Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2022 

www.praha8.cz 17

Servis / Inzerce

PORADNA

Inflaci přizpůsobte i pojištění majetku

Růst cen je zřejmě největší

aktuální strašák mnoha

domácností. Jaká je v této

situaci role pojištění? I na

tuto otázku odpovídá Jan

Voldán, regionální ředitel

Kooperativy Praha 8.

Pojištění hraje především v této

situaci zásadní roli. Považuji ho

spíše za investici do vlastního

bezpečí, zabezpečení majetku,

rodiny a třeba i firmy. Hlavně

v době, kdy nemá člověk, rodina či firma finanční rezervy, je

pojištění jediným možným

způsobem, jak řešit vážné

životní obtíže, následky katastrof, nehody či havárie.

Rostou-li ceny služeb a zboží,

logicky by měly růst i pojistné

částky, a to u pojištění nemovitostí i domácností. Pojistná

částka by vždy měla být dostateč-

ně vysoká, aby stačila na obnovu

vybavení domácnosti a znovu

postavení zničené nemovitosti.

Pojištění střechy nad hlavou je

určitě klíčová věc, která by měla

být v pořádku, a každý uvážlivý

vlastník by na to měl myslet.

Vlastníci na možnost vzniku

škod přirozeně nemyslí

neustále.

Stačí, když toto nechají na

pojišťovně, která aktualizaci

pojištění pohlídá. Tento automatický mechanismus nazýváme

indexace. Pojišťovna inflaci

a související faktory neustále

vyhodnocuje a nabízí klientům

aktualizace pojistných částek,

limitů plnění a pojistného v závislosti na inflačním vývoji.

Stačí, když klient s indexací

vyjádří souhlas a jeho pojištění

se pak již může aktualizovat

automaticky. Za poslední rok

nabídku indexace akceptovala

více než polovina klientů a dalších 15 procent využilo nabídku

přechodu na nový produkt,

který má řadu výhod. Především

kvalitnější rozsah pojistné ochrany a vylepšené služby domácí

asistence či cykloasistenci zdarma. Záleží pochopitelně i na

zvolené variantě pojištění.

Obecně platí, že varianta pojištění s vyšší cenou zaručuje lepší

rozsah pojistné ochrany. Vybírat

pojištění majetku podle nejnižší

ceny není prozíravé. Může se

pak stát, že kvůli nerozumné

úspoře v řádu pár stokorun

v případě vzniku velké škody

budete muset sahat hluboko do

kapsy či čerpat nákladný úvěr.

A jak pojišťovna určí výši

indexace? Vycházíme z aktuálního dost dramatického inflačního vývoje, který byl dříve

relativně příznivý. Především

v loňském roce pojištění nemo-

Jak naše ArtZoona funguje?

 Jan Voldán, regionální ředitel

Kooperativy Praha 8.

vitostí výrazně ovlivnil vývoj

cen prací, materiálů a výrobků

spotřebovávaných ve stavebnictví, inflace ale ovlivňuje i pojištění domácností vlivem vývoje

cen služeb a zboží. Dále vycházíme ze zkušeností získaných

v průzkumech názorů našich

klientů a zkoumání jejich skutečných pojistných potřeb.

DĚTSKÝ BALET PRAHA

HLEDÁ NOVÉ TALENTOVANÉ

DĚTI VE VĚKU 4–16 LET

Nabízíme různě umělecky zaměřené

programy pro děti – od batolat po školáky.

Vedeme zábavnou a promyšlenou výuku pro malé i velké.

Máme vlastní metodiku vytvořenou ve spolupráci

s těmi nejlepšími lektory a odborníky.

Rozvíjíme dětskou kreativitu, fantazii, zdravé sebevědomí.

profesionální přístup k dětem

klasický tanec (balet)

Rozvíjíme pozitivní přístup k umění prostřednictvím hry a zábavy.

všeobecná pohybová a taneční příprava

moderní tanec

zábava a rozličné možnosti, jak trávit volný čas

lidový tanec

spolupráce s významnými umělci a tanečníky

gymnastika

spolupráce s divadly, TV a reklamou

herectví

Víme, že děti milují zábavu a objevování nových věcí,

učíme se od sebe navzájem.

CELOROČNÍ ZÁPISY – začínáme od 1. 10. 2022!

Pro nejmenší:

Pro malé i velké:

ZPÍVÁNKY a HUDEBNÍ HRÁTKY

DRAMAŤÁČEK

TANEČKY a HÝBÁNKY

GYMCIRKUS

PRVNÍ BALETNÍ KRŮČKY

GYMNASTIKA

FAIRY PLAY ATELIER

YOYO YOGA

(některé výukové programy probíhají s maminkami)

DĚTSKÝ BALET PRAHA

U nás tančí děti pro radost, vystupují pravidelně v mnoha projektech

a nádherných celovečerních představeních.

„Nesni o tanci,

pojď tančit s námi!“

Cvičení pro maminky a jiné dospěláky:

(dospělé tréninkové programy jsou určeny pro začátečníky i pokročilé)

ART YOGA  FIT DANCE BODY

BALLET BARRE & PORT DE BRAS

CHYSTÁME DALŠÍ ZAJÍMAVÉ POHYBOVÉ A UMĚLECKÉ PROGRAMY

Dětský Balet Praha, z. s.

Vršní 1052/18

MÁME KRÁSNÉ NOVÉ PROSTORYY, KDE NALEZNETE POHODU, RADOST I KAFÍČKO:)

REZERVACE A ZÁPIS:

+420 775 609 993

INFO@ARTZOONA.CZ

ArtZoona, Vršní 1052/18, Praha 8-Kobylisy, 182 00

WWW.ARTZOONA.CZ

ArtZoona_LETAK_JPG_na_web_MCP8.indd 2

Ve spolupráci:

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

info@detskybaletpraha.cz

tel.: +420 775 609 993

www.detskybaletpraha.cz

WWW.DETSKYBALETPRAHA.CZ

27.09.2022 9:14

INFORMACE A ZÁPIS:

Ve spolupráci:

LTS_plakat_NABOR_2022+MCP8.indd 1

27.09.2022 9:16