OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LEDEN 2020 

www.praha8.cz

45

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

KCaZKotlaska, příspěvek dobrovolný, rezervace

do 24.1. na pavla.tomsikova@praha8.cz

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470

23. ledna 19:30: S citem

jiskřivě bahnivá posázavská love story

na půdorysu románu Jáchyma Topola

Citlivý člověk

Vítání

občánků

Prahy 8

23. a 24. března 2020

d

nejnovější hra Divadla Kámen pokračuje

v trendu volných adaptací výjimečných

děl současné literatury

d

... dneska to bude vo svatbě ... vo

velkolepý zářící svatbě ve vymydleným,

navoněným posázavským borďásku ...

d

podrobnosti a další program na

www.divadlokamen.cz

Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání

občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná

k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce

Akce městské části) nejpozději do 23. února 2020

na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,

tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

zde může b

vaše reklamýt

a

Z

.C

Y

K

IC

M

S

O

Z

Y

K

IC

LAV

Tel.: 284 007 681

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

Seminář, jak ořezat ovocné

stromy a následně o ně

pečovat.

Městská část Praha 8,

odbor kultury, sportu,

mládeže a památkové péče

si dovoluje srdečně pozvat

rodiče dětí narozených

v roce 2019 na