OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / srpen 2019 

klima

www.praha8.cz

23

Ilustrační foto: Josefine Stenudd

Praha 8 bude

měřit teplotní

změny

nnProjekt Pocitová mapa,

který vzniká z iniciativy

vedení radnice, oddělení

urbanistického rozvoje a odboru životního prostředí, má

za cíl vyznačit konkrétní

místa, kde dochází k negativním projevům teplotních

změn ve městě.

Díky sběru relevantních dat

bude možné do budoucna navrhnout konkrétní adaptační

opatření. „Jde např. o zastávky

městské hromadné dopravy, kde

je delší pobyt na slunci doslova

nesnesitelný, volná prostranství,

ale třeba i nezastíněná dětská

hřiště. Osobně mě velmi těší, že

se podařilo získat podporu

u autorů a projekt nebude financován z rozpočtu naší městské

části,“ uvedl místostarosta Jiří

Vítek (Patrioti pro Prahu 8).

Vysoké teploty a vlny horka

mají negativní vliv na život ve

městě a mohou ohrozit zdraví

zranitelné populace (seniorů,

dětí či chronicky nemocných).

Radnice navazuje na pozitivní

zkušenosti Prahy 6, kde byla

pocitová mapa poprvé úspěšně

použita. Praha 8 je tak teprve

druhou městskou částí v Praze,

která s tímto projektem

přichází.

Informace z pocitové mapy

budou vyhodnocovány ve

Legenda k Pocitové mapě na www.praha8.cz

A. OTÁZKY PRO MAPOVÁNÍ

SOUČASNÉHO STAVU

(např. místo, kde usychá zeleň;

místo, kde chybí vodní prvky)

1. Označte v mapě místo, kde

se cítíte špatně kvůli nadměrnému horku (červená),

(např. místo s nedostatkem stínu;

plochy, které nadměrně absorbují

sluneční záření…)

5. Označte v mapě místo, kde

je špatná kvalita vzduchu (bílá),

(např. místo, kde je zvýšená

koncentrace prachu, zápachu

či emisí z automobilové dopravy,

či emisí z průmyslu a vytápění)

2. Označte v mapě místo, kde

se z hlediska teploty cítíte dobře

(zelená),

(např. místo, kde je příjemný stín,

příjemně zde proudí vítr, je zde

dostatek zeleně…)

6. Označte na mapě místo, kde je

nedostatek zeleně (fialová),

(např. místo, kde zeleň zcela chybí,

nebo místo, kde není dostatečné

množství zeleně či stávající zeleň

není v dobrém stavu)

3. Označte v mapě místo, kde

dochází k nedostatečnému

vsakování srážkové vody (modrá),

(např. místo, kde se v případě

velkých srážek shromažďuje dešťová

voda; místo, které bývá zaplavené…)

B. NÁVRH LOKALIZACE

MOŽNÝCH OPATŘENÍ

4. Označte v mapě místo, které je

negativně ovlivněno suchem (žlutá),

Umístěte do mapy značku

s popiskem, kde si myslíte, že by

mohlo být realizováno opatření

zlepšující negativní hydrometeorologické a klimatické jevy (horko,

sucho, záplavy, a jiné).

Pro inspiraci

k návrhům opatření

doporučujeme

zhlédnout web

opatreni-adaptace.cz

projektu Czech

Globe od AV ČR.

Vysoké teploty mohou působit na lidi negativně.

spolupráci s Odborem ochrany

prostředí Magistrátu hlavního

města Prahy a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR.

Budou sloužit jako jeden z podkladů pro realizaci vybraných

opatření.

Sledujte radniční stránky

www.praha8.cz, kde bude pro-

jekt spuštěn v nejbližších dnech.

První část Pocitové mapy bude

sloužit k popisu stávajícího

stavu a analýze problémů a rizik. Druhá část pak bude prostorem pro vaše návrhy na opatření, která by pomohla zmírňovat

rizika spojená se zesilováním

(rych)

klimatických změn. 

Zažít město jinak se chystá

> 14. ročník slavností Zažít město jinak zavítá do Prahy 8 sice

až v sobotu 21. září, místní organizátoři ale mají napilno už teď.

Sousedé se letos na osmičce sejdou v šesti lokalitách. Pokud jim

chcete pomoci (pracují ryze dobrovolně), nebo na slavnostech

vystupovat s vlastním programem či stánkem, obraťte se na

uvedené kontakty.

Burešova – Hrubého (Kobylisy)

Sousedé ze sídliště se i tento rok

potkají v Komunitním centru Hrubého

a jeho přilehlém okolí. Radost jim bude

dělat hudební vystoupení, rukodělné

workshopy, sportovní aktivity pro děti,

výstava historických fotografií, drobné

občerstvení, opékání špekáčků nad

ohněm a Dog dancing.

Místní organizátor: Komunitní

centrum Hrubého, Kristýna Janyšková

(kchrubeho@gmail.com)

Elsnicovo náměstí (Libeň)

Sousedskou slavnost pro místní organizuje

galerie Světova 1 ve spolupráci s 8jinak

a dalšími institucemi. Na programu je

výstava mladých umělců z Česka a Polska,

dobré pití, jídlo a to nejlepší z Palmovky.

Místní organizátor: Studentská galerie

Světova 1, Zai Xu (kurator@svetova1.cz)

Konšelská 15 (Libeň)

Pojďte na fotoprocházku s klasickými

fotoaparáty po ostatních akcích Zažít

město jinak. Sdílení radosti z klasické

fotky a snídaně na rozjezd od Lea Chef!

Místní organizátor: Sandra Sedlecká,

Libeňský Atelier (foto.sedlecka@gmail.

com) a Lea Chef

Křižíkova

Oproti minulému roku na Křižíkově

chystají menší, ale o to více sousedský

a příjemný program. Zdejší Zažít město

jinak bude také ve znamení bez obalu –

zero waste.

Místní organizátor: Renata Bělohoubková

(zazitkarlinjinak@gmail.com)

Osinalická (Staré Ďáblice)

Sousedé se opět setkají mezi Obecním

domem Ďáblice a komunitním centrem

Vlna.

Místní organizátor: Komunitní centrum

Vlna Ďáblice, Michaela Ničová

(vlnadablice@gmail.com)

Jedna lokalita v Praze 8 je na přání

organizátorů tajná.