40

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2017

www.praha8.cz

Pozvánky

PROGRAMY KLUBŮ SENIORŮ

PŘÍZEMÍ DPS

KŘIŽÍKOVA 50, KARLÍN

Provozní doba klubu:

úterý 15:00–18:00 hod.,

čtvrtek 13:00–16:00 hod.

} 2. 11. od 13:00 hod.

} KLUBOVÁ VYCHÁZKA do Galerie Kooperativa na výstavu Zátiší

} 7. 11. od 15:00 hod.

} Hrajeme BINGO

} 9. 11. od 14:00hod.

} DO NORSKÝCH HOR

A FJORDŮ II., přednáška ing.

Burdycha z cyklu Skandinávie

slovem i obrazem

} 14. 11. od 15:00 hod.

} KLADNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU

– přednáška na aktuální téma

z nadačního fondu Lepší senior

} 16. 11. od 15:00 hod.

} TRÉNINK PAMĚTI

} 21. 11. od 15:00 hod.

} HUDEBNÍ ODPOLEDNE

S KOTY-BANDEM

} 23. 11. od 14:00 hod.

} BABINEC – vyprávění u kávy

a čaje

} 28.11. od 15:00 hod.

} HUDEBNÍ ODPOLEDNE

Mgr. Vomáčky na téma

Vzpomínka na Oldřicha Nového

} 30. 11. od 14:00 hod.

} VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

Mgr. Neckářové (adventní věnce)

0ČVWVNiþiVW

3UDKD

} PO CELOU PROVOZNÍ DOBU

JE V KLUBU VOLNÝ PŘÍSTUP

NA INTERNET a vždy v úterý

od 17:00 do 18:00 hodin je pro

vás přítomen lektor pan Adam

Novák.

DPS BULOVKA 1462/10,

LIBEŇ

Provozní doba klubu:

pondělí a čtvrtek

13:00–16:00 hod.

} 2. 11. od 14:00 hod.

} HUDEBNÍ ODPOLEDNE

Mgr. Vomáčky na téma

Vzpomínka na Oldřicha Nového

} 6. 11. od 14:00 hod.

} DO NORSKÝCH HOR

A FJORDŮ II. – přednáška ing.

Burdycha z cyklu Skandinavie

slovem i obrazem

} 9. 11. od 13:00 hod.

} CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH

(Seniorfitnes, z. s.)

} 16. 11. od 14:00 hod.

} TRÉNINK PAMĚTI s Šoutovou

} 20. 11. od 14:00 hod.

} KLADNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU

– přednáška nadačního fondu

Lepší senior

} 23. 11. od 13:00 hod.

} CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH

(Seniorfitnes, z. s.)

} 27. 11. od 14:30 hod.

} SETKÁNÍ MEZI – NÁMI

s dětmi z MŠ Pobřežní

OÚSS TAUSSIGOVA 1172/1,

1. PATRO, Č. 21, KOBYLISY

Pondělí a středa od 13:00 hod.

Přijďte v tyto dny, kdykoliv

se vám to časově hodí.

} 1. 11. pondělí od 13:00 hod.

} HRAJEME BINGO. Přijďte

se pobavit. Bingo je oblíbená

společenská hra. Pravidla jsou

jednoduchá.

} 6. 11. pondělí od 13:00 hod.

} LÁSKA ZA LÁSKU – JIŘÍ

ANDERLE. Výběr toho

nejlepšího z rozhlasového

pořadu. Vyprávění, které upoutá

každého posluchače a dává

možnost oživit i své vlastní

vzpomínky a příběhy ze života.

} 8. 11. středa od 13:00 hod.

} TRADIČNÍ OBLÍBENÉ

HUDEBNÍ ODPOLEDNE

písní a mluveného slova

s Mgr. Václavem Vomáčkou.

} 13. 11. pondělí od 13:00 hod.

} ABY ZÁDA NEBOLELA –

CVIČÍME. Přijďte si zacvičit

s lektorkou Seniorfitnesu

ing. I. Jurčovou.

} 15. 11. středa od 13:00 hod.

} ZPÍVÁME A HRAJEME NA

LIDOVOU NOTU. Kdo rádi

zpíváte nebo hrajete na nějaký

Městská část Praha 8 pořádá

pod patronací Jána Mahora

(Sportovní legendy Prahy 8)

anketu

SPORTOVEC

PRAHY 8

ROKU 2017

hudební nástroj, jste srdečně

zváni, přijďte mezi nás, kde

si společně v našem souboru

zazpíváme a zahrajeme.

} 20. 11. pondělí od 13:00 hod.

} VOLNÁ HERNA. Hrajeme

společenské hry dle výběru.

} 22. 11. středa od 13:00 hod.

} KLUB FILMOVÉHO DIVÁKA

bavíme se u filmu (film dle výběru).

} 27. 11. pondělí od 13:00 hod.

} ABY ZÁDA NEBOLELA –

CVIČÍME. Přijďte si zacvičit

s lektorkou Seniorfitnesu

ing. I. Jurčovou.

} 29. 11. středa od 13:00 hod.

} HRAJEME BINGO. Přijďte

se pobavit. Bingo je oblíbená

společenská hra. Pravidla jsou

jednoduchá.

} KDO MÁ ZÁJEM SEZNÁMIT

SE S POČÍTAČEM, NAUČIT

SE VYHLEDÁVAT POTŘEBNÉ

NEBO ZAJÍMAVÉ VĚCI NA INTERNETU, ANEBO KOMUNIKOVAT I S OSTATNÍMI POMOCÍ E-MAILU, přijďte, poradíme

a pomůžeme vám i při „prvních

krůčcích“. K počítači, internetu

a zápůjčce knih z naší knihovny je volný přístup po celou provozní dobu klubu.

Informace – vedoucí klubu:

D. Luczy – mobil tel.:

732 710 656, e-mail:

klubtaussigova@seznam.cz

Nominační lístek

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017

nominace do kategorie:

žáci

junioři

žákyně

juniorky

muži

ženy

trenér

legenda

jméno a příjmení nominovaného:

rok narození:

název a sídlo klubu nebo školy, kde působí:

Nejlepší sportovce budeme

vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

CE

NOMINAEN

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

Y

PRODLOUŽ

trenér roku

nominovat můžete: do 31. prosince 2017

sportovní legenda

hlasování na internetu: leden 2018

slavnostní vyhlášení ankety: únor 2018

Základní pravidla: Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha 8, nebo musí být

registrovanými členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem na území městské části Praha 8.

Tato podmínka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být nominován každý občan,

který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu a v době své aktivní sportovní činnosti působil či žil v Praze 8.

Podrobná pravidla soutěže najdete na www.praha8.cz.

Anketa se koná pod záštitou radní MČ Praha 8 Jany Solomonové.

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

kontakt na nominovaného sportovce (telefon, e-mail):

kontakt na nominující osobu (telefon, e-mail)*:

*nepovinné

Vyplněný kupón zasílejte na adresu:

Městská část Praha 8

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

Zenklova 1/35, Praha 8, 180 48

obálku označte: SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017