32 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / KVĚTEN 2023

www.praha8.cz

Inzerce

V

KVETEN

Aktuální informacena www.divadlokh.cz.

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

PředstaveníoznačenájakoPronájemotevřenýveřejnosti simůžeterezervovat,

alevstupenky seprodávají ažvečerpředpředstavením.

Dopolednípředstavenívevšednídnyjsouškolníaúčastnanichjemožnápotelefonickénebo

e-mailovédohodě.VstupnézapředstaveníLDJiskra70Kč,zaostatnípředstavení100Kč.

10/05st

19:00

HARLEKÝNPROSÓLOVÝKONCERT.Unikátní zábavné

02/05 út DLOUHÝŠIROKÝABYSTROZRAKÝ.Klasická marionetová

13/05so

19:00

PAVILON13.Hraotom,coje vlastně normální a jak tenká je

17/05st

19:00

HVĚZDNÝVEČERSJITKOUSMUTNOU.Setkání svyni-

DIVADLO KARLAHACKERA,Klapkova 26, Praha 8

Rezervace:www.divadlokh.cz, Tel.:284 681 103

představení,vekterém sespojujehudba, tanecapantomima. Jako

Harlekýn,kterýbaví i dojímáapřitomhrajenaklarinet, sepředstavíKarelDohnal.Vstupné150/100 Kč.

hranicemeziduševnímzdravímaduševnínemocí.HrajeDivadelní

spolekPosun.Pronájemotevřenýveřejnosti. Vstupné250 Kč.

kající herečkouazpěvačkou.VečeremprovázíJiří Vaníček.Vstupné

200/150 Kč.

26/05 pá UPÍRVESKLEPĚ.Hrazesoučasnostiodvou dějstvích. Autor:

JanaPacnerová.HrajeDivadlo Blama.Pronájemotevřený veřejnos19:30

ti. Vstupné200/ 150 Kč.

17:00

pohádka.HrajeLDJiskra. Od4let.

09/05 út POHÁDKAOHADÍKRÁLOVNĚ.Klasickámarionetovápohádka.

17:00

HrajeLDJiskra. Od4let.

16/05 út POHÁDKAOHADÍKRÁLOVNĚ.Klasickámarionetovápohádka.

17:00

HrajeLDJiskra. Od4let.

23/05 út JAKMARTINZACHRÁNILTEREZKU.Klasickámarionetová

17:00

pohádka.HrajeLDJiskra. Od4let.

30/05 út JAKMARTINZACHRÁNILTEREZKU.Klasickámarionetová

28/05 ne ROZMARNÝDUCH.Autor:Ch.Condomin.Líbezná duchařská

komedieotom,ženeníradnozahrávatsisokultnímivědami.Hraje

19:00

17:00

pohádka.HrajeLDJiskra. Od4let.

DivadloOkko.Pronájemotevřenýveřejnosti. Vstupné300 Kč.

31/05– 03/06 IMPROFEST.PořádáŠkola improvizace. Pronájem

otevřenýveřejnosti.www.skolaimprovizace.cz

st - so 19:30

Městská část

Prah a 8

MĚSTSKÁČÁSTPRAHA 8

pořádá XXVII. ročník hudebního festivalu

VSTUP

ZDARMA

LIBEŇSKÉ JAROMLADÝCH

nesoutěžní přehlídky žáků pražských základních uměleckých škol a konzervatoří

15.května – 1.června 2023 ◆ Libeňský zámek – Praha 8

PROGRAM FESTIVALU

15.5. po 17:00

19:00

16.5. út 17:00

19:00

17.5. st 17:00

19:00

obřadní

kaple

obřadní

obřadní

obřadní

obřadní

síň ZUŠP8,Klapkova – slavnostní zahájení

ZUŠP8, Klapkova

síň ZUŠMarie Podvalové,P9,Cukrovarská

síň ZUŠP1,Pštrossova

síň ZUŠP9, U Prosecké školy

síň Konzervatoř a VOŠJaroslava Ježka,

P4,Roškotova

18.5. čt 19:00 obřadní síň ZUŠ,P5,Na Popelce

22.5. po 17:00 obřadní síň ZUŠ,P1,Biskupská

19:00 obřadní síň ZUŠP4,Lounských

Bližšíinfo na tel. 222 805 104,

606 613390 nebo na www.praha8.cz

23.5. út 17:00

19:00

24. 5. st 17:00

19:00

25.5. čt 19:00

29.5. po 19:00

30.5. út 19:00

31.5. st 19:00

1.6. čt 17:00

18:00

18:30

obřadní

obřadní

obřadní

obřadní

obřadní

obřadní

obřadní

obřadní

kaple

nádvoří

obřadní

síň

síň

síň

síň

síň

síň

síň

síň

ZUŠP10,Bajkalská

ZUŠP9,Učňovská

ZUŠ,P5,K Brance

ZUŠP9,Ratibořická

ZUŠP5,Štefánikova

ZUŠCH.Masarykové,P6,Půlkruhová

ZUŠ,P6,Nad Alejí

ZUŠP10,Olešská

ZUŠP8,Taussigova - závěrečný koncert

ZUŠP8,Taussigova

síň ZUŠP8,Taussigova