OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / únor 2017 

www.praha8.cz

21

Rodinná politika

Kateřina Halfarová, nová ředitelka Osmičky pro rodinu:

Aktivity nesmí být

izolované, ale musí

na sebe navazovat

nnV čele Osmičky pro rodinu, příspěvkové organizace MČ

Praha 8, je od začátku ledna 2017 paní Kateřina Halfarová.

Jaké máte zkušenosti s činnostmi,

kterým se věnuje Osmička

pro rodinu?

„Moje odborné zázemí a poslání

je dětská psychologie a speciální

pedagogika. Tento obor jsem

vystudovala na Univerzitě

Karlově. Specializace se dále

odvíjela od mé odborné praxe.

Vedla jsem neziskovou organizaci, která byla zaměřená na ženy,

které měly obtíže se závislostí na

alkoholu. V této době jsem se

také odborně věnovala standardům v sociálních službách

a oboru adiktologie obecně.

Vzhledem k tomu, že jsem

organizaci vedla, dostala jsem

se k oblasti managementu

v neziskovém sektoru. Odbornou kvalifikaci jsem si rozšířila

o oblast koučování. Managementu a adiktologii se věnuji

dodnes. Stala jsem se lektorkou

výcviku manažerských dovedností a základů sebe/řízení

a sebe/reflexe. V adiktologii jsem

činná jako členka Protidrogové

komise Rady hl. m. Prahy, kde se

zabývám tématem prevence

závislosti. Vzhledem k poslání

neziskové organizace jsem se

také začala odborně věnovat

oblasti age managementu a stala

se členkou pracovní skupiny

Rady vlády pro zaměstnávání

starších osob. Ve zmíněné

pracovní skupině působím

dodnes. Oblast age managementu je v našich podmínkách stále

ještě opomíjené téma, které bych

ráda rozvíjela.“

Kde jste ještě působila?

„Mé další odborné působení

směřovalo, možná i díky mým

dětem, do resortu školství, kde

jsem se věnovala legislativě

a standardům školských

poradenských zařízení. Tato má

zkušenost vyústila ve spolupráci

na založení Institutu šitého

na míru rodinám s dětmi

a především oblasti poradenské

s nimi související. Institut má

za poslání poskytnout odborné

intervence v takovém rozsahu,

aby rodiny nemusely navštěvovat větší množství návazných

zařízení. Rodina může docházet

jak na rodinou terapii, tak také

s dětmi na pedagogicko-psychologické poradenství. V Institutu

jsem se také zabývala alternativ-

a komunitních aktivit je možné

v určité míře přispět k tomuto

velkému cíli. Vzhledem k mému

stylu práce mám ještě jeden cíl.

Ráda bych, aby Praha 8 disponovala organizací, která se bude

moct spolupodílet na rozvoji

rodinné politiky. Aktivity bych

ráda nastavovala systematicky

Děti a mládež mají o zábavu postaráno v klubech Mapa (Libeň), Ďáblík

(Kobylisy), Krabík (na Krakově) a Karlík (v Karlíně, na snímku), které

zastřešuje právě Osmička pro rodinu.

ním vzděláváním. Mezi hodnoty,

které vyznávám a ctím, patří

rovnost, svoboda, respekt,

odpovědnost a jedinečnost. Tyto

hodnoty vkládám i do své práce.“

Jakou představu máte o směřování Osmičky pro rodinu pod vaším

vedením?

„Osmička pro rodinu pro mne

představuje prostor pro

podporu rodin v rámci komunity v té nejširší rovině. Komunitu

vnímám jako jeden velký zdroj

sounáležitosti, který je dle mého

třeba podporovat. Tento cíl je

však dlouhodobý a nadčasový.

Nicméně od něj se odvíjí i směr,

kam bych chtěla Osmičku pro

rodinu vést. Domnívám se, že

přes podporu jednotlivců, rodin

tak, aby nebyly izolované a spíše

na sebe navazovaly. Činnost

organizace bude zaměřená

primárně na celou rodinu. Ať už

myslíme na děti, rodiče,

prarodiče. Chci také navázat

spolupráci i s ostatními

místními organizacemi a subjekty. Například v rámci předškolní

přípravy pro děti bych ráda

aktivně spolupracovala se

školami na Praze 8. Dle mých

zkušeností je spolupráce jedna

z nejefektivnějších forem, jak

věci zlepšovat.“

Osmička pro rodinu funguje

zhruba rok a půl. Na co chcete

navázat?

„V současné době se s činnostmi

organizace seznamuji. Hledám

možnosti, jak je více rozvinout,

a které nové přiřadit. Je pro

mne důležité najít vhodné

místo pro spolupráci s ostatními organizacemi, které působí

v naší městské části. Ráda bych,

aby se některé aktivity Osmičky

pro rodinu spíše doplňovaly se

zaběhnutými činnostmi jiných

subjektů, než že by se vzájemně

dublovaly.“

Jaké akce plánujete na letošní

rok?

„V obecné rovině se chystáme

rozvíjet činnosti pro celou

komunitu. V současné době

realizujeme standardní nabídku

činností Osmičky pro rodinu.

Dalším krokem bude posílení

aktivit pro děti předškolní

a školní, v současné době je

například aktuální téma školní

zralosti a předškolní přípravy.

Vzhledem k mým zkušenostem

plánuji najít prostor pro

podpůrný program pro rodiny,

které se ocitly ve složité životní

situaci, například v rozvodovém

řízení nebo zadluženosti apod.

Momentálně rozpracovávám

detaily a formu projektu. Věřím

v jeho úspěch, neboť pomůže

občanům v oblastech, které mají

nejčastější vliv na oslabení

funkce rodin.“

Jsou služby Osmičky pro rodinu

pro zájemce placené?

„V současné době jsou některé

aktivity placené symbolickou

částkou, některé jsou zdarma.

Vzhledem k tomu, že jsem

dlouhou dobu působila

v neziskovém sektoru, jsem

zvyklá hledat i jiné možnosti

financování než přímou platbu

klientem. Z hledání cesty

pomocí grantů a projektů budu

vycházet. Budu usilovat

o hledání možností a prostoru,

jak rodinám ve složité životní

situaci ulehčit a zacílit dosah

aktivit Osmičky pro rodinu

na co největší spektrum občanů

městské části.“

Vladimír Slabý