Pokud se vaše rodina potýká s dočasným či dlouhodobým poklesem příjmů, který má nepříjemný dopad na váš život, pak vás může zajímat, jaké jsou možnosti ohledně čerpání přídavku na dítě, který je určen k pokrytí výdajů za jeho výživu a výchovu. Od ledna 2023 by mělo dojít k jeho navýšení.

Co je vlastně přídavek na dítě? Je to sociální dávka, která je určena nezaopatřenému dítěti žijícímu v rodině s nízkým příjmem. Částka, kterou rodinám ve složité finanční situaci poskytne stát, by měla pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou. Přídavek je poskytován ve třech výších podle věku dítěte a rovněž ve dvou výměrách, které se odvíjí od druhu příjmu rodiny.

Na přídavky na děti dosáhne každá rodina, která má rozhodný (čistý) příjem nižší, než je 3,4násobek životního minima rodiny, což je nejnižší společensky uznaná hranice peněžních příjmů určených k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Toto minimum však nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení a liší se v závislosti na věku jedince. 

Ačkoli o příspěvek stačí zažádat jen jednou, musí rodina každé tři měsíce dokládat rozhodné příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud jsou rodiče  nezaopatřeného nezletilého dítěte rozvedeni, posuzuje se spolu s dítětem rodič, s kterým žije. V případě střídavé či společné péče záleží na dohodě rodičů. 

V případě potřeby konzultace v této věci je vám příspěvková organizace Osmička pro rodinu připravena pomoci. Můžete se na ni obrátit v rodinných klubech nebo na e-mailu: reditelka@8prorodinu.cz.

(red)