OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / únor 2017 

www.praha8.cz

25

Sport

Děti soutěžily v minivolejbale

Galavečer

V sobotu 7. ledna 2017 se v Základní škole Na Šutce pod záštitou starosty městské části

Prahy 8 Romana Petruse konala tradiční sportovní akce pro děti Novoroční kometa,

kterou uspořádala SK Kometa Praha ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem.

Hlavní část programu tvořil Nominační turnaj na krajská kola v barevném minivolejbale

ve žluté, oranžové a červené kategorii. Ten zjednodušuje pravidla volejbalu, aby si tuto

sportovní disciplínu mohly zahrát i děti. Turnaj byl určen pro žáky 1. až 4. třídy základní

školy, kteří byli rozděleni do skupin dle svých zkušeností a věku. Pod vysokou sítí bojovalo

celkem 150 dětí rozdělených do 68 družstev. „Turnaj Novoroční kometa má dlouhodobou

tradici a těší se velkému zájmu dětí. Chtěl bych proto jeho pořadatelům poděkovat za čas

a úsilí, které věnují jeho organizaci. Je totiž skvělé, že naši nejmenší spoluobčané mají

v současné přetechnizované době možnost aktivního sportovního vyžití,“ uvedl starosta

Prahy 8 Roman Petrus, který spolu s radní pro sport Janou Solomonovou předával ceny

vítězům turnaje. V rámci turnaje proběhl Den otevřených dveří ZŠ Na Šutce, své umění

předvedly roztleskávačky ze ZŠ Hovorčovická a své fotografie, nafocené během zápasů,

prezentovala Pavlína Lindová, volejbalistka SK Kometa v kategorii starších žákyň. (pep, býv)

Forum Karlín hostilo v sobotu 7. ledna

2017 Galavečer tanečního sportu.

Slavnostní přehlídku, která proběhla

pod záštitou starosty městské části

Prahy 8 Romana Petruse, zorganizoval

Český svaz tanečního sportu (ČSTS).

Na této akci byli slavnostně dekorováni medailisté Taneční ligy 2016 a bylo

možné i zhlédnout jejich taneční umění.

V rámci galavečera byly také oznámeny

výsledky cen Vycházející hvězdy

a Hvězdy roku, které uspořádal ČSTS.

Páry nominované na tyto ceny předvedly divákům ukázky ze svých repertoárů.

„Pro naši městskou část je určitě

velkou ctí, že na našem území proběhla

tato významná akce. Osobně se mi

v jejím průběhu vybavilo mnoho

krásných vzpomínek na moje mládí,

protože jsem se v něm závodně věnoval

společenskému tanci,“ uvedl starosta

Prahy 8 Roman Petrus, který na

galavečeru předával ceny nejlepším.

V rámci bohatého doprovodného

programu akce si mohli její účastníci

zatančit při hudbě kapely Original

Vintage Orchestra. Galavečer natáčela

Česká televize a 17. ledna jej odvysílala

(pep)

na programu ČT sport.

Sportovec Prahy 8 roku 2016

O nejlepších

rozhodnete vy!

Od 1. února bude po celý měsíc

na webových stránkách www.

praha8.cz spuštěno hlasování,

ve kterém budete moci vybírat

nejlepší sportovce naší městské

části v uplynulém roce.

Ve výběru vám pomohou

jejich krátké medailonky,

SETKÁNÍ ŽEN U KULATÝCH STOLŮ

Osmička pro rodinu

OSMIČKA

pro rodinu

1.2.

Karlín přivítal

hvězdy tanečního

sportu

ze kterých se o nominovaných

sportovcích dozvíte nejen to,

v jaké disciplíně reprezentují

svůj klub, ale seznámí vás

i s úspěchy, kterých během své

kariéry dosáhli. Je z čeho

vybírat, vždyť soutěžních

kategorií bylo celkem devět:

žáci, žákyně, junioři, juniorky,

ženy, muži, týmy, trenéři

a legendy.

Nejlepším třem sportovcům

z každé kategorie budou

ocenění předána na slavnostním vyhlášení výsledků během

března 2017, na kterém bude

přítomen i patron ankety,

bývalý fotbalový reprezentant

Vladimír Šmicer.

Zapojte se, hlasujte – o nejlepších sportovcích naší městské

části rozhodnete právě vy! (lk)

KA

N

VI

O

N

připravila sérii kulatých stolů pro ženy na rodičovské dovolené,

které se chtějí dále rozvíjet. Přijďte se i vy podělit o svoje názory

a zkušenosti se zajímavými osobnostmi.

Proč se děje opak toho, co jsem chtěl/a aneb

Když řekneme dítěti NE a ono to naschvál udělá.

Mgr. Ondřej Bárta, pedagog / OC Krakov (Lodžská 850/6, P. 8)

Čas všech

setkání

Zajištěno

hlídání dětí od

tří let, ostatní

maminky

Mgr. Lenka Brožková, dětská psycholožka / OC Krakov (Lodžská 850/6, P. 8)

s dětmi jsou

také vítány.

Odměny, tresty a jiné nástroje ve výchově dětí.

28.2. (hlídání dětí v dětském klubu; vstup 40Kč do herny)

Navštivte muzikál

ALENKA V KRAJI ZÁZRAKŮ

od tvůrců Kapka medu pro Verunku

a Sněhová královna

Mgr. Lenka Brožková, dětská psycholožka / DK Karlík (Karlínské nám. 7/316, P. 8)

www.muzikalyprodeti.cz

15.2.

Školní zralost aneb jak připravit dítě

(i sebe) na dobrý start do ZŠ.

Více info a registrace: info@osmickaprorodinu.cz

www.osmickaprorodinu.cz

pravidelně

10–12 hodin

OSMIČKA

pro rodinu