OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / duben 2018 

www.praha8.cz

17

Doprava

Ulice v Holešovičkách

Konečně posun

směrem k zanoření

nnDopravní situace v ulici

V Holešovičkách byla po

dlouhá léta problematická

a neprospívala kvalitě

životního prostředí v této

oblasti.

Nyní se zdá, že se začalo blýskat

na lepší časy –hlavní cíl Prahy 8,

kterým je svedení dopravy pod

zem, magistrát vyslyšel.

Po otevření tunelového

komplexu Blanka, který

dopravně odlehčil mnoha

pražským lokalitám, došlo

bohužel v ulici V Holešovičkách

k dalšímu nárůstu intenzity

dopravy. V posledních letech

byla realizována některá dílčí

zlepšení, jako je instalace

nízkohlučného asfaltu, ovšem

vzhledem k nárůstu počtu aut je

celkový trend negativní.

Městská část Praha 8 proto

velmi intenzivně volá po

zásadním řešení této problematiky a již několik let požaduje

zrychlit přípravu vedoucí

Ulicí V Holešovičkách projede denně na sto tisíc aut. Foto: Anita Maninová

k zanoření ulice V Holešovičkách pod zem. Starosta Roman

Petrus k tomu dodává: „Jsme

rádi, že jsme byli vyslyšeni

a hlavní město Praha má pro

letošní rok jako jednu z priorit

zpracování podkladů pro

dokumentaci EIA k projektu

zahloubení Holešoviček. Jak

mne informoval pan náměstek

pro dopravu Petr Dolínek,

v průběhu března byly zahájeny

práce na obou variantách

zahloubení a v dubnu 2019

počítáme s podáním žádosti

o závazné stanovisko EIA.“

V současné době jsou

zpracovávány dvě „podzemní

Holešovičky pro lidi

Původně tu tekl jen potok...

nnPůvodně tudy tekl potok. Později zde

byla poklidná ulice pro pěší, auta,

tramvaj. Již několik desítek let je však

ulice V Holešovičkách dálniční přivaděč

pro téměř sto tisíc aut denně.

Slouží jako spojnice nedokončeného

vnitřního městského a vnějšího pražského

okruhu a tím pohlcuje veškerou dopravu

směřující z centra Prahy dále na sever. Po

otevření tunelu Blanka se dále přidávají auta

směřující z Prahy na východ a naopak.

Intenzita dopravy na pražských okruzích

roste a bude dále růst. A provoz v ulici V

Holešovičkách bude růst s nimi.

Dnes se zde nadlimitní exhalace a hluk

snoubí s prachem, světelným smogem

z billboardů, a jsou doplňovány koloritem

častých dopravních nehod. Vše na ploše

několika kilometrů čtverečních, na místě

výstavní vilové čtvrti, v sousedství Nemocnice Na Bulovce a studentských kolejí

Univerzity Karlovy. V této postižené oblasti,

kde bydlí, léčí se, pracuje, nebo studuje víc

než deset tisíc obyvatel, se dá dnes jen stěží

trvale a udržitelně žít. Jde zde pouze

dočasně přežívat. Zkuste si představit,

že máte byt několik metrů od intenzivně

zatížené městské dálnice bez jakékoliv

bariéry. Nabídka obchodů a služeb v okolí

prakticky neexistuje a dochází k jeho

dehumanizaci. Znamená to, že si v rozumné

vzdálenosti nekoupíte ani chléb a neznáte

své sousedy, protože vám není příjemné

pohybovat se po okolí pěšky. V přilehlých

ulicích to není o moc lepší. Místní si takové

podmínky k životu nezvolili dobrovolně.

Mnoho z nich zde bydlí celý život a postupně

se stali obětí dopravního vývoje nastartovaného minulým režimem.

My občané žijící V Holešovičkách a okolí

sdruženi ve spolku Holešovičky pro lidi se

téměř 20 let snažíme s politiky komunikovat

ohledně realistického řešení této katastrofální situace. Jsme přesvědčeni, že problémy

lokality byly odsouvány dlouho a že je třeba

řešit stejně akutně a důsledně, jako např.

připomínky občanů k „humanizaci“ Radlické

radiály nebo zakrytí Spořilovské spojky. Je

zvláštní, že právě tzv. zahloubení ulice V

Holešovičkách za poslední léta nikam reálně

nepokročilo. Jeden z důvodů tohoto stavu je

otevírání nových a zaručených receptů na

řešení dopravy v této oblasti. Za typický

příklad považujeme plány na realizaci tzv.

varianty“, jedna počítá se

zahloubením ulice a jejím

vedením ve stávající stopě,

druhá pak s vytvořením

podzemního tunelu pro

automobilovou dopravu, která

by začínala poblíž mostu

Barikádníků a vynořila se až na

severu Prahy 8 u Čimického

přivaděče. „Uvidíme, jak

dopadnou výsledky těchto

variant, osobně bych preferoval

realizaci obou variant, protože

dopravu v Praze smysluplně

vyřešíme pouze jejím převedením pod zem,“ dodává starosta

Roman Petrus.

Vlastním zahloubením ulice

V Holešovičkách by se kromě

výrazného snížení exhalací

a hluku otevřela cesta k vytvoření kvalitního veřejného

prostoru. Jak upozorňuje

zastupitel a předseda komise pro

životní prostředí Vít Céza:

„Na obou svazích mezi ulicí

V Holešovičkách v letošním roce

revitalizujeme veřejná prostranství s cílem zlepšit kvalitu místní

vegetace a celkové životní

prostředí v této části Prahy 8.

Tyto nové zelené oblasti chceme

do budoucna vzájemně propojit,

což se podaří teprve poté, co

ulice V Holešovičkách zmizí

pod zemí. Její zanoření tak musí

být náš prioritní cíl.“(vic)

Čimické radiály. Tato údajná alternativa

k zahloubení Holešoviček by však naší

oblasti pomohla minimálně. Přivedla by

však další desítky tisíc aut do nyní málo

dopravně zatížené oblasti mezi Čimicemi

a Chabry.

Uvědomujeme si, že auta do Prahy patří.

V dnešní době je nicméně třeba respektovat

práva obyvatel, kteří jsou dopravními

stavbami postiženi a limitováni. I proto

strategický plán Prahy mluví jasně: „Město

se nemůže přizpůsobovat dopravě, naopak

doprava se musí přizpůsobit městu.“

Nechceme jen kritizovat, chceme vést

dialog a rádi bychom aktivně přispěli

k takovému řešení, které je proveditelné.

Zahloubení ulice V Holešovičkách je

racionálním a poměrně dobře realizovatelným projektem, který pomůže vyřešit fatální

problém zdejší povrchové dopravy při

zachování stávajících historicky vzniklých

dopravních vztahů. I proto cíle našeho spolku

podporuje více než 600 členů. Je to signál, že

zde stále žije mnoho lidí, kterým není osud

Dolní Libně lhostejný. Budeme se snažit

důsledně a pádnými i odborně podpořenými

argumenty prosazovat vrácení toho, co do

Holešoviček patří – přiměřeně příjemný

městský život bez desítek tisíc aut pod okny.

Spolek Holešovičky pro lidi,

www.holesovickyprolidi.cz