40

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / BŘEZEN 2020 

www.praha8.cz

Zdravotní a sociální péče

BURZA SENIORŮ

BURZA SENIORŮ

v Gerontologickém centru

Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy

tel. 286 883 676

Kontakt: Iva Hubená, tel. 737 353 942

od 15 hodin

PROGRAM NA BŘEZEN

` 5. 3. čtvrtek od 13.00 hod.

 CVIČENÍ PAMĚTI v Gerontocentru. Vede Iva Hubená.

Sraz v 13:00 hod. v Gerontologickém centru. Hole vlastní.

Vede Iva Hubená.

` 12. 3. čtvrtek od 13.00 hod.

 VÝTVARNÁ DÍLNA –

DRÁTOVÁNÍ S KORÁLKY

v Gerontocentru.

Vede paní Boušová.

` BOWLING –

úterky 3., 10., 17. a 24. a 31. 3.

od 14:00 hod.

 Herna v Dolních Chabrech.

Sraz ve 13:50 hod. před hernou. Spojení: autobus č. 162,

stanice Osická, Metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy.

Vede Věra Dvořáková.

` 19. 3. čtvrtek

od 13.00 do 16.00 hod.

 BABINEC – SPOLEČENSKÉ

HRY v Gerontocentru.

Vede paní Müllerová.

V úterý

31. 03. 2020

` 26. 3. čtvrtek od 13.00 hod.

 VÝTVARNÁ DÍLNA

– VYŠÍVÁNÍ – ŠUPINY

A KORÁLKY v Gerontocentru.

Vede paní Boušová.

` HRANÍ KARET –

pondělky 2., 9., 16., 23. a 30. 3.

od 13.30 hod.

 Sociální služby Hrachovská 422/2, Praha 9 – Prosek.

Vede Věra Dvořáková.

` NORDIC WALKING –

středy 4., 11., 18. a 25. 3.

od 13:00 hod.

 VYCHÁZKA S HOLEMI.

` 2. 4. čtvrtek od 13.00 hod.

 VÝTVARNÁ DÍLNA –

FILCOVÁNÍ v Gerontocentru.

Vede Iva Hubená.

NO CČSH Karlín a Dialog na cestě ve spolupráci s Městskou částí Praha 8

pořádají oblíbený přednáškový cyklus

Spolupořádá Obec spisovatelů a Pražský klub spisovatelů

Srdečně vás zveme na pořad

NO

Tisíc barev Kolumbie

Cestovatel, fotograf a vydavatel

Alexandr Rusevský

nasbíral během svých výprav do

zemí celého světa množství zážitků

a dokumentárních snímků.

Tentokrát se podělí se o ty, které si

přivezl z exotické Kolumbie.

Nádherná země mezi dvěma oceány

a vrcholky And nabízí pestrý kolorit

měst, starobylé indiánské kultury,

koloniální památky, skvostnou

přírodu. Přednáška s promítáním

představí i jinak nedostupné lokace

a tajuplné kouty amazonského

pralesa.

Zasedací místnost NO CČSH, Vítkova 13, Praha 8 - Karlín

www.praha8.cz

www.dialognaceste.cz

www.husiti.cz

www.ccsh.cz

www.obecspisovatelu.blog.cz

PROGRAMY KLUBŮ SENIORŮ / březen

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

KLUBU SENIORŮ:

DPS KŘIŽÍKOVA 50

PONDĚLÍ:

`  9:30–12:00  Nordic Walking

pro méně zdatné

(vede H. Šandová), více na

klus-osmicka.webnode.cz

Info: www.sospraha8.cz • tel.: 283 842 214

Provozní doba:

úterý a čtvrtek 14:00–17:00 h.

Vedoucí: Alena Tesařová

DPS BULOVKA 10

Provozní doba:

pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 h.

Vedoucí: Alena Šoutová

TAUSSIGOVA 1172

Provozní doba:

pondělí a středa 13:00–16:00 h.

Vedoucí: Dušan Luczy

DPS BUREŠOVA 12

při CAP (viz program na str. 38)

Provozní doba:

pondělí a středa 13:00–16:00 h.

Vedoucí: Renata Šamšová

Zveme vás k pravidelnému

setkávání s vrstevníky

v příjemném domácím prostředí

našich klubů, kde je možné

si při kávě popovídat, zahrát

společenské hry, zazpívat

si a účastnit se pravidelně

pořádaných kulturních

programů, dílniček a přednášek

na různá témata.

`  Cestopisná přenáška

Ing. Burdycha –

Z Melbourne do Tasmánie

 4. 3. 14:00  KS Burešova

`  Cestopisná přenáška

Ing. Burdycha –

Canberra a Sydney

 18. 3. 14:00  KS Burešova

`  Hudební odpoledne

s paní Beranovou

 2. 3. 14:00  KS Burešova

 9. 3. 14:00  KS Bulovka

`  Cvičení Seniorfitness

s Ing. Jíchovou

 5. 3. 13:00  tělocvična

Bulovka

 19. 3. 13:00  tělocvična

Bulovka

`  Březen – měsíc narození

J. Poncara, K. Vacka aj.

Vejvody – s Mgr. Vomáčkou

 9. 3. 14:00  KS Taussigova

 12. 3. 14:00  KS Křižíkova

 16. 3. 14:00  KS Burešova

 30. 3. 14:00  KS Bulovka

`  Mezigenerační setkávání

s dětmi z MŠ Mezi-námi

povídej

 23. 3. 14:00  KS Bulovka

 26. 3. 14:00  KS Křižíkova

`  Cerebrum – přednáškový

blok: Příčiny a následky

poškození mozku

 10. 3. 14:00  KS Křižíkova

`  Cerebrum – přednáškový

blok: Fungování rodiny

a změny v chování

po mozkové příhodě

 16. 3. 14:00  KS Bulovka

`  Cerebrum – přednáškový

blok: Možnost domácí

rehabilitace z pohledu

neurologa

 23. 3. 14:00  KS Burešova

`  ČOPN – rehabilitační dechové

cvičení

 16. 3. 14:00  KS Taussigova

`  Beseda s paní Kohoutovou na

téma Princ Evžen Savojský

 19. 3. 14:00  KS Křižíkova

ÚTERÝ:

`  14:00–16:00  Cvičení

online (taneční terapie)

(vede R. Šamšová)

v Klubu seniorů Burešova

STŘEDA:

`  13:00–16:00  Šachový

kroužek – probíhá

v prostorách CAP Burešova

ČTVRTEK:

`  Pravidelně každý týden

s ohledem na aktuální počasí

pořádáme turistické výlety

s RNDr. M. Štulcem za

přírodními a kulturními

památkami středních Čech.

Informace získáte v kanceláři

CAP Burešova.

`  9:30–12:00  Nordic Walking

pro méně zdatné

(vede L. Čipera) více na

klus-osmicka.webnode.cz

`  10:00–12:00  Půjčování knih

– v klubovně v přízemí

(vede M. Kloudová)