OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / únor 2017 

www.praha8.cz

15

Územní rozvoj

Zapojte se

Začíná příprava revitalizace

centrální veřejné plochy v Čimicích

nnNa řadě míst Prahy 8

probíhají či jsou dokončovány přípravy projektových

dokumentací k revitalizacím

veřejných prostranství.

Jejich realizace budou

probíhat ve druhé polovině

letošního roku a zejména

v příštím roce.

Novou lokalitou, která byla

vybrána pro komplexní

revitalizaci, je centrální veřejná

plocha v Čimicích, která se

nachází severně od Čimického

rybníka a obepíná nákupní

středisko Draháň (viz přiložené

schéma).

Nejprve proběhne prvotní

šetření a definování základních

priorit revitalizace, následně

budou data sumarizována

a představena na veřejném

projednávání. O jeho konkrétním datu a následném postupu

budou občané včas informováni. V první fázi se mohou

občané vyjadřovat pomocí

e-mailu a telefonu (vit.ceza@

praha8.cz, 222 805 187), a to

až do 28. února 2017.

Starosta Roman Petrus,

v jehož gesci se bude celá

revitalizace uskutečňovat,

k tomu sděluje: „V letošním roce

bychom rádi s občany dohodli

nejvhodnější podobu celého

parku a v návaznosti na to

bychom rádi vysoutěžili

zpracovatele projektové

dokumentace. Vnímáme

dosavadní velký zájem občanů

o zdejší místo a těšíme se



Území, které se bude revitalizovat, z ptačího pohledu a z pohledu chodce (dole).

na diskuze nad jeho budoucí

podobou.“

Zastupitel a předseda Komise

pro životní prostředí MČ Praha 8 Vít Céza, který na akci

spolupracuje, k tomu dodává:

„Naším cílem je, aby bylo pro

občany v každé čtvrti Prahy 8

jedno nově zrevitalizované

centrální veřejné prostranství

s výbornou vybaveností

a kvalitní zelení. Do toho se

nyní pustíme i v Čimicích.“

(pep)







u

e



aeeeaaaaeaay

yaeaeee

eeaaee

rur  

aaeaa

placená inzerce