6

Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / KVĚTEN 2023

www.praha8.cz

Doprava

TRAMVAJE

MOBILIÁŘ

Trať do Bohnic? Ne do sídliště, Desítky

laviček

ale s mostem do Prahy 6

míří na

Ústecká

Horňá

teck

á

Ze

nk

lov

a

Pátkova

rychlejší spojení na metro C

(Kobylisy), potažmo na metro B

(Palmovka).

Stále ve hře je i lanové spojení

Podbaba–Bohnice, která v současné době probíhá procesem

EIA. Lanovka by sloužila jako

dočasná alternativa spojení

Prahy 8 a Prahy 6 do doby, než

se oba břehy propojí tramvajovou tratí.

„Do budoucna bychom rádi

podpořili i prodloužení této

tramvajové tratě směrem do

Prahy 6. Institut plánování

a rozvoje na základě dohody

s Prahou 8 prověřil možnost

tunelového vedení trati do Podhoří a dál přes most do Podbaby.

Tato varianta se ukázala jako

reálná a pro obě městské části

přínosná,“ komentuje možný

Na

Úbo

čí

Na

Tru

hlá

řce

í

vrš

od

VP

Ku

biš

ov

a

Pom

ezní

ová

Stupň

PodLisem

Povltavská

Neum

anna

Valčí

kova

UHercovky

Na

Kin

dlo

vc

e

m

ch

ičká

ešov

VHol

Radnice Prahy 8 intenzivně komunikuje

s Dopravním podnikem hlavního města Prahy

a Institutem plánování a rozvoje o podobě

tramvajového propojení Bohnic od metra Kobylisy

a na druhé straně výhledově s Prahou 6.

„Současnou trasu jsme stabilizovali po dohodě s Dopravním

podnikem a Institutem plánování a rozvoje již v roce 2 01 9. Od

té doby probíhají projektové

práce. Tramvaj povede od metra

Kobylisy ulicemi Čimická

a K Pazderkám, po okraji sídliště

Bohnice, s dočasnou konečnou

stanicí v ulici Lodžská naproti

Poliklinice Mazurská,“ sdělil

Tomáš Slabihoudek, radní pro

dopravu (TOP 09 + STAN).

Aktuálně je cílem v horizontu

přibližně tří let získat pro tramvajovou trať stavební povolení,

od kterého se pak bude odvíjet

podrobný harmonogram celé

dopravní stavby. Po jejím dokončení získá jedno z největších

sídlišť Prahy, které je zatím

obsluhováno jen autobusy,

Ke

Stí

rce

Ku

biš

ova

S. K.

ou

NadRokosk

Rolnická

Trojsk

á

Možnostpřestupuztramvajepřímo

Přádova

nametroC-úpravazápadního

vestibulu

va

Přádo

e

bloňc

Na Ja

ltavs

UVltavy

Císařskýostrov

Na Dlážděnce

Na Dlážděnce

NadKazanko

u

pro obsluhu nové

Sádky tratě jsou navrženy dvělinky 17a 19

Trojská

trání

NadS

linka17 budeprovozována polovinou spojů do Bohnic; druhá polovina k VozovněKobylisy

přímé tramvajové spojení tedy bude jak do Zenklovy,takTrojské ulice

souhrnnéintervaly nanovétrati budou 4 minuty vešpičkách; 5 minut poledne; 7,5–10min. večer

nahradí autobusovélinky 102 a 144; prodloužení linky 183 až naKobylisy

Pov

Vo

cká

VBrance

Vrš

Trojská

u

up

lo

US

Květinářská

ULisu

PodHavránk

ou

e

ážděnc

Na Dl

á

jsk

Tro

ULisu

Kobyliské nám.

ou

utk

Na

Trojská

Kobyliské náměstí

Trojská

!

!

Uzavřená

Gdaň

ská

u

rojo

dT

Na

NadKazank

ou

Trojská

á

avsk

Povlt

Trojská

Horňátecká

m

liště

Síd

Pod

Na Šutce

Na

dT

rojo

u

Ch

abe

rsk

á

Kobylisy

Kla

pk

ov

a

Na

Šut

ce

u

ko

rán

av

dH

Po

Más

lovi

cká

Be

ko

va

Čim

ick

á

KVelké skál

e

Kla

pk

ov

a

Lo

džs

Glowac

kého

Lešens

Olštýn

ská

Lublin

ská

Veleňská

Slu

žsk

á

Napojenído uliceKlapkovy

-přestavbavestibulumetraC

Vršní

u

syp

Pře

Na

KSadu

ou

ránk

Hav

Pod

á

šlensk

Přemy

á

šlensk

Přemy

!

