle

pohlaví, věku i vzdělání a příjmu,

navíc v takovém počtu, aby to

odpovídalo typickému rozložení

chodíme za lékařem, kde a jak se

rekreujeme – zda nám stačí

Praha 8, či naopak tyto služby

vyhledáváme za jejími „branami“. Tohoto šetření názorů se

účastnilo celkem 552 respon-

V pořadí už druhé téma měření

nálad občanů se tentokrát

věnuje zjišťování míry spokojenosti s občanskou vybaveností

naší městské části. Výzkumníky

zajímalo, kde pracujeme, kam

obyvatelstva Prahy 8. Jen tak je

zajištěna reálnost a reprezentativnost výsledků výzkumu.

PRÁCE

První položená otázka zjišťovala, kolik z nás pracuje na Praze 8

a jak daleko máme do práce.

Necelá polovina (49 %) pracuje

mimo Prahu 8, kdy 29 % z nich

za prací z osmičky dojíždí méně

než 30 minut. Zbývajících 20 %

z této skupiny respondentů pak

za prací dojíždí každý den více

než půl hodiny. Celkem 32 %

z oslovených pracuje na území

městské části Praha 8 a z nich

pak 14 % pracuje přímo ze svého

domu na osmičce. Desetina

respondentů nepracuje a zbývajících 9 % se nedokázalo

přiklonit ani k jedné z nabíze-

1

2

Život na Praze 8 (II.) | sběr: 26.9. - 3.10.2017

Celá ČR

?

Život na Praze 8 (II.) | sběr: 26.9. - 3.10.2017

71 216

628

638

Celá ČR

?

V případě, že pracujete/podnikáte, je místo výkonu práce na Praze 8?

1/7

výstup: graf 100% skládaný

Ne, pracuji mimo Prahu 8,

ale do práce dojíždím méně

než 30 minut

29%

Ne, pracuji mimo Prahu 8 a

do práce dojíždím více než

30 min

20%

cílová skupina

25-34

35-44

552

45-54

55+

638

výstup: graf 100% skládaný

n=638

Nevím, neumím odpovědět

9%

Spíše ne

10%

Rozhodně ano

31%

Rozhodně ne

21%

Nepracuji vůbec

10%

věk respondentů

18-24

Praha 8

628

Spíše ano

29%

n=638

Pracuji z domu, tudíž na

Praze 8

14%

Ano, pracuji na Praze 8

18%

Nevím, neumím odpovědět

9%

71 216

Navštěvujete lékaře v místě Vašeho bydliště, tedy na Praze 8?

2/7

pohlaví respondentů

vzdělání respondentů

10,7%

10,7%

muž

49,0%

49,0%

18,4%

18,4%

žena

51,0%

51,0%

18,4%

18,4%

15,7%

15,7%

36,8%

36,8%

SOŠ

OU

cílová skupina

0,8%

0,8%

18,2%

18,2%

34,8%

34,8%

25,7%

25,7%

13,2%

13,2%

25-34

35-44

552

7,2%

7,2%

věk respondentů

18-24

Praha 8

45-54

55+

pohlaví respondentů

vzdělání respondentů

10,7%

10,7%

muž

49,0%

49,0%

18,4%

18,4%

žena

51,0%

51,0%

18,4%

18,4%

15,7%

15,7%

36,8%

36,8%

SOŠ

OU

0,8%

0,8%

18,2%

18,2%

34,8%

34,8%

7,2%

7,2%

25,7%

25,7%

13,2%

13,2%

100,0%

100,0%

3

4

Život na Praze 8 (II.) | sběr: 26.9. - 3.10.2017

Celá ČR

?

Život na Praze 8 (II.) | sběr: 26.9. - 3.10.2017

71 216

628

638

Celá ČR

?

Pokud sportuje, navštěvujete sportoviště na Praze 8, nebo jezdíte někam jinam?

