OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / listopad 2019 

www.praha8.cz

Pozvánky

PROGRAM

CENTRUM ROSA VÁS ZVE NA

FESTIVAL SENIORSKÝCH DIVADEL 2019

STŘEDA

ČTVRTEK

3. ROČNÍK

6.- 9. 11. 2019 od 18 hodin

divadelní představení, tance, písně, setkání…

organizátor:

partneři:

18:00 Zůstane to v rodině - Remedium - divadlo Proměna

19:00 Hudební vystoupení studentů - Gymnázium

U Libeňského zámku

19:15 Tak trochu Dekameron - Divadlo Verva

20:00 Country tance - skupina Hortenzie

PÁTEK

18:00 Erbenovy květiny - Divadlo RoSa

a studenti VOŠ Cest. ruchu

19:00 smíšený pěvecký sbor Rosa

SOBOTA

18:00 Pidirevue - Poslední vlastenecká divadelní - HAF studio

19:00 básně o pivu - Dramaticko recitační kroužek,

CAP Burešova

19:30 tanec Česká beseda - skupina Hortenzie

patronka Mgr. Lenka Lázňovská

moderátoři: Marta Dietrich Dvorská a Radek Pokorný

pod záštitou radního Městské části Prahy 8 Michala Švarce

Centrum RoSa, Střelničná 1680/8, Praha Kobylisy, www.centrumrosa.cz

18:00 zahájení + Hovory W (Jiří Werich Petrášek & spol.)

... a další doprovodný program

6.- 9. listopadu 2019

V st u p n é d o b r o v o l n é

CENTRUM ROSA

STŘELNIČNÁ 1680/8, PRAHA KOBYLISY

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

vás srdečně zve na

TRADIČNÍ ADVENTNÍ

KONCERTY

I. Adventní koncert

Úterý 26. 11. 2019

19,00

SEDLÁK VIRTUOSI

Lucie Sedláková Hůlová – housle

Martin Sedlák – violoncello

Magdalena Sedláková – housle

Lukáš Sedlák – violoncello

Skladatelé: A. Michna, J. Pachelbel,

G.F.Händel, A. Dvořák, J.Suk aj.

Vstupné: 50,- Kč

Adventní koncerty

Libeňský zámek, obřadní síň, Zenklova 35,

Praha 8 – Libeň

Informace: vladislava.wildtova@praha8.cz

nebo 606 613 390

III. Adventní koncert

Úterý 10. 12. 2019

19,00

Sylva Čmugrová - mezzosopran

Ladislav Horák - akordeon

Zdeněk Hazdra – mluvené slovo

Vstupné: 50,- Kč

II. Adventní koncert

Úterý 3. 12. 2019

19,00

Komorní smyčcový orchestr

ZUŠ Taussigova

Dirigent David Nečas

Skladatelé: G.F.Händel, A. Vivaldi,

A. Corelli, J.S. Bach, A. Dvořák,

L. Janáček

Vstupné: 50,- Kč

IV. Adventní koncert

Úterý 17. 12. 2019

19,00

Cantarina Clarinete

Dívčí klarinetové kvarteto

Hana Bahníková

Jana Kadlecová Lahodná

Jana Černohouzová

Věrka Kestřánková

Vstupné: 150,- Kč

Prodej vstupenek:

Libeňský zámek, přízemí - kancelář č.39; pí Wildtová každou středu od 13. 11. 2019; 9,00 – 11,30 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě

a v den konání koncertu pouze v obřadní síni Libeňského zámku od 18,00 do 18,30 hodin.

13