OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / prosinec 2019 

Bruslení

Veřejná mobilní

kluziště

se otevírají

nnOsmá městská část tak jako v předchozích letech

nabídne občanům mobilní kluziště, a to v areálu

Základní školy Glowackého na bohnickém sídlišti

a na koupališti Ládví v Kobylisích.

www.praha8.cz

KRÁTCE...

Přijďte na

zastupitelstvo

Jak se zónami

o svátcích?

Další jednání Zastupitelstva

městské části Praha 8 se koná

18. prosince 2019 od 14 hodin

v zasedacím sále takzvaného

Bílého domu v ulici U Meteoru 6. Občané jsou srdečně

zváni.

Radnice osmého obvodu usiluje

o to, aby za parkování v zónách

placeného stání nebylo nutné

během nadcházejících svátků

platit. V době uzávěrky tohoto

vydání stále ještě probíhala

jednání s hlavním městem

o režimu zón v době Vánoc

a přelomu roku. Pro aktuální

informace o regulaci parkování

na území Prahy 8 sledujte

stránky www.praha8.cz. Výsledek jednání by měl být znám

na začátku prosince.

Parkování

v Řešovské

Veškeré zákazy zastavení

umístěné v Řešovské ulici

v rámci stavby Domova seniorů budou v období od 21. prosince 2019 do 6. ledna 2020

zneplatněny. Zhotovitel vyhověl apelu odboru dopravy,

a umožní tak v uvedeném

období bezproblémové parkování, jako tomu bylo na přelomu minulého roku. Zákazy

zastavení budou znovu platné

od 7. ledna 2020.

Po vánočním hodování bruslení jistě přijde vhod. Foto: Vladimír Slabý

Bruslení hojně využívá nejen

široká veřejnost, ale i školy

a školky. U ZŠ Glowackého je

kluziště k dispozici od 25. listopadu, Ládví se otevře 6. prosince. Vzhledem k špatné finanční

situaci Prahy 8, nejisté budoucnosti areálu Karlínských kasáren (nájemci končí smlouva

příští rok a stát zvažuje prodej

budovy) a nejnižší oblíbenosti

této ledové plochy se vedení

radnice rozhodlo třetí kluziště

zapůjčit jiné městské části.

V Karlíně ale bude tak jako

každý rok k dispozici kluziště

v DDM Spektrum.

Na fungujících ledových

plochách městské části budou

mít i nadále předškolní i školní

výpravy zdarma vstup i zapůjčení bruslí, individuálně bude nově

vybíráno symbolické vstupné

20 korun u dětí z důvodu větší

kontroly příchodů a odchodů

návštěvníků a hlídání maximální únosné kapacity ledu.

„Výměnou za tento výdaj bude

k dispozici permanentní dozor

nad provozem umělých ploch

a tři krát dvě hodiny výuky

bruslení s trenérem týdně,“

informoval radní Michal Švarc

(Patrioti).

Pro školy a školky jsou kluziště ve všední dny (kromě pondělí

z důvodu údržby) otevřena od

9 do 12 hodin, pro veřejnost pak

od 13 do 19 hodin (v pátek do

20 hodin). Poté je možnost

komerčního pronájmu. O víkendech se bruslí od 9 hodin, kdy

ledové radovánky u ZŠ Glowackého často doprovodí i hudební

program, například rockové hity

(tk)

či disco na ledě. 

5

Internet

ve školách

se zrychluje

Internetové připojení v základních školách zřizovaných

osmým obvodem se zlepší.

V současnosti se pět z nich

účastní pilotního projektu.

Cílem je takový stav, aby žáci

i učitelé mohli plně využívat

moderních výukových technologií, jako jsou například interaktivní tabule. „Do února

příštího roku by pak všechny

naše základní školy měly mít

rychlost připojení 100 Mb za

sekundu. Časem dojde k dalšímu navýšení kapacity, a to

v souvislosti s vývojem informačních technologií,“ informoval radní Josef Slobodník

(ODS).

Cibuloviny

v Žernosecké

Na louce poblíž Žernosecké

ulice v Kobylisích radnice

Prahy 8 nechala vysázet cibuloviny. Na ploše zhruba 200 metrů čtverečních bylo vysazeno

30 tisíc cibulí ve směsi zplaňujících cibulovin s názvem Natura

Ranja. Směs obsahuje žluté,

červené a oranžové tulipány,

žluté krokusy, žluté narcisy

a žlutý okrasný česnek. Doba

květu je od února až do května

a výška rostlin je deset až

patnáct centimetrů. „Tato

výsadba nijak neomezí zaběhnuté užívání této lokality, která

se těší velkému zájmu místních,

ale příchod jara a očekávání

léta nejen nám, ale i poletujícímu hmyzu udělá barevnější

a krásnější,“ řekl starosta Ondřej Gros (ODS). Zmíněné druhy

byly zvoleny hlavně proto, že

květiny nedorůstají takové

výšky, aby nenechavce lákaly

k utržení. Současně tato směs

zplaňuje, takže výsadba není

(tk)

jen věcí jedné sezony.