á

Písečn

Plánovanénovénávštěvnickécentrum

Botanickézahrady

nická

Líbez

a

Trousilov

a

Klapkov

Písečná

Pís

va

Košťálko

cích

Na Pe

u

ško

rou

av

dV

Na

Botanická zahrada sever

Ho

vo

rčo

vic

á

ick

ov

Mir

Čim

ick

á

Zdibs

KHaltýři

á

Sedleck

á

Chabersk

Libiš

ská

Vršní

ři

Že

rno

se

ck

á

řská

Předbo

a

Paláskov

KH

ý

alt

Velkáskála

!

!

Vřesov

á

ská

nín

Zlo

Mirovická

a

ov

án

lab

Ba

a

ov

vlín

Ha

ová

Vřes

á

ick

ov

vo

Ho

!

ám

derk

KPaz

á

tovick

Cho

Na Pazderce

Čimický háj

Čimická

Dunajecká

Notečská

m

rká

de

az

KP

ova

Pohnert

ovic ická

v

vorč

to

Ho

ra

Ne

ova

vlín

Ha

Lodžská

Sopo

tská

Lehnická

zastávky

ovny

UPísk

Čimická

!

Maškova

ova

Klapk

á

ick

hn

Le

BOHNICE

Úvraťovákonečnávestřednímpásu

Sosnov

Hnězde

ecká

předkřižovatkousul.Mazurská

nská

le

ká po

hajs

Pod

lská

Buko

á

sk

lav

tis

Vra

Ratib

ořská

Mazu

rská

Sopotsk

á

Štětín

ská

Bydh

ošťsk

á

Poznaň

ská

Těš

ínsk

á

Toruň

ská

Vratisl

avská

Lodžsk

á

Poznaň

ská

Ratib

ořská

Lodžská

Opols

Svídn

ická

Katov

ická

Tarno

vská

Lodžská

Čimická

Koša

linská

Radoms

Zelen

ohors

KL

ádví

přípravatramvajovétrati Skálov

zadánaDopravnímupodnikuhl.m.Prahy

a

Peka

stavbapouzevjižnívětvizKobylispoČimickéulicisukončenímvnovézastávceBohnice

řova

možnosttramvajemi

dojet bez přestupu do centra města,nikoliv jen na přestup nametro

Po

budoucí možnostprodloužení na západdo Podbaby– spojení s Prahou 6

Řepí

nská

UPazde

rek

Mir

ov

ick

á

Zhoře

lecká

Hlivick

á

Tramvajová trať

Kobylisy - Bohnice

budoucí vývoj tramvajové tratě

Martin Jedlička, předseda komise

pro dopravu (TOP 09 + STAN).

Tramvajové spojení Prahy 8

a Prahy 6 se tak stane součástí

takzvané Severní tramvajové

tangenty, která vytvoří systémové a celoměstsky významné

propojení městských částí Praha 8 z Bohnic do Prahy 6

a z Kobylis přes Vozovnu Ďáblice

do Letňan a Čakovic, s přestupem na připravovanou vysokorychlostní trať směr Drážďany.

„Pro Bohnice a Troju se jedná

o hlukově nejšetrnější variantu

s nejmenší zátěží pro okolí

a s optimální dostupností. Toto

řešení je kompromisem, který

by měl uspokojit dosavadní

odpůrce i zastánce kolejové

dopravy,“ míní místostarosta

Prahy 8 a pražský zastupitel

Radomír Nepil (ANO).

Tramvajová trať Kobylisy-Bohnice bude financována

hlavním městem a na její stavbu

se předpokládá využití evropských dotací. (KCP)

Technická správa komunikací

hlavního města Prahy začala na

žádost osmé městské části

umísťovat nové lavičky u autobusových zastávek.

Oproti těm starším jsou bez

reklamních panelů a dle ohlasů

i pohodlnější. „Pro začátek si

nové lavičky může každý vyzkoušet na zastávce Štěpničná,

kde se souběžně opravil i přístřešek. Nainstaluje se celkem

41 laviček, ale časem jich chceme ještě víc,“ uvedl radní pro

dopravu Tomáš Slabihoudek

(TOP 09 + STAN).

NOVÉ LAVIČKY

SE V PRVNÍ FÁZI

UMÍSTÍ NA ZASTÁVKÁCH:

❚ Florenc

❚ Nemocnice Bulovka (v celém

areálu)

❚ Vychovatelna

❚ Rokoska

❚ Kuchyňka

❚ Štěpničná

❚ Ládví

❚ Sídliště Ďáblice

❚ Třebenická

❚ Kobylisy

❚ Zhořelecká

❚ Krakov

❚ Sídliště Bohnice

Chybí vám nové lavičky na

některých zastávkách Prahy 8?

Napište na e-mail:

tomas.slabihoudek@praha8.cz.

� Nových laviček

na zastávkách přibývá