2

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / únor 2017 

www.praha8.cz

Inzerce

Městská

část

Městská

Praha 8

část

Praha 8

po a st:

út a čt:

pátek:

so, ne a svátky:

Bílá galerie v budově

Úřadu městské části Praha 8

tzv. Bílý dům

U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

PNP LOGO TISK 2.pdf

4/20/10

10:13:43 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

MYSLITELÉ,

PA M Á T N Í K

NÁRODNÍHO

PÍSEMNICTVÍ

Městská

část část

Městská

PrahaPraha

8

8

www.praha8.cz

K

Městská

Městská

částčást

Praha

8

Praha

8

vás srdečně zve

na výstavu

8.00–18.00 hod.

8.00–15.30 hod.

8.00–15.00 hod.

zavřeno

PÁBITELÉ,

OBJEVITELÉ

v kresbách Jiřího Wintera-Neprakty

18. 1. – 3. 3. 2017

Libeňský zámek

Zenklova 1/35

Praha 8 – Libeň

Je to děd Vševěd třetí kategorie. Má tři bronzové vlasy

a přednášet smí pouze v rodinné škole.

vstup zdarma

www.praha8.cz

O tevřeno:

–18:00

po a st: 8:00 5:30

–1

00

8:

:

čt

a

út

8:00–15:00

pá:

zavřeno

so, ne a svátky :

o

vřen

Ote

h.

00

18: rma

0

0:0

zda

ně 1 Vstup

den

výstava 3. 2. – 5. 3. 2017

Grabova vila, Na Košince 1, Praha 8 – Libeň