3/7

výstup: graf 100% skládaný

Ne, chodím cvičit jinam

19%

Ano, ale nemám to moc

blízko

23%

25-34

35-44

552

45-54

55+

n=638

Nevím, neumím odpovědět

20%

Rozhodně ano

9%

Spíše ano

17%

věk respondentů

18-24

výstup: graf 100% skládaný

Nevím, neumím odpovědět

8%

cílová skupina

Praha 8

638

Rozhodně ne

23%

Nesportuji

28%

Ano, chodím cvičit nedaleko

od domu

12%

628

Spíše ne

31%

n=638

Ne, na Praze 8 se nedá

chodit na sport, který

provozuji

10%

71 216

Pokud chodíte do divadla, na koncerty, do kina apod., navštěvujete je v rámci Prahy 8?

4/7

pohlaví respondentů

vzdělání respondentů

10,7%

10,7%

muž

49,0%

49,0%

18,4%

18,4%

žena

51,0%

51,0%

18,4%

18,4%

OU

15,7%

15,7%

36,8%

36,8%

SOŠ

cílová skupina

0,8%

0,8%

18,2%

18,2%

34,8%

34,8%

25,7%

25,7%

13,2%

13,2%

25-34

35-44

552

7,2%

7,2%

věk respondentů

18-24

Praha 8

45-54

55+

pohlaví respondentů

vzdělání respondentů

10,7%

10,7%

muž

49,0%

49,0%

18,4%

18,4%

žena

51,0%

51,0%

18,4%

18,4%

OU

15,7%

15,7%

36,8%

36,8%

SOŠ

0,8%

0,8%

18,2%

18,2%

34,8%

34,8%

7,2%

7,2%

25,7%

25,7%

13,2%

13,2%

100,0%

100,0%

5

6

Život na Praze 8 (II.) | sběr: 26.9. - 3.10.2017

Celá ČR

?

5/7

628

638

Celá ČR

?

výstup: graf 100% skládaný

Vzhledem k tomu, že nepracuji na

Praze 8, chodím většinou v místě

zaměstnání

23%

cílová skupina

věk respondentů

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

pohlaví respondentů

10,7%

muž

49,0%

49,0%

18,4%

18,4%

žena

51,0%

51,0%

18,4%

18,4%

OU

15,7%

15,7%

36,8%

36,8%

SOŠ

0,8%

cílová skupina

0,8%

18,2%

34,8%

34,8%

Praha 8

552

7,2%

25,7%

25,7%

13,2%

13,2%

100,0%

638

Nevím, neumím

odpovědět

7%

věk respondentů

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Kulturní akce

n=638

koncerty, divadla

7%

Akce pořádané Prahou

8

8%

Lékaře

33%

18,2%

7,2%

Památky

8%

Restaurace, kavárny

atd.

11%

vzdělání respondentů

10,7%

628

výstup: graf 100% skládaný

Parky a přírodu

16%

Nevím, neumím odpovědět

6%

Preferuji Prahu 8, ale někdy

chodím jinam kvůli přátelům

19%

71 216

Co v rámci občanského vybavení na Praze 8 využíváte nejvíce?

6/7

Sportoviště

10%

n=638

Nenavštěvuji podobné podniky

12%

Rád/a bych chodil/a v rámci

Prahy 8, ale podle mě tu není kam

chodit

19%

552

71 216

V případě, že si chcete zajít do restaurace, kavárny, vinárny, hospody apod., jdete v rámci Prahy

8?

Vždycky raději zajedu na jinou

městskou část, kde je moje

oblíbená restaurace, kavárna, bar

atd.

21%

Praha 8

Život na Praze 8 (II.) | sběr: 26.9. - 3.10.2017

pohlaví respondentů

vzdělání respondentů

10,7%

10,7%

muž

49,0%

49,0%

18,4%

18,4%

žena

51,0%

51,0%

18,4%

18,4%

OU

15,7%

15,7%

36,8%

36,8%

SOŠ

0,8%

0,8%

18,2%

18,2%

34,8%

34,8%

7,2%

7,2%

25,7%

25,7%

13,2%

13,2%

100,0%